נפילה בדרך לעבודה ממקום שאינו המעון הקבוע

נפילה בדרך לעבודה ממקום שאינו המעון הקבוע

1. לבית-הדין הוגשה תביעת התובעת כנגד החלטת הנתבע מיום 31.12.12, אשר דחה את תביעתה וקבע כי אין לראות באירוע שאירע לתובעת ביום 23.1.12, כתאונת עבודה.

2. התובעת הגישה כתב תביעה מפורט וטענה כי יש להכיר באירוע בו מעדה במדרגות המובילות למדרכה, בצאתה לעבודה כתאונה שאירעה לה תוך כדי ועקב הליכתה לעבודה מהמקום בו היא לנה שאינו מעונה הקבוע ואין לראות בתאונה כפי שנטען ע"י הנתבע כאירוע שאירע ברשות הפרט.
לחילופין טענה התובעת כי מצבה בעת התאונה אינו שונה ממצבו של מתנדב ומאחר ופעלה לטובת אחיה שהינו חסוי כמתנדבת וכמחליפה של עובד זר ביום חופשתו, יש להכיר בתאונה כתאונה לפי סעיף 289 לחוק הביטוח הלאומי.

3. מנגד הנתבע טען בכתב ההגנה כי דחיית תביעתה ע"י פקיד התביעות ביום 31.12.12 נעשתה כדין שכן התובעת אינה עומדת בתנאי סעיף 80(1) לחוק.
עוד נטען כי נפילתה וחבלתה של התובעת, בהתאם לחקירה שבוצעה, אירעה בנפילה בגרם המדרגות המקשר בין הבית לרחוב ומשמעותו כי זוהי תאונה שאירעה בתחום המעון בטרם החלה התובעת את דרכה למקום עבודתה.
4. ואלה הן העובדות הרלבנטיות להכרעתנו זו כפי שהן עלו מהעדויות, המסמכים והחקירות שנשמעו בפנינו:
א. התובעת הינה מורה למוסיקה ב"שקמה" רעננה.
ב. התובעת משמשת כאפטרופסה יחידה לאחיה סעדיה שהינו נכה.
ג. לאחיה הנכה של התובעת יש מטפל עובד זר צמוד הלן אצלו מיום א' אחה"צ ועד מוצ"ש.
ביום חופשתו הגיעה התובעת באופן תדיר לסעוד את אחיה ונהגה ללון בבית אחיה במוצ"ש ובבוקר יצאה לעבודתה ובעלה של התובעת היה מחליף אותה במשמורת על אחיה.
ד. בבוקר יום א' 21.10.11, התובעת יצאה מבית אחיה ובתוך חצר הבית, בגרם המדרגות העולה מכיון הבית למדרכה, בשל נוזלים או מים שניקוו על גרם המדרגות, החליקה על גרם המדרגות ורגלה השמאלית נתקלה ונבלמה במעקה המתכת שהיה משמאל, ומאחר ונעלה נעלי אצבע נחבלו אצבעות כף רגלה.
ה. התובעת אף מציינת בתצהירה כי לאחר התאונה בוצעו שינויים בגרם המדרגות והוסף מעקה מצד ימין וכן פסים למניעת החלקה. התובעת מצרפת תצלומים לתצהירה.
ו. התובעת אישרה בחקירתה כי ההחלקה אירעה בתחומי חלקת הבית, כפי שאף ניתן לראות בתמונות שהוגשו, עוד בטרם הגיעה למדרכה, עת היא עלתה לכיוון המדרכה לרכב וכל זאת בשל נוזלי האשפה שהיו על המדרגות. (גרסה זו לא נרשמה ע"י התובעת בטופס התביעה נ/1).
ז. התובעת בעדותה אף מציינת כי היה אירוע החלקה נוסף על גבי מדרגות אלו של אחיינה ולאחר שני אירועים אלו נוספו הפסים נגד החלקה ומעקה נוסף כפי שנחזה בתמונות.

5. ב"כ התובעת טען בסיכומיו בדיון כי גרסתה העובדתית של התובעת לא נסתרה ועדותה הייתה אמינה. התובעת העידה כי כאשר עלתה במדרגות לכיוון המדרכה ורכבה (כפי המופיע בתמונות) החליקה רגלה השמאלית ונחבלה בעמוד מעקה שמאל התחתון, בתוך חצר הבית.
מגוריה של התובעת אצל אחיה במוצ"ש הייתה מתכונת קבועה ועל כן יש לראות בכך כי יצאה ממעונה הגם שזהו אינו מעונה הרשמי.
טוען ב"כ התובעת כי ההלכה בפסיקה כי על בעלים של שטח או מחזיק של שטח למנוע סיכונים אשר ברשותו ובמעונו, אינה חל כאן שכן זהו אינו מעונה של התובעת והלכה זו היא רק בעת יציאה משטח פרטי.
ברגע שהתובעת יצאה מהבית ועלתה במדרגות לכוון הרכב, אזי זוהי נפילה בדרך לעבודה וזהו חלק מסיכוני הדרך שלה.

6. מנגד טען הנתבע כי ב"כ התובעת מנסה לאחוז בחבל בשני קצותיו בכל הקשור לפרשנות סעיף 80(ו) והעובדות כפי שהובאו ע"י התובעת, בגין אירוע זה.
אין מחלוקת כי הליכה בבית אחיה נחשבת למעונה.
התובעת ראתה את עצמה כחלק מהבית של אחיה והמטפלים והמנקים את הבית.
כעולה מהעדות והתמונות, המדרגות הינן בשליטה מלאה ובלעדית של בני המשפחה ושייכים לתחום הבית ולא לרשות הרבים. במדרגות של הבית משתמשים רק בני המשפחה.
לכן התובעת לא עמדה בנטל ההוכחה המוטל עליה, האירוע אירע בתחומי הבית ולא ברשות הרבים בדרך לעבודה ולכן יש לדחות את תביעתה.

הכרעה
7. לאחר שבחנו את מכלול העובדות שעמדו בפנינו וכן את טענות הצדדים ובמיוחד בשים לב לעדותה האמינה של התובעת בפנינו יחד עם התמונות שצרפה, מצאנו כי דין תביעת התובעת להידחות.
אין בידינו לקבל טענת ב"כ התובעת בסיכומיו כי אין להחיל במקרה זה את ההלכה למניעת סיכונים בתוך המעון כי אין זה מעונה. גרסתה המובהקת והאמינה של התובעת היא כי מדי מוצ"ש היא סועדת את אחיה ולנה בביתו באופן קבוע וביום א' יוצאת מביתו לעבודתה. לכן יש לראות ביציאתה זו לעבודה, כל יום א' כיציאה ממעונה לעבודה.
היות השטח בבעלות בני משפחתה אין בו כדי לאיין את העובדה כי מדובר ביציאה ממעונה והאחריות למניעת הסיכונים בתוך המעון הינה באחריות התובעת כפי שאף העידה.
באשר לשאלה האם גרם המדרגות הינו חלק מהשטח הפרטי או הוא מצוי ברשות הרבים, העדות והתמונות מצביעים על מסקנה חד משמעית כי הנפילה אירעה בשטח הפרטי ובשל נסיבות שניתן היה למנוע אותן לו הייתה התובעת מנקה את המדרגות מהרטיבות שהייתה עליהן ועל כן יש לראות בכך תאונה בתחום המעון ולא בדרך לעבודה.

לא זו אף זו, בעדותה חיזקה התובעת קביעתנו זו כאשר תארה שהן הפסים נגד ההחלקה והן המעקה הנוסף הוספו ע"י משפחתה המתגוררת בבית שלאחר שני אירועי החלקה. אף עדותה זו מצביעה על כך כי הנפילה אירעה בשל כשלי הדרך בתחום המעון (במדרגות החלקלקות).

טענת התובעת כי פעלה בהתנדבות ולכן חל עליה סעיף 289 לחוק טוב היה לו לא הייתה נטענת. אין חולק כי אף התובעת ראתה במגוריה במוצ"ש אצל אחיה כחלק ממעונה ולכן יציאתה מבית אחיה בהיותה האפוטרופסית היחידה שלו אינה תאונה בפעולה ההתנדבותית.

8. לכן, לאור כל האמור, דין תביעת התובעת להידחות.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. נפילה בדרך לעבודה

 2. נפילה במחסן בעבודה

 3. נפילה מכיסא בעבודה

 4. נפילה על היד בעבודה

 5. נפילה על הברך בעבודה

 6. נפילה במשרד בזמן עבודה

 7. נפילה ברחוב בדרך לעבודה

 8. נפילה בעבודה בגלל סחרחורת

 9. נפילה במקלחת במקום העבודה

 10. נפילה על היד - תאונת עבודה

 11. נפילה משרפרף - תאונת עבודה

 12. נפילה על הכתף – תאונת עבודה

 13. נפילה בעבודה קרע במיניסקוס

 14. נפילה של מנקה מדרגות בעבודה

 15. נפילת קרש על עובד באתר בניה

 16. נפילה אחורה בזמן העמסת סחורה

 17. נפילה על האגודל במהלך העבודה

 18. נפילה במטבח במלון תאונת עבודה

 19. נפילה בגלל סחרחורת בדרך לעבודה

 20. נפילה בעבודה בגלל רטיבות במטבח

 21. ? תאונת עבודה נפילה מגג – פיצויים

 22. קשר בין נפילה בעבודה לכאבי גב

 23. הכרה בנפילה בעבודה כתאונת עבודה

 24. נפילה במדרכה עקב עבודות תיקונים

 25. נפילת אבנים על הראש - תאונת עבודה

 26. נפילה מקומה שלישית - תאונת עבודה

 27. נפילה על הברך בעבודה - ביטוח לאומי

 28. ? תאונת נפילה מרצפה בולטת ברחוב – פיצויים

 29. נפילה בדרך למכונית לפני נסיעה לעבודה

 30. נפילה בדרך לעבודה ממקום שאינו המעון הקבוע

 31. נפילה באתר בניה עקב קונסטרוקציה מעץ פגומה

 32. נפילת קבלן עצמאי בעבודות טיח אשר הועסק בבניית בית

 33. נפילה על אחת הגרוטאות שהיו מונחות בחוסר סדר בעבודה

 34. החליקה על מים בחדר בו עבדה, במהלך עבודות ניקיון שבוצעו שם

 35. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון