התנגדות לבניית בניין "שונה" משאר הבניינים בסביבה

התנגדות לבניית בניין "שונה" משאר הבניינים בסביבה

המשיבים מס' 2 (להלן: "המשיבים") הגישו לועדה המקומית לתכנון ובנייה ת"א (להלן: "הועדה המקומית") בקשה להיתר בנייה להריסת בית קיים ובניית בניין חדש בן שתי קומות עבור יחידת דיור אחת עם קומת מרתף וחדר כניסה לגג ברחוב משמר הגבול 20 ת"א, גוש 6628, חלקה 564.

לטענת הועדה המקומית, הבקשה תואמת את התוכניות החלות במקום, למעט הקלה של 6% - תוספת אחוזית לשיפור דיור, אשר אושרה על ידי הועדה המקומית.

העוררים התנגדו לבקשה להיתר, כאשר הנימוק העיקרי שלהם היה כי הבניין המבוקש מהווה חריג ביחס לבניינים המצויים בסביבה. משהתנגדותם נדחתה הוגש ערר זה.

העוררים מס' 1 מתגוררים בבית במגרש הצמוד למגרש נשוא ערר זה בצד צפון. העורר מס' 3 מתגורר בבית במגרש הצמוד למגרש נשוא ערר זה, מצד דרום. העוררים 4 ו- 5 גובלים במגרש נשוא הערר בצד מזרח ואילו בית העוררים 6 ו- 7 מצוי מצד צפון-מזרח למגרש הנדון, כאשר מגרשם נושק למגרש הנדון רק בפינתו.

בצידו המזרחי של רחוב משמר הגבול קיימים בניינים צמודי קרקע בגובה של שתי קומות ואילו בצידו המערבי של הרחוב בנויים בניינים בבנייה רוויה, בגובה של כתשע קומות.

אישור הקלה של 6%

העוררים טוענים כי הערר שלהם נועד להבטיח שמירה על אופי הבינוי הייחודי הקיים לטענת בשכונה, אופי אשר נשמר לדבריהם מזה כ- 40 שנה, על אף הקמתם של בניינים חדשים באזור. עוד הם טוענים כי רחוב משמר הגבול הינו רחוב שקט, אשר בתיו הקטנים, בני קומה עד שתי קומות ובעלי חזית אחידה, מכוסים גגות רעפים אדומים ומשופעים. לטענתם, מדובר ברחוב שבו רוב הבתים הינם בעלי סגנון בנייה כמעט אחיד, אשר מסביבם עצים וגינות המוקפות גדרות חיות וצמחיה רבה. לטענתם, הבנייה המבוקשת סוטה מאופי הבינוי בשכונה ופוגע ברצף הארכיטקטוני הקיים ברחוב. לטענתם, הבניין המבוקש הינו חריג לסביבה בגובהו, ובהיעדר גג רעפים הוא פוגע ב"סגנון הכפרי" של יתר הבתים ברחוב. לטענתם, "מדובר בבניין קר" (חסר צמחיה וירק), מרובע, הגבוה מיתר הבתים, בעל חזית שונה ובעל גג שטוח".
עוד טוענים העוררים נגד החניה שאושרה בבניין ונגד המרתף שאושר.

טרם נפנה לדון בערר, נזכיר כי על פי "הלכת צומת האלופים", יש למי שמתנגד להיתר בנייה זכות להגיש ערר אך ורק על בסיס הטענה כי התנגדותו להקלה נדחתה, או על בסיס הטענה כי ההיתר שאושר נוגד את התכניות החלות במקום.

במקרה דנן, ההקלה היחידה אשר אושרה כאמור הינה הקלה לתוספת של 6% לשיפור הדיור.

העוררים מנצלים את הפתח שנפתח להם להתנגד להקלה האמורה, על מנת להעלות שלל טענות אשר אין בינן לבין ההקלה האמורה ולו דבר, שכן, גם ללא תוספת אותם 6%, המהווים כ 33 מ"ר, ניתן היה לבנות את הבניין כפי שהוא תוכנן, דהיינו באותו גובה, עם גג שטוח ועם אותו מבנה ארכיטקטוני. העוררים לא הוכיחו כי התוספת של 6% שהותרו בחלקה האמורה הם אלה אשר מביאים לאותה תוצאה ארכיטקטונית לה הם מתנגדים.

כבר מנימוק זה, היה דין הערר להידחות, שכן, אין לעוררים זכות ערר ביחס לעיצוב הארכיטקטוני אשר אושר לבניין המבוקש, כל עוד לא הוכיחו כי בינוי זה נוגד את התוכניות החלות במקום, דבר אשר לא נטען.


כניסה לחנייה

לעניין טענת העוררים כי פתח הכניסה לחניה שאושר בבקשה להיתר הוא 5.4 מ' במקום 3 מ', הרי שהדבר מצוי בשיקול דעת מהנדס העיר. על שיקול דעת זה אין לעוררים זכות ערר, מה גם שלטענת הועדה המקומית, אגף החניה המליץ במקרה זה על פתח כניסה לחניה של 5.40 מ' מטעמים של בטיחות התנועה.


פתח נוסף למרתף

לעניין הטענה לפתיחת פתח נוסף למרתף, אנו מקבלים לעניין זה את הודעת המשיבים כי הפתח הנוסף יהיה למשרד אשר ימוקם בקומת המרתף, ולפיכך טענת העוררים בעניין זה נופלת.

סוף דבר אנו דוחים את הערר להוציא את עניין המרתף, אשר ביחס אליו אנו מקבלים את הערר.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. פחת על בניינים

 2. חריגה מקו בניין אחורי

 3. תביעה לפינוי מחסן בבניין

 4. קומה מפולשת בבניין משותף

 5. החוק מאפשר הקלות בגובה בניין

 6. התנגדות דיירים להגבהת הבניין

 7. מהו חדר טרנספורמציה בבניין

 8. חדירת מי גשמים לבניין משותף

 9. בקשה לתוספת בניה בבניין לשימור

 10. בניית מרתף מחוץ לקווי הבניין

 11. הסכמים בין דיירי הבניין לגבי הגג

 12. האם אפשר לגור בבניין ללא טופס 4 ?

 13. ערר על בקשה הכוללת הקלה לבניית בניין

 14. התנגדות לחריגה של קווי בניין למדרכות

 15. בקשה לשינוי קווי בניין אשר נקבעו בתכנית

 16. ערר על החלטת הועדה לאשר בקשה להקמת בניין

 17. הסתרת אור ואוויר עקב בניית בניין קומות

 18. בקשה לשינויים בהיתר בניה לבניית בניין חדש

 19. שינוי קווי בניין והעברת זכויות מקומה לקומה

 20. תביעה נגד חברה שהתקינה מעלון נכים בבניין

 21. נשירת אריחי החיפוי של חזיתות בניין משותף

 22. הקלה בקו הבניין האחורי לצורך הקמת גזוזטראות

 23. עתירה שלא להתחיל בבניית מדרגות בחזית הבניין

 24. בקשה לביצוע תוספת בנייה על גג בניין בתל אביב

 25. מעצר על סמך קלטות מצלמות אבטחה בבניין מגורים

 26. אי אכלוס בניין עד להתאמת הבניין למצב הסטטוטורי

 27. ערר הנוגע לאישור תכנית שמטרתה שינוי בקווי הבניין

 28. התנגדות לבניית בניין "שונה" משאר הבניינים בסביבה

 29. הקלה לתוספת קומות בבניין על מגרש המיועד לבניה רוויה

 30. תביעה לחייב בתשלום שירותי החזקה וניהול לבניין מגורים

 31. הקלה בקו בניין צדדי צפוני ודרומי עד 10%, תוספת 1 יח"ד

 32. בקשה להקים בניין ובו יחידת דיור אחת בחלק העורפי של המגרש

 33. פניה למנהל האגודה לתרבות הדיור בנוגע לסוגיות בבניין מגורים

 34. בקשה להקלות בגובה הבניין, הקמת חצר אנגלית וכניסה נפרדת למרתף

 35. כתנאי להיתר בניה נדרש לצבוע את הבניין כולו בגוון הצבע המקורי

 36. נטען כי באישור התוכנית הוצג מצג מטעה לעניין מספר היחידות בבניין

 37. תביעה בטענות להתרופפותם של אריחי חיפוי חיצוניים בבניין בתל אביב

 38. הקמת בניין חדש בשינוי מהבינוי המאושר / הקלה בבניה שלא תואמת תכנית

 39. המשכיר לא גילה לשוכרים כי בבניין יתחילו שיפוצים לפני שנכנסו לדירה

 40. ערר על החלטת הועדה להתנות הפקדת תכנית התאמת קווי הבניין לגבולות מגרש חדשים שהקטינו את המגרש

 41. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון