חישוב שעות נוספות לעובדים במשמרות עם הפסקה ארוכה בין המשמרות

חישוב שעות נוספות לעובדים במשמרות עם הפסקה ארוכה בין המשמרות

הפסיקה קובעת כי סך שעות עבודה ביממה אינן מצטרפות לצורך חישוב שעות נוספות מקום בו חלה הפסקה ארוכה, ובפרט כשמדובר בעבודה במשמרות.

ר' עע (ארצי) 233.1/06 א.נ. נתניה בע"מ נגד לב טרנרידר 23/01/2008: "דוחים אנו את טענתו של העובד, כי משלא חלה הפסקה של 8 שעות בין יום אחד למשנהו, יש לראות בשעות שעבד המערער מעבר לשעות הרגילות, שעות נוספות. סברה זה איננה עולה מהוראות סעיף 21 לחוק שעות עבודה ומנוחה ועל כן אין לקבלה". ור' עוד עב (אזורי ב"ש) 1219/07 זאורוב סרגיי נגד אגודת השומרים בע"מ, (24/09/2008)לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. תביעה לשינוי שעות עבודה

 2. שעות עבודה ומנוחה לכבאים

 3. תשלום על הפסדי שעות עבודה

 4. רישום שעות עבודה ע''י העובד

 5. סירוב לעבוד מעבר לשעות העבודה

 6. מחלוקת לגבי שעות עבודה של עובד

 7. אי רישום שעות עבודה על ידי העובד

 8. יורד ים - חוק שעות עבודה ומנוחה

 9. חוק שעות עבודה ומנוחה עובדי הנהלה

 10. תחולת חוק שעות עבודה ומנוחה על מנהל

 11. תקנות שעות עבודה בשמירה התשי''א-1951

 12. משרת אמון - תחולת חוק שעות עבודה ומנוחה

 13. חישוב שעות נוספות לעובדים במשמרות עם הפסקה ארוכה בין המשמרות

 14. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון