סמכות מקומית: ההבדל בין המונחים "מקום עבודה" ו-"מקום ביצוע העבודה"

ההבדל בין המונחים "מקום עבודה" ו-"מקום ביצוע העבודה" (סמכות מקומית בית הדין לעבודה)

בתקנה 3(א)(1) לתקנות בית הדין לעבודה (סדרי דין), התשנ"ב-1991 נקבע כי מקום השיפוט הוא "בתובענה כאמור בסעיף 24(א)(1) לחוק - בית הדין האזורי אשר באזור שיפוטו נמצא מקום העבודה של העובד שהיא העבודה נושא התובענה, או שבאזור שיפוטו בוצעה העבודה".

בפסק הדין בעניין נמיקוב (ע"ע (ארצי) 143/09 אנטון נמיקוב- רשת בטחון (1993) בע"מ (24.3.09)) נפסק כי –

"בתקנה זו ישנה אבחנה ברורה בין המונחים 'מקום עבודה' ו'מקום ביצוע העבודה'. אלה שני מונחים שונים (דב"ע נה/106 – 3 שילוח חברה לביטוח בע"מ – יוסף אנייס, פד"ע כ"ח 237).מקום ביצוע העבודה הוא המקום שבו בוצעה העבודה בפועל. לעומת זה, המונח מקום עבודה ניתן להתפרש לפי הקשר הדברים והתכלית אותה הוא בא לשרת, לרבות הכוונה להקל על העובד התובע בבחירת מקום השיפוט הנוח לו (דב"ע לג/23 – 3 וקסלמן ושות' חברה קבלנית לבניין בע"מ – דוד אטיאס, פד"ע ד' 421, 423 בסעיף 5; דב"ע נא/108 – 3 ישעיהו פוקס – אלסינט בע"מ, פד"ע כג 300, 302)".

עוד נפסק בעניין נמיקוב כי -

"את המונח 'מקום עבודה' ניתן לפרש גם כמרכז מפעלו של המעביד, או במקום בו נמצא משרדו הרשום בישראל של המעסיק .. פרשנות זו אין בה שינוי פסיקה קיימת, היא תואמת את לשון הכתוב על פי פשוטו, והיא מבהירה את ההבדל בין מקום העבודה למקום ביצוע העבודה - שני מונחים המצויים בתקנה 3(א)(1) לתקנות סדר הדין.
...
.... על פי לשון תקנה 3(א)(1) לתקנות סדר הדין, לעובד יש זכות הבחירה להגיש את התביעה כנגד מעסיקו הן "במקום העבודה" והן במקום ביצוע העבודה, ואם בחר העובד להגיש את התביעה במקום העבודה, הסמכות המקומית במקרה זה היא אכן לבית הדין האזורי בתל אביב.


בעניין נמיקוב קבע בית דין זה כי לבית הדין האזורי בתל אביב סמכות לדון בתביעה בשל העובדה שמרכז מפעלה של המעבידה ומשרדה הרשום של המעבידה נמצא בתחום סמכותו המקומית של בית הדין האזורי בתל אביב. כן הוסיף בית הדין כי פירוש זה ודאי נכון עת העובד יצא לעבודותיו במקומות השונים ממרכז מפעלו של המעסיק בחולון.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. סמכות מקומית - סניפים

 2. סמכות מקומית לפי מקום העבודה

 3. סמכות מקומית בית דין לשכירות

 4. סמכות מקומית בהליכי פשיטת רגל

 5. סמכות מקומית תאונת דרכים בשטחים

 6. חוסר סמכות מקומית בית הדין לעבודה

 7. פסק דין שניתן בחוסר סמכות מקומית

 8. העדר סמכות מקומית - תביעת מקרקעין

 9. טענת תכנית לא בסמכות מקומית

 10. עתירה מנהלית סמכות מקומית

 11. צירוף מלאכותי של נתבע לצורכי סמכות מקומית

 12. בקשה למחיקת התביעה בשל העדר סמכות מקומית

 13. סמכות מקומית בקשה לביצוע תביעה על סכום קצוב

 14. העברת הדיון בבית הדין לעבודה - סמכות מקומית

 15. סמכות מקומית תאונת דרכים בכביש חברון בית לחם

 16. העברת דיון מחוסר סמכות מקומית - בית הדין לעבודה

 17. בקשה לסילוק התביעה על הסף מחמת חוסר סמכות מקומית

 18. סמכות מקומית לבית הדין לעבודה לפי "מקום העבודה האחרון"

 19. סמכות מקומית: ההבדל בין המונחים "מקום עבודה" ו-"מקום ביצוע העבודה"

 20. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון