עזרה בבית מביטוח לאומי בגלל סחרחורות ואיבוד שיווי משקל ?

עזרה בבית מביטוח לאומי בגלל סחרחורות ואיבוד שיווי משקל ?

1. פתח דבר

לפניי ערעור לפי סעיף 213 לחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשנ"ה - 1995 (להלן: "החוק") על החלטת הוועדה לעררים לעניין שירותים מיוחדים מיום 15.8.13 (להלן: "הוועדה").

הוועדה קבעה כי המערער אינו תלוי בזולת בעזרה רבה ברוב הפעולות ברוב שעות היממה.
על החלטה זו הוגש הערעור שלפניי.

2. טענות הצדדים בתמצית

א. לטענת המערער שגתה הוועדה בהעדר התייחסות לכך שהוא סובל מסחרחורות בעטיין הוא מאבד משיווי משקלו ונופל.
לתמיכה בטענתו זו צירף המערער מסמך מיום 19.12.13 (נספח ג' לערעור) שם נרשם: "סובל מסחרחורות".
עוד טען המערער כי שגתה הוועדה באי מתן דעתה לכך שהוא נוטל תרופות רבות המשפיעות על תפקודו וכן לעובדה שהוא סובל ממחלת הגלאוקומה.
הוסיף וטען המערער כי שגתה הוועדה בכך שהתעלמה מטענתו לפיה הוא נזקק לסיוע רעייתו בפעולת הרחצה וההלבשה, ומכך שרעייתו סובלת אף היא מנכות.
ב. מנגד טען המשיב כי לא נפלה כל טעות בהחלטת הוועדה. הוועדה מצאה כי המערער עצמאי בכל פעולות היום-יום והחלטתה זו הינה החלטה רפואית שאין להתערב בה.
זאת ועוד, המערער לא צירף מסמך רפואי ממנו עולה כי הוא סובל מנפילות עקב סחרחורות.
אשר למסמך הרפואי מיום 19.12.13, הרי שהוא מאוחר למועד התכנסות הוועדה ולפיכך לא נפלה טעות בהחלטת הוועדה בכך שלא נתנה דעתה לאמור בו. ככל שחלה החמרה במצבו הרפואי של המערער, המגובה במסמכים רפואיים, רשאי הוא להגיש בקשה לבדיקה מחדש. מכל מקום, אין הדבר מעיד על טעות בהחלטת הוועדה.

4. דיון והכרעה

לאחר ששקלתי את טענות הצדדים, החלטתי כי דין הערעור להידחות, וזאת מהנימוקים המפורטים להלן.

בדיון שהתקיים בפני הוועדה ביום 15.8.13 נרשמו תלונות המערער, כדלקמן:

"בן 11/12 60 ש'. גר עם אישה ובת שעומדת להתחתן. היה לי אירוע מוחי לפני 5 שנים. ניידות - אני הולך אבל יש לי סחרחורות. הלבשה - אשתי עוזרת לי ללבוש חולצה, מכנסיים. רחצה – מתרחץ בישיבה. יכול לסבן הגוף, לא יכול להתכופף, האשה עוזרת. אכילה – אוכל ושותה לבד. אשתי מכינה לי לשתות ולאכול. הפרשות – מסתדר בשירותים."
(סעיף 4 לפרוטוקול הוועדה)

הוועדה ביצעה למערער בדיקת הערכת תלות, ורשמה את ממצאיה, כדלקמן:

בסעיף "ניידות בתוך הבית" (עמוד 3לפרוטוקול) קבעה הוועדה:

"בבדיקה: הלך ישב וקם בכוחות עצמו".

בסעיף "הלבשה" (עמוד 3 לפרוטוקול) קבעה הוועדה:

"קיימות יכולות לפשוט וללבוש חולצה ומכנסיים. הראה תנועות ידיים חופשיות, כיפוף מלא עד כפות רגליים".

בסעיף "רחצה" (עמוד 3 לפרוטוקול) קבעה הוועדה:

"קיימות יכולות לרחוץ ידיים ופנים וכן לבצע רחצת הגוף".

בסעיף "אכילה" (עמוד 3 לפרוטוקול) קבעה הוועדה:

"אוכל ושותה בכוחות עצמו. קיימות יכולות לחמם ולהגיש לעצמו מזון ושתיה".

בסעיף "היגיינה אישית" (עמוד 4 לפרוטוקול) קבעה הוועדה:

"שולט על הסוגרים. עצמאי בשימוש בשירותים כולל ניידות, הלבשה והיגיינה אישית".

בסעיף "השגחה" (עמוד 4 לפרוטוקול) קבעה הוועדה:

"לא זקוק להשגחה".

הוועדה אף פירטה בפרוטוקול את הליקויים הרפואיים מהם סובל המערער: סכרת, מצב אחרי אירוע מוחי, תסמונת אנגינוטית ומחלת לב איסכמית (סעיף 5 בע"מ 2 לפרוטוקול).

על סמך כל אלה קבעה הוועדה כי המערער אינו תלוי בזולת בעזרה רבה ברוב שעות היממה. ובלשונה:
הנכה לא נמצא תלוי בזולת בעזרה רבה ברוב הפעולות ברוב שעות היממה ולכן הוועדה דוחה את הערר".

על פני הדברים החלטת הוועדה מנומקת, יש בה התייחסות לטיעוני המערער והיא מבוססת על הממצאים שעמדו בפניה: ממצאי בדיקתה, תלונות המערער, החלטת הוועדה הרפואית לעררים (נכות כללית) ביחס לנכויות הרפואיות מהן סובל המערער והחומר הרפואי שהונח בפניה.

לא מצאתי לקבל את טענת המערער כי שגתה הוועדה בכך שלא התייחסה לטענה לפיה סובל הוא מסחרחורות בעטיין מאבד משיווי משקלו ונופל.
אין בנמצא מסמך רפואי, המעיד על כך שהמערער סובל מנפילות. המערער סומך טענתו על מסמך רפואי מיום 19.12.13 (נספח ג' להודעת הערעור), שלא זו בלבד שהוא מאוחר למועד החלטת הוועדה, אלא שישנה עדות לכך שהמערער סובל אף מנפילות, בעקבות סחרחורות.

כמו כן, המערער לא טען בפני הוועדה כי הוא נוטל תרופות המשפיעות על תיפקודו, ואף לא הציג בפניה כל מסמך בעניין זה.

צודקת ב"כ המשיב בטענתה לפיה ככל שחלה החמרה ביכולתו של המערער לבצע את פעולות היום-יום באופן עצמאי ו/או ככל שישנם בנמצא מסמכים רפואיים המעידים על החמרה זו, שהם מאוחרים למועד התכנסות הוועדה, הרי הדרך הנכונה להביא מידע זה בפני הוועדה היא באמצעות הגשת בקשה לבדיקה מחדש, ולא באמצעות תקיפת ההחלטה מושא ערעור זה.

לא מצאתי ממש אף בטענתו הנוספת של המערער כי שגתה הוועדה בכך שהתעלמה מטענתו לפיה נזקק הוא לסיוע רעייתו בפעולת הרחצה וההלבשה, ולכך שרעייתו סובלת מנכות אף היא.
הוועדה קבעה כאמור, על סמך בדיקתה, כי המערער עצמאי בפעולות הרחצה וההלבשה.
קביעותיה אלה הן קביעות רפואיות מובהקות, המצויות בתחום סמכותה הבלעדי ובית הדין אינו מוסמך להתערב בהן.
זאת ועוד. אף אם בפועל מסתייע המערער ברעייתו לשם ביצוע פעולות הרחצה וההלבשה, הרי שאין הדבר עומד, בהכרח, בסתירה להחלטת הוועדה לפיה המערער עצמאי ביחס לפעולות אלה.

5. לסיכום

משלא מצאתי טעות משפטית בהחלטת הוועדה, דין הערעור להידחות. כמקובל בהליכים שעניינם זכויות מתחום הביטחון הסוציאלי, אין צו להוצאות.

6. על פסק דין זה ניתן להגיש בקשת רשות ערעור לבית הדין הארצי לעבודה, תוך 30 ימים מקבלתו.

     לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. ביטוח לאומי טפסים

 2. הגדרת תאונת עבודה

 3. ביטוח לאומי תאונות עבודה

 4. pdd ביטוח לאומי

 5. תאונת דרכים ביטוח לאומי

 6. rsd ביטוח לאומי

 7. מטרת חוק הביטוח הלאומי

 8. הרניה ביטוח לאומי

 9. תקנה 15 ביטוח לאומי

 10. חתך ביד ביטוח לאומי

 11. על מי חל חוק הביטוח הלאומי

 12. ביטוח לאומי - טופס בל 250

 13. בית הדין לביטוח לאומי

 14. תקנות הביטוח הלאומי מתנדבים

 15. "חוק לרון" ביטוח לאומי

 16. דמי תאונה ביטוח לאומי

 17. תאונה בבית ביטוח לאומי

 18. מענק פטירה ביטוח לאומי

 19. פיגור שכלי ביטוח לאומי

 20. קוצר נשימה ביטוח לאומי

 21. בקע מפשעתי ביטוח לאומי

 22. ביטוח לאומי פגיעה בבית

 23. רישום עובד ביטוח לאומי

 24. הכנסה מנכס ביטוח לאומי

 25. פסילת מכרז ביטוח לאומי

 26. פגיעה מוחית ביטוח לאומי

 27. ביטול שביתה בביטוח לאומי

 28. סטייה מקביעת ביטוח לאומי

 29. מחלה klippel ביטוח לאומי

 30. פיגור בתשלום ביטוח לאומי

 31. צירוף נכויות ביטוח לאומי

 32. שינוי סיווג ביטוח לאומי

 33. תביעת שיבוב ביטוח לאומי

 34. תקנה 17 לתקנות הביטוח הלאומי

 35. יובש בעיניים ביטוח לאומי

 36. זכויות נפגעי עבודה בביטוח לאומי

 37. מימון לימודים ביטוח לאומי

 38. הכרה באסטמה בביטוח לאומי

 39. תשלום ביטוח לאומי על בונוס

 40. זכויות העיוור בביטוח לאומי

 41. פגם טכני בטופס ביטוח לאומי

 42. הגדרת "תושב ישראל" בביטוח לאומי

 43. ילד עם אסטמה - ביטוח לאומי

 44. סירוב להזדהות בביטוח לאומי

 45. שבר בכף הרגל - ביטוח לאומי

 46. בקע אפיגסטרי - ביטוח לאומי

 47. הגדרת ''תושב'' ביטוח לאומי

 48. סעיף 123 לחוק הביטוח הלאומי

 49. הצטרפות ביטוח לאומי לתביעה

 50. ערעור - תאונות עבודה ביטוח לאומי

 51. גרסאות סותרות בביטוח לאומי

 52. משק בית משותף - ביטוח לאומי

 53. הענקה מטעמי צדק ביטוח לאומי

 54. בורסיטיס בכתף - ביטוח לאומי

 55. טעות בגובה החוב לביטוח לאומי

 56. סעיף 84א לחוק הביטוח הלאומי

 57. תאונה בדרך לעבודה או בחזרה מהעבודה

 58. רישום כ''שכיר'' בביטוח לאומי

 59. תקנה 37 לתקנות הביטוח הלאומי

 60. הערכת תלות חדשה לביטוח לאומי

 61. מענק מביטוח לאומי לרכישת מזגן

 62. ניכוי תשלום יתר מביטוח לאומי

 63. הסרת גידול במוח - ביטוח לאומי

 64. ביזיון בית המשפט ביטוח לאומי

 65. אי שיתוף פעולה עם ביטוח לאומי

 66. עורכי דין מתמחים בביטוח לאומי

 67. שוהה בלתי חוקי - ביטוח לאומי

 68. תקנה 15 לתקנות הביטוח הלאומי

 69. "הכנסת בני זוג" - ביטוח לאומי

 70. קטרקט כמחלת מקצוע בביטוח לאומי

 71. צרידות אצל מורים - ביטוח לאומי

 72. הכנסה מעסק משותף - ביטוח לאומי

 73. איחור בהגשת תביעה לביטוח לאומי

 74. השתתפות ביטוח לאומי בשכר לימוד

 75. מאמץ יתר בעבודה - ביטוח לאומי

 76. מחלת עור בידיים - ביטוח לאומי

 77. החזר ניכוי ביטוח לאומי ממשכורת

 78. איחור בתשלום מענק מביטוח לאומי

 79. סעיף 296(ב) לחוק הביטוח הלאומי

 80. תלות בעזרת הזולת - ביטוח לאומי

 81. ליקוי ראיה ילדים - ביטוח לאומי

 82. תרגיל עוקץ של עובד ביטוח לאומי

 83. פגיעת ירי בעבודה - ביטוח לאומי

 84. נפיחות קבועה בשוק (ביטוח לאומי)

 85. שיתוף פעולה עם חוקר ביטוח לאומי

 86. פיצויים על טעות של ביטוח לאומי

 87. בעיות עור בידיים - ביטוח לאומי

 88. תאונת עבודה בחו''ל ביטוח לאומי

 89. רופא משפחה מול רופא ביטוח לאומי

 90. זכויות הורים שכולים ביטוח לאומי

 91. הסתמכות על עצת פקיד ביטוח לאומי

 92. הכשלת תביעת ביטוח לאומי במתכוון

 93. תקנה 18(א) לתקנות הביטוח הלאומי

 94. תביעה לביטוח לאומי אחרי 6 חודשים

 95. מחלת קינבוק KIENBOCK ביטוח לאומי

 96. דרמטו פיברו סרקומה - ביטוח לאומי

 97. טופס תביעה לביטוח לאומי ללא חתימה

 98. פציעה באימון כדורסל - ביטוח לאומי

 99. ניכוי תגמולי ביטוח לאומי מפיצויים

 100. בעיות גב בגלל עבודה - ביטוח לאומי

 101. הכרה בבן של אדם שנפטר בביטוח לאומי

 102. הכרה כ''תושב ישראל'' בביטוח לאומי

 103. תוספת סוציאלית לילדים בביטוח לאומי

 104. תלוש משכורת פיקטיבי - ביטוח לאומי

 105. כסף מביטוח לאומי על כאבי גב בעבודה

 106. ביטוח לאומי - זכויות משפחה הרוג תאונת דרכים

 107. ילד שעבר תאונת דרכים - ביטוח לאומי

 108. פיגור שכלי קל אצל ילדים ביטוח לאומי

 109. הפרעות פסיכונוירוטיות - ביטוח לאומי

 110. איך מקבלים עזרה בבית מביטוח לאומי ?

 111. דמי מחיה מביטוח לאומי לנערות נשואות

 112. בקשה להביא ראיות לסתור את קביעת ביטוח לאומי

 113. ערעור על תביעה שהתקבלה בביטוח לאומי

 114. מעקב סמוי אחרי מבוטחים בביטוח לאומי

 115. הפרעה טורדנית כפייתית - ביטוח לאומי

 116. הפסקת עזרה בבית מביטוח לאומי - ערעור

 117. תביעה נגד חברת הביטוח הלאומית בע''מ

 118. ערעור לפי סעיף 10 לחוק הביטוח הלאומי

 119. הכרה במחלת פיברומיאלגיה בביטוח לאומי

 120. בעיות נשימה עקב העבודה - ביטוח לאומי

 121. החלפת גלגל - תאונת עבודה ביטוח לאומי

 122. החזר הוצאות מביטוח לאומי על רופא פרטי

 123. פיצויים לפני תחולת חוק הביטוח הלאומי

 124. שימור זכויות תאונת עבודה בביטוח לאומי

 125. חישוב מענק מביטוח לאומי על מחלת מקצוע

 126. רישום אישה עובדת אצל הבעל בביטוח לאומי

 127. תביעה נגד ביטוח לאומי - סמכות עניינית

 128. אנמיה כרונית - אחוזי נכות (ביטוח לאומי)

 129. זכות הזקיפה - ויתור על גמלת ביטוח לאומי

 130. כריתת גנגליון - אחוזי נכות -ביטוח לאומי

 131. עזרה בבית מביטוח לאומי לאישה בכסא גלגלים

 132. פגיעה בכף היד בתאונת עבודה – ביטוח לאומי

 133. bmi עודף משקל – אחוזי נכות - ביטוח לאומי

 134. אי קבלת תשלום מביטוח לאומי מכוח פסק דין

 135. עבודה פיקטיבית – הבטחת בכנסה מביטוח לאומי

 136. תנאי עבודה של עורכי דין מטעם ביטוח לאומי

 137. מימון הוצאות רפואיות בחו''ל - ביטוח לאומי

 138. הכרה בפגיעות גב כתאונת עבודה בביטוח לאומי

 139. פגיעה בידיים - מלטש יהלומים - ביטוח לאומי

 140. תוך כמה זמן אפשר להגיש תביעה לביטוח לאומי

 141. פציעה במהלך הפגנה כתאונת עבודה בביטוח לאומי

 142. פגיעה בעבודה או מחלה ''טבעית''- ביטוח לאומי

 143. זכויות שוהים בלתי חוקיים לתגמולי ביטוח לאומי

 144. עלייה בתדירות התקפים אפילפטיים - ביטוח לאומי

 145. ביטוח לאומי: שלפוחית שתן נוירוגנית צנתור עצמי

 146. ביטוח לאומי: אחוזי נכות לגננת בגלל הרמת ילדים

 147. קדחת ים תיכונית FMF - אחוזי נכות בביטוח לאומי

 148. נשמת בינונית לאחר מאמץ: אחוזי נכות בביטוח לאומי

 149. תביעה למוסד לביטוח לאומי לתשלום גמלת הכנסה כנפרדת

 150. קבלת קלטת וידאו לא ערוכה שצילמה על ידי ביטוח לאומי

 151. מועד הגשת תביעה לבית דין לעבודה בנושא ביטוח לאומי

 152. פיצויים מחברת הביטוח וגם מביטוח לאומי על תאונת דרכים

 153. התיישנות תביעה לבית הדין לעבודה על החלטת ביטוח לאומי

 154. כתיבה בעבודה במשך שנים רבות - פגיעה ביד - ביטוח לאומי

 155. עליית מקטע st בדופן התחתונה של שריר הלב (ביטוח לאומי)

 156. נגעים בעור בעקבות חשיפה ממושכת לשמש בעבודה - ביטוח לאומי

 157. האם אדם שנורה מחוץ לעסק יוכר כנפגע עבודה בביטוח לאומי ?

 158. עזרה בבית מביטוח לאומי בגלל סחרחורות ואיבוד שיווי משקל ?

 159. האם ביטוח לאומי משלם עבור שירותי קבורה למי שאינו יהודי ?

 160. תביעה לפי חוק פלת"ד בתאונה שגם הוכרה ע"י המוסד לביטוח לאומי

 161. נכות 25% לפי פריט ליקוי 9(1)(ג) II לתוספת לתקנות הביטוח הלאומי

 162. ביטוח לאומי: נכות על זיהומים בדרכי השתן, אבנים בדרכי השתן ובכליות

 163. בקשה להבאת ראיות לסתור את החלטות הביטוח הלאומי בתביעת תאונת דרכים

 164. נכות יציבה בשיעור 0% לפי פריט ליקוי 35(1)(א) לתוספת לתקנות הביטוח הלאומי

 165. נכות יציבה 5% בגין הפרעת הסתגלות לפי סעיף 34 מותאם שבתוספת לתקנות הביטוח הלאומי

 166. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון