כמה שווה כל יום חופש בעבודה

כמה שווה כל יום חופש בעבודה ?

את ערכו של יום חופשה לצרכי חישוב פדיון החופשה נקבע (תוך היקש לאמור בסעיף 10(ב)(2) לחוק חופשה שנתית, התשי"א-1951, על פי שכרה של התובעת ברבע השנה של העבודה המלאה ביותר בשנה שקדמה להפסקת העבודה, אך זאת - לאחר העלאת שכרה. מדובר בחודשים נובמבר 2010, דצמבר 2010 וינואר 2011. (אנו עורכים חישוב לפי היקש להוראת החוק ולא באופן מדוייק על פי החוק, שכן החוק מתייחס לחישוב דמי חופשה בגין תקופה קלנדרית, כולל ימי מנוחה שבועית).

אין בין הצדדים מחלוקת על כך שהתובעת זכאית לפדיון חופשה בגין 12 ימי חופשה. כך עלה כבר מכתבי הטענות. בעת הדיון המוקדם ביקש ב"כ הנתבע שהות כדי לבחון מחדש את עמדת הנתבע, אך גם לאחר שהות זו, עמדת הנתבע - בסעיף 14 לתצהירו - היתה כי התובעת זכאית לפדיון חופשה בגין 12 ימי חופשה. לשם הבנת החישובים שבהמשך סעיף זה, נבהיר כי מדובר על 12 ימי חופשה נטו, ולא על תקופה קלנדרית בת 12 ימים כולל ימי המנוחה השבועית.

המחלוקת שהיתה בין הצדדים היתה רק באשר לערכו של יום חופשה.

השכר הכולל שהגיע לתובעת בעד שלושת החודשים האמורים, בגין שעות העבודה הרגילות (כמפורט בטור הרביעי של הטבלה שבסעיף 16 לעיל), הגיע לסך של 9,762.50 ₪. באותם שלושה חודשים עבדה התובעת 59 ימי עבודה. כך שהשכר הממוצע ליום עבודה היה בסך 165.47 ₪. מכפלה של סכום זה ב-12 מביאה למסקנה שהתובעת זכאית לפדיון חופשה בסך 1,985.64 ₪.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון