האם אדם שנורה מחוץ לעסק יוכר כנפגע עבודה בביטוח לאומי ?

האם אדם שנורה מחוץ לעסק יוכר כנפגע עבודה בביטוח לאומי ?


השופט אילן איטחלפנינו ערעור על פסק דינו של בית הדין האזורי בחיפה (השופטת מיכל נעים דיבנר ונציג הציבור ד"ר עמיאל ממן; בל 10196-08-12), בו נדחתה תביעת המערער להכיר בארוע מיום 23.5.11 במהלכו נורה המערער כארוע של פגיעה בעבודה כמשמעה בחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשנ"ה – 1995 (להלן – החוק).


המסגרת העובדתית


המערער, יליד 1972, הוא עצמאי שביחד עם שותפו מנהלים עסק למכירת מוצרי גבס באום אל-פחם (להלן – העסק). ביום 23.5.11, ביקר בעסקו של המערער חברו (להלן – החבר). בשעה 19:00 לערך, ביקש החבר ללכת והמערער ובנו בן ה- 4 (להלן – הבן) ליוו את החבר לרכבו שחנה על הכביש הסמוך לעסק. באותה השעה, שותפו של המערער עסק בסגירת העסק.
בעת שהמערער היה ביחד עם בנו וחברו מחוץ לעסק, "חלף לידם רכב ובו שני אנשים, הרכב האט, כמעט נעצר, ומתוכו 'מטווח אפס' נורו מספר יריות שפגעו ברגלו השמאלית של התובע וכן בחברו" (להלן – הארוע או ארוע הירי). למשמע היריות, יצא השותף מהעסק והזעיק את המשטרה ואמבולנס. המערער וחברו פונו לבית החולים העמק בעפולה, שם אושפז המערער וטופל. למערער הוצאו תעודות אי כושר.
ביום 26.5.11, כשלושה ימים לאחר הארוע, גבתה המשטרה מהמערער הודעה אודות נסיבות האירוע (להלן – ההודעה למשטרה), וכך נמסר בהודעה:
ובהמשך, כאשר נשאל המערער לגבי היכרות קודמת עם היורים השיב: "מכיר אותם מהשכונה היכרות של הרבה זמן מהשכונה". המערער הוסיף כי היורים לא היו רעולי פנים. כשנשאל המערער אם במהלך הירי פנו אליו היורים בדברים השיב: "לא אבל לציין שרביע החזיק את ההגה והסיט את הראש שלו לכיוון שלי באקט שזה אני תראה אותי". עוד מסר המערער בהודעה, כי בעת הארוע היתה תאורה במקום, הן מכיוון עסקו והן מהעסקים הסמוכים, וכי לא היה חשוך.

פסק דינו של בית הדין האזורי


כאמור, דחה בית הדין האזורי את תביעת המערער להכיר בפגיעתו בארוע הירי כפגיעה בעבודה כמשמעה בחוק. בית הדין האזורי עמד על כך שבהיות המערער עצמאי עליו הנטל להוכיח כי פגיעתו היתה "תוך כדי" ו"עקב" עיסוקו.
בית הדין האזורי קבע שאף אם יראה בליווי החבר לרכבו החונה מחוץ לעסק - כפעילות נלווית לעבודה, אשר בוצעה "תוך כדי" עיסוקו של המערער במשלח ידו, לא עלה בידי המערער להוכיח כי ארוע הירי היה גם "עקב" עיסוקו במשלח ידו.


בית הדין האזורי קבע כי"בכל ההזדמנויות שניתנו לתובע לתיאור תקרית הירי בה נחבל, לא עלה ולו קשר לכאורי בין הפגיעה לבין העבודה, מלבד העובדה כי התובע נכח מחוץ לעסקו בעת שנורה, ובכך לא די". בית הדין האזורי קבע כי עדיפה בעיניו גרסת המערער בהודעה למשטרה, ובה הצביע על זהות היורים, על פני גרסתו בבית הדין לפיה ככל הנראה טעה בזיהוי החשודים. באשר לגרסה מאוחרת זו נקבע כי היא "אינה מתיישבת עם הפרטים שמסר התובע בהודעתו לחוקר המשטרה, לפיהם נורה מ'טווח אפס', על ידי שני אנשים שלא היו רעולי פנים, מרכב שהאט עד כדי עצירה ובמקום מואר".

בית הדין ציין כי אין בסגירת תיק המשטרה, מחוסר ראיות מספיקות, כנגד האנשים שנזכרו בהודעה למשטרה, כדי לשנות ממסקנתו "שכן השיקולים הרלוונטיים להכרעה דנן הינם, כי התובע סבר בזמן אמת שהירי בוצע על רקע אישי וללא קשר לעבודתו ורק לאחר שנסגר תיק החקירה, העלה את סברתו שקיים קשר בין הירי לבין עבודתו. סברתו זו של התובע לא נתמכת בכל ראיה או עדות".

לבסוף קבע בית הדין האזורי כי "אף אם לא היינו מקבלים את גרסת התובע כפי שנמסרה לחוקר המשטרה, והיינו נותרים עם גרסתו המאוחרת של התובע כי נורה על ידי אלמונים מחוץ לעסקו, הרי שאין בכך דבר המלמד על הקשר בין הירי לבין עיסוק התובע, שזהו הקשר הטעון הוכחה במקרה שלפנינו, והתובע כאמור לא השכיל להוכיחו".

הטענות בערעור


לטענת המערער אין מקום לדחות את תביעתו "גם אם המערער חשד למקור היריות על רקע אישי, חשדות שהתבדו כלא נכונים". לטענתו הירי לכיוונו היה במהלך העבודה ועקב העבודה ולא קשור לסכסוך אישי, ולראיה המשטרה סגרה את התיק כנגד האנשים בהם חשד המערער.


מוסיף המערער וטוען כי שגה בית הדין כאשר קבע כי המערער לא השכיל להוכיח כי הירי היה "עקב" משלח ידו. לטענת המערער, משהמשיב ויתר על חקירת המצהירים נותרה גרסת התביעה כגרסה יחידה שיש לקבלה, וממנה עולה כי אין בנמצא ראיה לכך שהירי בוצע על רקע אישי.

זאת ועוד, כך נטען, הגם שהמערער אינו נהנה מחזקת הסיבתיות הקבועה בסעיף 83 לחוק בהיותו עצמאי – במקרה הנוכחי, כמו במקרה אברהם ישראל, קמו הנסיבות ליצירת קשר סיבתי לכאורי לעבודה ולהעברת הנטל להפריכו אל כתפי המשיב. לעניין זה מפנה המערער לפסק הדין בעניין אברהם ישראל. לטענת המערער הטעם לכך הוא העובדה כי המערער נפגע בעת שביצע פעולה סבירה הנעשית כדבר שבשגרה יום יום – יציאה מחוץ לבית העסק, והיא נילוות בסבירות לעיסוק עצמו.המשיב סבור כי דין הערעור להדחות מטעמי בית הדין האזורי. באשר לטענת המערער בהתייחס לעניין אברהם ישראל נטען כי באותו מקרה עסק המערער בהחלפת נורה מקולקלת בביתו ונקבע כי הפעולה האמורה היתה הכרחית לעיסוק של המבוטח במשלח ידו, ואילו במקרה שלפנינו ליווי החבר לרכבו מחוץ לעסק לא היתה הכרחית לעסק, אלא פעולה פרטית. הוסיף המשיב וטען שאף אם יקבע כי לא הוכח מניע אישי לירי, אין בכך כדי לקבוע כי הירי היה קשור לעיסוק במשלח היד.


הכרעה


לאחר ששקלנו את טענות הצדדים הגענו לכלל מסקנה כי דין הערעור להדחות. אלה טעמינו בתמצית:


א. תאונת עבודה מוגדרת בסעיף 79 לחוק כ"תאונה שאירעה תוך כדי עבודתו ועקב עבודתו אצל מעבידו או מטעמו, ובעובד עצמאי - תוך כדי עיסוקו במשלח ידו ועקב עיסוקו במשלח ידו". אין חולק כי המערער, בהיותו עצמאי, אינו נהנה מחזקת הסיבתיות הקבועה בסעיף 83 לחוק. לפיכך, היה על המערער להוכיח כי ארוע הירי ארע "תוך כדי" עיסוקו ו"עקב" עיסוקו.
ב. במקרה הנוכחי ארוע הירי לא היה "תוך כדי" עיסוקו במשלח ידו. בשונה מעניין אברהם ישראל עליו נסמך המערער ובו נקבע כי פעולתו של הנפגע העצמאי שם היתה תוך כדי החלפת הנורה שהיתה "הכרחית למען עיסוקו של המערער במשלח ידו, ולמען עיסוקו בלבד". כאן ליווי החבר – כחבר ולא כלקוח, בסוף יום העבודה, לרכבו של החבר שחנה מחוץ לבית העסק, היתה פעולה פרטית. בתור שכזו לא היתה פעולה שבוצעה "תוך כדי" עיסוקו של המערער במשלח ידו.
ג. זאת ועוד, גם אם נניח כי הפעולה היתה "תוך כדי", לא היה בכך כדי להועיל מן הטעם שלא עלה בידי המערער להוכיח כי הארוע היה "עקב" עיסוקו במשלח ידו. צדק בית הדין האזורי שגם אם היה נקבע כי גרסת המערער בהודעה למשטרה בדבר סכסוך אישי היתה נדחית, לא היה בכך כדי ללמד כי הירי שבעקבותיו נפגע המערער נעשה "עקב" עיסוקו במשלח ידו. בעניין זה, בשונה משכיר הנהנה מחזקת הסיבתיות הקבועה בסעיף 83 לחוק, הנטל להוכיח מוטל על המערער ונטל זה לא הורם. המערער עצמו מודה בתצהירו כי "זהות היורים והנסיבות נותרו עלומות, כאשר אין לדעת אם הירי כוון אלי או למישהו אחר".


סוף דבר – הערעור נדחה. אין צו להוצאות.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. ביטוח לאומי טפסים

 2. הגדרת תאונת עבודה

 3. ביטוח לאומי תאונות עבודה

 4. pdd ביטוח לאומי

 5. תאונת דרכים ביטוח לאומי

 6. rsd ביטוח לאומי

 7. מטרת חוק הביטוח הלאומי

 8. הרניה ביטוח לאומי

 9. תקנה 15 ביטוח לאומי

 10. חתך ביד ביטוח לאומי

 11. על מי חל חוק הביטוח הלאומי

 12. ביטוח לאומי - טופס בל 250

 13. בית הדין לביטוח לאומי

 14. תקנות הביטוח הלאומי מתנדבים

 15. "חוק לרון" ביטוח לאומי

 16. דמי תאונה ביטוח לאומי

 17. תאונה בבית ביטוח לאומי

 18. מענק פטירה ביטוח לאומי

 19. פיגור שכלי ביטוח לאומי

 20. קוצר נשימה ביטוח לאומי

 21. בקע מפשעתי ביטוח לאומי

 22. ביטוח לאומי פגיעה בבית

 23. רישום עובד ביטוח לאומי

 24. הכנסה מנכס ביטוח לאומי

 25. פסילת מכרז ביטוח לאומי

 26. פגיעה מוחית ביטוח לאומי

 27. ביטול שביתה בביטוח לאומי

 28. סטייה מקביעת ביטוח לאומי

 29. מחלה klippel ביטוח לאומי

 30. פיגור בתשלום ביטוח לאומי

 31. צירוף נכויות ביטוח לאומי

 32. שינוי סיווג ביטוח לאומי

 33. תביעת שיבוב ביטוח לאומי

 34. תקנה 17 לתקנות הביטוח הלאומי

 35. יובש בעיניים ביטוח לאומי

 36. זכויות נפגעי עבודה בביטוח לאומי

 37. מימון לימודים ביטוח לאומי

 38. הכרה באסטמה בביטוח לאומי

 39. תשלום ביטוח לאומי על בונוס

 40. זכויות העיוור בביטוח לאומי

 41. פגם טכני בטופס ביטוח לאומי

 42. הגדרת "תושב ישראל" בביטוח לאומי

 43. ילד עם אסטמה - ביטוח לאומי

 44. סירוב להזדהות בביטוח לאומי

 45. שבר בכף הרגל - ביטוח לאומי

 46. בקע אפיגסטרי - ביטוח לאומי

 47. הגדרת ''תושב'' ביטוח לאומי

 48. סעיף 123 לחוק הביטוח הלאומי

 49. הצטרפות ביטוח לאומי לתביעה

 50. ערעור - תאונות עבודה ביטוח לאומי

 51. גרסאות סותרות בביטוח לאומי

 52. משק בית משותף - ביטוח לאומי

 53. הענקה מטעמי צדק ביטוח לאומי

 54. בורסיטיס בכתף - ביטוח לאומי

 55. טעות בגובה החוב לביטוח לאומי

 56. סעיף 84א לחוק הביטוח הלאומי

 57. תאונה בדרך לעבודה או בחזרה מהעבודה

 58. רישום כ''שכיר'' בביטוח לאומי

 59. תקנה 37 לתקנות הביטוח הלאומי

 60. הערכת תלות חדשה לביטוח לאומי

 61. מענק מביטוח לאומי לרכישת מזגן

 62. ניכוי תשלום יתר מביטוח לאומי

 63. הסרת גידול במוח - ביטוח לאומי

 64. ביזיון בית המשפט ביטוח לאומי

 65. אי שיתוף פעולה עם ביטוח לאומי

 66. עורכי דין מתמחים בביטוח לאומי

 67. שוהה בלתי חוקי - ביטוח לאומי

 68. תקנה 15 לתקנות הביטוח הלאומי

 69. "הכנסת בני זוג" - ביטוח לאומי

 70. קטרקט כמחלת מקצוע בביטוח לאומי

 71. צרידות אצל מורים - ביטוח לאומי

 72. הכנסה מעסק משותף - ביטוח לאומי

 73. איחור בהגשת תביעה לביטוח לאומי

 74. השתתפות ביטוח לאומי בשכר לימוד

 75. מאמץ יתר בעבודה - ביטוח לאומי

 76. מחלת עור בידיים - ביטוח לאומי

 77. החזר ניכוי ביטוח לאומי ממשכורת

 78. איחור בתשלום מענק מביטוח לאומי

 79. סעיף 296(ב) לחוק הביטוח הלאומי

 80. תלות בעזרת הזולת - ביטוח לאומי

 81. ליקוי ראיה ילדים - ביטוח לאומי

 82. תרגיל עוקץ של עובד ביטוח לאומי

 83. פגיעת ירי בעבודה - ביטוח לאומי

 84. נפיחות קבועה בשוק (ביטוח לאומי)

 85. שיתוף פעולה עם חוקר ביטוח לאומי

 86. פיצויים על טעות של ביטוח לאומי

 87. בעיות עור בידיים - ביטוח לאומי

 88. תאונת עבודה בחו''ל ביטוח לאומי

 89. רופא משפחה מול רופא ביטוח לאומי

 90. זכויות הורים שכולים ביטוח לאומי

 91. הסתמכות על עצת פקיד ביטוח לאומי

 92. הכשלת תביעת ביטוח לאומי במתכוון

 93. תקנה 18(א) לתקנות הביטוח הלאומי

 94. תביעה לביטוח לאומי אחרי 6 חודשים

 95. מחלת קינבוק KIENBOCK ביטוח לאומי

 96. דרמטו פיברו סרקומה - ביטוח לאומי

 97. טופס תביעה לביטוח לאומי ללא חתימה

 98. פציעה באימון כדורסל - ביטוח לאומי

 99. ניכוי תגמולי ביטוח לאומי מפיצויים

 100. בעיות גב בגלל עבודה - ביטוח לאומי

 101. הכרה בבן של אדם שנפטר בביטוח לאומי

 102. הכרה כ''תושב ישראל'' בביטוח לאומי

 103. תוספת סוציאלית לילדים בביטוח לאומי

 104. תלוש משכורת פיקטיבי - ביטוח לאומי

 105. כסף מביטוח לאומי על כאבי גב בעבודה

 106. ביטוח לאומי - זכויות משפחה הרוג תאונת דרכים

 107. ילד שעבר תאונת דרכים - ביטוח לאומי

 108. פיגור שכלי קל אצל ילדים ביטוח לאומי

 109. הפרעות פסיכונוירוטיות - ביטוח לאומי

 110. איך מקבלים עזרה בבית מביטוח לאומי ?

 111. דמי מחיה מביטוח לאומי לנערות נשואות

 112. בקשה להביא ראיות לסתור את קביעת ביטוח לאומי

 113. ערעור על תביעה שהתקבלה בביטוח לאומי

 114. מעקב סמוי אחרי מבוטחים בביטוח לאומי

 115. הפרעה טורדנית כפייתית - ביטוח לאומי

 116. הפסקת עזרה בבית מביטוח לאומי - ערעור

 117. תביעה נגד חברת הביטוח הלאומית בע''מ

 118. ערעור לפי סעיף 10 לחוק הביטוח הלאומי

 119. הכרה במחלת פיברומיאלגיה בביטוח לאומי

 120. בעיות נשימה עקב העבודה - ביטוח לאומי

 121. החלפת גלגל - תאונת עבודה ביטוח לאומי

 122. החזר הוצאות מביטוח לאומי על רופא פרטי

 123. פיצויים לפני תחולת חוק הביטוח הלאומי

 124. שימור זכויות תאונת עבודה בביטוח לאומי

 125. חישוב מענק מביטוח לאומי על מחלת מקצוע

 126. רישום אישה עובדת אצל הבעל בביטוח לאומי

 127. תביעה נגד ביטוח לאומי - סמכות עניינית

 128. אנמיה כרונית - אחוזי נכות (ביטוח לאומי)

 129. זכות הזקיפה - ויתור על גמלת ביטוח לאומי

 130. כריתת גנגליון - אחוזי נכות -ביטוח לאומי

 131. עזרה בבית מביטוח לאומי לאישה בכסא גלגלים

 132. פגיעה בכף היד בתאונת עבודה – ביטוח לאומי

 133. bmi עודף משקל – אחוזי נכות - ביטוח לאומי

 134. אי קבלת תשלום מביטוח לאומי מכוח פסק דין

 135. עבודה פיקטיבית – הבטחת בכנסה מביטוח לאומי

 136. תנאי עבודה של עורכי דין מטעם ביטוח לאומי

 137. מימון הוצאות רפואיות בחו''ל - ביטוח לאומי

 138. הכרה בפגיעות גב כתאונת עבודה בביטוח לאומי

 139. פגיעה בידיים - מלטש יהלומים - ביטוח לאומי

 140. תוך כמה זמן אפשר להגיש תביעה לביטוח לאומי

 141. פציעה במהלך הפגנה כתאונת עבודה בביטוח לאומי

 142. פגיעה בעבודה או מחלה ''טבעית''- ביטוח לאומי

 143. זכויות שוהים בלתי חוקיים לתגמולי ביטוח לאומי

 144. עלייה בתדירות התקפים אפילפטיים - ביטוח לאומי

 145. ביטוח לאומי: שלפוחית שתן נוירוגנית צנתור עצמי

 146. ביטוח לאומי: אחוזי נכות לגננת בגלל הרמת ילדים

 147. קדחת ים תיכונית FMF - אחוזי נכות בביטוח לאומי

 148. נשמת בינונית לאחר מאמץ: אחוזי נכות בביטוח לאומי

 149. תביעה למוסד לביטוח לאומי לתשלום גמלת הכנסה כנפרדת

 150. קבלת קלטת וידאו לא ערוכה שצילמה על ידי ביטוח לאומי

 151. מועד הגשת תביעה לבית דין לעבודה בנושא ביטוח לאומי

 152. פיצויים מחברת הביטוח וגם מביטוח לאומי על תאונת דרכים

 153. התיישנות תביעה לבית הדין לעבודה על החלטת ביטוח לאומי

 154. כתיבה בעבודה במשך שנים רבות - פגיעה ביד - ביטוח לאומי

 155. עליית מקטע st בדופן התחתונה של שריר הלב (ביטוח לאומי)

 156. נגעים בעור בעקבות חשיפה ממושכת לשמש בעבודה - ביטוח לאומי

 157. האם אדם שנורה מחוץ לעסק יוכר כנפגע עבודה בביטוח לאומי ?

 158. עזרה בבית מביטוח לאומי בגלל סחרחורות ואיבוד שיווי משקל ?

 159. האם ביטוח לאומי משלם עבור שירותי קבורה למי שאינו יהודי ?

 160. תביעה לפי חוק פלת"ד בתאונה שגם הוכרה ע"י המוסד לביטוח לאומי

 161. נכות 25% לפי פריט ליקוי 9(1)(ג) II לתוספת לתקנות הביטוח הלאומי

 162. ביטוח לאומי: נכות על זיהומים בדרכי השתן, אבנים בדרכי השתן ובכליות

 163. בקשה להבאת ראיות לסתור את החלטות הביטוח הלאומי בתביעת תאונת דרכים

 164. נכות יציבה בשיעור 0% לפי פריט ליקוי 35(1)(א) לתוספת לתקנות הביטוח הלאומי

 165. נכות יציבה 5% בגין הפרעת הסתגלות לפי סעיף 34 מותאם שבתוספת לתקנות הביטוח הלאומי

 166. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון