התיישנות תביעה לשכר עבודה מתחילה עם סיום יחסי העבודה

התיישנות תביעה לשכר עבודה מתחילה עם סיום יחסי העבודה

1. בפנינו בקשה לדחיית התביעה על הסף מחמת התיישנות.

2. התביעה עניינה תשלום שכר עבודה למשיב- התובע בהליך העיקרי, בגין עבודתו בשלושה עסקים משפחתיים: (א) חנות הטבע "שרות מזון טבעי" (ב) הגן הטבעי- עבודת גידולי שדה (ג) ובמסגרייה- מפעל כלי עבודה בסירקין.

3. התביעה הוגשה כנגד שני אחיו של התובע.

4. מיד לאחר הגשת כתב התביעה, הוגשה בקשת המבקשים – הנתבעים לדחיית התביעה על הסף מחמת התיישנות.

5. ההלכה הפסוקה לעניין סילוק תובענות על הסף בבתי הדין לעבודה, מורה על כך שסילוק על הסף ייעשה במשורה ובמקרים חריגים ונדירים (בר"ע 17518-01-11 א.ד. בן פרטס בע"מ – ענת שמעוני (21.02.2011)). אלא שבענייננו מצאנו כי אכן מתקיים החריג שבגינו יש לדחות חלק מהתביעה על הסף, שהרי גם אם יוכיח התובע את כל טענותיו – לא תתקבל תביעתו, לאור ההתיישנות רבת השנים, כפי שיובהר בהמשך.

6. בפתח הדברים יוער כי כתב התביעה כמו גם כתבי הטענות הנוספים שהוגשו מטעמו של התובע והנספחים להם, מכילים מלל רב ופרטים רבים אשר הועלו על הכתב בערבוביה ובחוסר סדר כשמחד רבים מהם כלל אינם רלוונטיים להליך ומאידך מידע מהותי כגון מועדים ותקופות עבודה נעדרים מהם.

7. כבר נפסק כי תכליתו של מוסד ההתיישנות הינה ליצור איזון בין זכותו של התובע למימוש זכויותיו באמצעות הגישה לערכאות לבין זכותו של הנתבע שלא להיות חשוף לעד לתביעות ולסיכון הכרוך בהן (ע"ע 533/09 עופרה אילן – שירותי בריאות כללית (15.06.2011)). לזאת יש להוסיף האינטרס הציבורי לכך שבתי המשפט לא ישחיתו את זמנם בטיפול בתביעות "שחלף זמנן" (ע"ע 393/05 זוהיר טהה – מקיאס בע"מ, (10.1.2005)).

8. חוק ההתיישנות וכן הוראות התיישנות ספציפיות, אשר מצויות בחוקי העבודה, מהווים את המסגרת הנורמטיבית לאיזון האמור. בפסיקה נקבע כי ככלל, יש לפרש את הוראות ההתיישנות בצמצום, וזאת על מנת לאפשר גישה לערכאות ובהתאם לתכלית החוק (ע"ע 57/10 שאהר נאסר - דשא איכות הסביבה בע"מ (04.10.2011)).

9. סעיף 5 לחוק ההתיישנות קובע את הנורמה המנחה, לפיה התיישנות תחול על תובענה בתוך שבע שנים. סעיף 6 לחוק קובע כי תקופת ההתיישנות "מתחילה ביום שבו נולדה עילת התובענה". במקרה דנן, לטענת התובע, העילה הינה זכאות לשכר עבודה, אשר נולדה עם סיום יחסי העבודה. התובע לא העלה בתגובתו כל טענה הנסמכת על החריגים המצויים בחוק ההתיישנות אשר בכוחם לעצור את "מירוץ ההתיישנות". יתרה מכך, בכתב התשובה הוסיף וציין, כי הסיבה להתיישנות היא כי לאורך השנים האמין להבטחות הנתבעים שיפרעו את חובם באמצעות העברת רכוש ולכן עיכב את פתיחת ההליכים נגדם, וכי ניסה לפתור את הסכסוך המשפחתי בתוך המשפחה – בכל אלה אין די בכדי לעצור את "מירוץ ההתיישנות".

10. בכתב התביעה מציין התובע כי עבד בחנות הטבע "שירות מזון טבעי" משנת 1982 ועד שנת 1992. מכאן כי עילת התובענה לשכר עבודה בגין תקופה זו הסתיימה לכל המאוחר בשנת 1999, דהיינו לפני כ- 15 שנים.

ביחס לעבודתו ב"גן הטבעי" – עבודת גידולי שדה ובמסגרייה לא מציין התובע תקופות עבודה. לפיכך פנינו לתור אחר המידע הרלוונטי בנספחים לכתב התביעה ובחומר הרב שהוגש לתיק בית הדין.

מנספח 9 לכתב התביעה אנו למדים כי התובע עבד במסגרייה (מפעל כלי העבודה) בין השנים 1960 - 1980. מנספח 2 לכתב התשובה מיום 20.2.14 עולה כי צו פירוק כנגד החברה ניתן בשנת 1995. בתביעה קודמת שהגיש התובע לשכר עבודה בגין עבודתו במסגרייה תיק סע 8002-05-10 (תביעה אשר נמחקה לבקשת התובע), צוינה תקופת העבודה במפעל בין השנים 1.1.1970 ועד שנת 2000. כך בכל מקרה חלפו למעלה משבע שנים מסיום עבודתו של התובע במפעל כלי העבודה ומכאן כי עילת התביעה בעניין זה התיישנה אף היא.

יצוין כי התביעה בתיק 8002-05-10 הוגשה ביום 5.5.10 ונמחקה ביום 13.1.11 כך שגם אם נוסיף לתקופת ההתיישנות את התקופה בה הייתה התביעה תלויה ועומדת, כמצוות סעיף 15 לחוק ההתיישנות, חלפו למעלה משבע שנים מאז התגבשה העילה.

11. באשר לעבודה ב"גן הטבעי" לא הצלחנו לדלות נתונים המלמדים על תקופת העבודה הנטענת במקום עבודה זה.


תקנה 44 לתקנות בית הדין לעבודה (סדרי דין), התשנ"ב – 1991 קובעת, כי בית הדין רשאי, בכל עת, לבקשת בעל דין או אף בלא בקשה כזאת, למחוק על הסף כתב טענות, בין השאר, בנימוק שכתב התביעה אינו מגלה עילה.


תקנה 9 לתקנות קובעת, כי בכתב התביעה חייב התובע, לפרט בין השאר, את "העובדות המהוות עילת התובענה, ואימתי נולדה".


חרף העובדה שהתובע הגיש מכלול של מסמכים, תגובות והודעות חוזרות ונשנות לתיק בית הדין, לא ציין התובע את הנתונים הבסיסיים המאפשרים דיון בעילת תביעה זו.


12. אי לכך התביעה לשכר עבודה בגין עבודת התובע בחנות הטבע "מזון טבעי" שברח' השרון 6 בתל אביב והתביעה לשכר עבודה בגין העבודה בחברת זן- בר כלי עבודה במסגרייה בכפר סירקין ,נדחות מחמת התיישנות.


עילת התביעה באשר לתקופת עבודתו ב"גן הטבעי" נמחקת.


13. כפועל יוצא מן האמור לעיל, מסולקת התביעה כולה על הסף.


התובע ישא בהוצאות הנתבע 1 ובשכ"ט עו"ד בסכום כולל של 3,000 ₪ תוך 30 יום מקבלת פסק הדין.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. מהו שכר מולן ?

 2. שכר לפי קיבולת

 3. הפחתת שכר בכירים

 4. תביעה להשלמת שכר

 5. הפרשי שכר לשוטרים

 6. תוספת שכר משמרות

 7. תוספת שטחים לשכר

 8. תוספת שכר לסיירים

 9. תשלום שכר סופרים

 10. הגדלת שכר פיקטיבית

 11. השבתת מגן שכר עובדים

 12. שינוי תנאי שכר למפרע

 13. הסעה ברכב בשכר

 14. שכר עבודה מנהל מסחרי

 15. תוספת שכר לעובדי נמל

 16. תביעה לתשלום יתרת שכר

 17. תביעה לתשלום שכר יומי

 18. תוספת שכר משמרת שניה

 19. שכר בזמן השעיה מעבודה

 20. קיפוח שכר במקום העבודה

 21. תביעת וטרינר לתשלום שכר

 22. ציפיות שכר בראיון עבודה

 23. שכר לימוד ישיבה תיכונית

 24. אי עדכון תוספת לשכר עבודה

 25. השכר הממוצע במשק הפלסטיני

 26. תוספת שכר כחלק מהשכר הרגיל

 27. הסתדרות הפקידים תוספות שכר

 28. תביעת שף מקצועי לשכר עבודה

 29. שכר משפטנים בשירות המדינה

 30. השתתפות המדינה בשכר לימוד

 31. הפחתת שכר חד צדדית לעובדים

 32. תביעה לתשלום שכר עבודה בשבת

 33. הפחתת שכר לעובד בזמן השעיה

 34. תביעה לתשלום הפרש שכר עבודה

 35. תנאי שכר עובדי שירות התעסוקה

 36. העלאת שכר פיקטיבית לאחר לידה

 37. תוספת שכר לעובדי רשות השידור

 38. ההבחנה בין נבחר ציבור לעובד ציבור

 39. תביעה לתשלום שכר עבודות מסגרות

 40. תביעה נגד גרושה ובעלה לשכר ראוי

 41. האם תשר (טיפ) יכול להיחשב כשכר עבודה

 42. תביעה להפרשי שכר של שלושה חודשים

 43. תביעה של שחקנית לתשלום שכר עבודה

 44. תוספת שכר לפרקליטים בשירות המדינה

 45. תביעה לשכר עבודה עבור טיפולי שיניים

 46. שכר מוגדל מעבר לחלקיות משרה בפועל

 47. תואר שני עובדת סוציאלית - תוספת שכר

 48. תביעה לתשלום שכר עבודה על תקופה קצרה

 49. תביעה נגד החלטות הממונה על השכר באוצר

 50. תביעה לשכר ראוי בגין טיפול באישה מבוגרת

 51. תביעה לתשלום שכר עבודה בגין עבודות גינון

 52. תביעה לתשלום שכר עבודה בגין אחד עשר ימי עבודה

 53. התיישנות תביעה לשכר עבודה מתחילה עם סיום יחסי העבודה

 54. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון