שימוש בחניה ללא היתר במשך שנים רבות

שימוש בחניה ללא היתר במשך שנים רבות

 1.      העוררים טוענים, כי הם משתמשים בחניה במיקום המוצע במשך שנים רבות, ובכך יש טעם נוסף לאשר את הבקשה להיתר.
 2.      אנו דוחים טענה זו מכל וכל.
 3.      אין מחלוקת, כי בהיתר המקורי לא הייתה כניסה לחניה דרך שביל הולכי הרגל, ואף מבקשי ההיתר מודים בזאת בכתב התשובה מטעמם.
 4.      לפיכך, השימוש שנעשה בחניה במשך השנים הינו שימוש ללא היתר ומהווה עבירת בנייה.
 5.      אכן, בית המשפט העליון פסק כי העובדה שבוצעה עבירת בנייה אינה מונעת ממוסד התכנון לדון ולאשר בקשה להיתר או תוכנית הבאה להכשיר עבירה זו. ר' לעניין זה בג"צ 1306/93 א. ברוכין נ' הועדה המקומית לתכנון ובנייה ירושלים (, עמ' 841).
 6.      אולם, קיומה של עבירת בנייה מהווה שיקול משמעותי ומהותי שלא לאשר את הכשרתה.
 7.      לעניין זה ר' למשל עת"מ (ת"א) 1544/04 יסודות יניב בע"מ נ. הועדה המחוזית מחוז מרכז ():


"אולם, עובדת קיומו או אי קיומו של הליך פלילי אינה שוללת משיקול הדעת הרחב של מוסדות התכנון את הצורך להתייחס גם למשמעותה של העבירה הפלילית בהקשר לאישורה של תוכנית ספציפית.
אם לא תאמר כן, יצא אבסורד שמכוחו החוטא והפושע נשכר.
.
התופעה של מבנים ללא היתר ופניה לקבלת היתר רק לאחר שנקבעו עובדות מוגמרות בשטח - תופעה נפוצה היא, ויש לפעול להכחדתה.
יש במעשים כאלה פגיעה חמורה בשלטון החוק והסדר הציבורי, וככל שמציאות עגומה זו מתמשכת, המציאות היא חמורה יותר ונדרשת מדיניות ענישה תקיפה ומוחשית כדי להדבירה (ר"ע 23/83 פור נ' מ"י פ"ד לח[1] 533, 535).
.
השופט אור פסק שם שהתייחסות לתוכנית צריכה להיות עניינית ומושפעת משיקולים תכנוניים ראויים ומי שבנה ללא היתר כחוק אינו יכול להסתייע בעבירה שביצע כנימוק לאישור התוכנית." (הדגשה שלי - ג.ה.).

8.     זאת ועוד, ביום 10.11.03 יצאה הנחיה ברורה מטעם היועץ המשפטי לממשלה, המבהירה, כדלקמן:

"מרכיב ההרתעה בסוג עבריינות זו הוא מרכיב קריטי, לאור ריבוי העבירות והרווחים הכלכליים הכרוכים בביצוען. אישור של תיקון או של שינוי לתוכנית, בדיעבד, לשם הכשרת עבירות בניה בוטות, משדר מסר שלילי לציבור, ופוגע ביסוד ההרתעה שבאכיפה.
יתרה מזו, לעתים קרובות, בלחץ העובדות המוגמרת, מאשרות ועדות התכנון תקנונים ושנויים, שלא עולים בקנה אחד עם עקרונות התכנון הראוי, שלא היו מתאשרים מלכתחילה, ובכך ניתן עידוד לעבריינות וחוטאים יוצאים נשכרים."

9.     לפיכך, במקרה שלפנינו, היות ואין מחלוקת כי נעשה שימוש רב שנים בחניה ללא היתר, הרי שיקול זה הינו שיקול שלא לאשר את הכשרת עבירת הבנייה ובוודאי שאינו מהווה שיקול לאשרה.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. הגבהת גג ללא היתר

 2. הקמת קיר ללא היתר

 3. כריית חול ללא היתר

 4. בניית גדר ללא היתר

 5. בניית סככה ללא היתר

 6. נטיעת עצים ללא היתר

 7. פיצול דירה ללא היתר

 8. עבודות חפירה ללא היתר

 9. בניה בתוך יער ללא היתר

 10. בניית מחסן בחצר ללא היתר

 11. בניית דיר כבשים ללא היתר

 12. בניה על חוף הים ללא היתר

 13. שימוש במבנה שנבנה ללא היתר

 14. שחזור מבנה בנייה ללא היתר

 15. ענישה בעבירות בניה ללא היתר

 16. בניית מבנה ללא היתר מבלוקים

 17. העסקת פועלים סינים ללא היתר

 18. פיצויים על הקמת מבנה ללא היתר

 19. העסקת עובדים פלסטינים ללא היתר

 20. פיצוי לרוכשי בית שנבנה ללא היתר

 21. חזרה מהודיה בעבירות בניה ללא היתר

 22. הפרת תוכן התראה על בנייה ללא היתר

 23. תביעה נגד שכנים בגין בניה ללא היתר

 24. שימוש בחניה ללא היתר במשך שנים רבות

 25. בניה ללא היתר במקום בו נמצאו עתיקות

 26. פעולות בניה במקרקעין, ללא היתרי בניה

 27. בניית סככה ללא היתר - צו הפסקה מנהלי

 28. ירידת ערך בגין בית אבות סמוך אשר פעל ללא היתר

 29. קנו דירה וגילו בדיעבד כי המוכרים עשו בה בניה ללא היתר

 30. מחיקת בקשה לביטול צו הריסה מינהלי למבנה מבלוקים ללא היתר בניה

 31. קנס לבני זוג המפעילים בבית מגורים גן ילדים לפעוטות מתחת לגיל 3, ללא היתר מתאים

 32. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון