סמכות בית הדין האזורי לעבודה לדון במעמד ארגון עובדים

סמכות בית הדין האזורי לעבודה לדון במעמד ארגון עובדים

לעניין הטענה בנוגע לסמכותו העניינית של בית הדין – סעיף 24(א)(2) לחוק קובע כי לבית הדין האזורי סמכות לדון "בתובענה בין מי שיכולים להיות צדדים להסכם קיבוצי מיוחד כמשמעו בחוק ההסכמים הקיבוציים... בעניין קיומו, תחולתו, פירושו, ביצועו או הפרתו של הסכם קיבוצי... או בכל עניין אחר הנובע מהם....".

ובלשונה של כב' השופטת גליקסמן בעניין מכון דוידסון:
"כשם שלבית הדין סמכות לדון בשאלת עצם קיומם של יחסי עובד ומעביד בהליך של סכסוך היחיד, כך לבית הדין סמכות עניינית לדון בשאלת עצם מעמדו של ארגון עובדים כארגון עובדים וכארגון עובדים יציג, וזאת בהליך של סכסוך קיבוצי, לפי סעיף 24(א)(2) לחוק בית הדין לעבודה...".
אי לכך, לבית הדין האזורי לעבודה סמכות לדון בתובענה זו.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. הכרה בארגון עובדים

 2. מיהו ארגון עובדים יציג ?

 3. פיצוי כספי לארגון העובדים

 4. התארגנות עובדי מגדל ביטוח

 5. ארגון העובדים איגוד המשפטנים

 6. הפרת חובת היוועצות עם ארגון עובדים

 7. פיטורים בגין פעילות בארגון עובדים

 8. סמכות ייחודית בתביעות ארגון עובדים

 9. זכות נציג ארגון העובדים להשתתף בשימוע

 10. אי קבלה לעבודה בגלל פעילות בארגון עובדים

 11. נטען כי הוכרו כארגון יציג בהודעה שנשלחה במייל

 12. פיטורי עובדים רק בשל השתייכותם לארגון עובדים

 13. הרעת תנאים בעבודה בגלל פעילות העובד בארגון עובדים

 14. אי העברת טופס הצטרפות לארגון עובדים מחשש להתנכלות

 15. טענת התנכלות לעובדים שחתמו על טפסי הצטרפות להסתדרות

 16. הפסקת עבודה בהוראות נציגי ארגון העובדים, מהווה שביתה

 17. סמכות בית הדין האזורי לעבודה לדון במעמד ארגון עובדים

 18. נתונה לעובד הזכות להחליט אם להצטרף לארגון עובדים אם לאו

 19. התארגנות עובדים: טענות לעניין ההתנכלויות והתבטאויות פוגעניות

 20. טענת פיטורי עובד שנטל חלק בניסיונות התארגנות עובדים בהסתדרות

 21. נוהלי פיטורים: זכותו של ארגון העובדים לעמוד על קיום ההסכמות הקיבוציות

 22. עיצומים בשל סירוב ארגון העובדים להאריך את ההסכמים של העובדים הארעיים בחברת החשמל

 23. האם פוטר העובד בשל חלקו בהתארגנות הראשונית בחברת AIG, או שמא פוטר מטעמים ענייניים ?

 24. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון