עומס תחבורתי עקב תוספת יחידות דיור

עומס תחבורתי עקב תוספת יחידות דיורהעוררים הסבירו, כי הוספת יחידות הדיור תגדיל את העומס התחבורתי הגדול ממילא. טענת העוררים לא נסמכה על חוות דעת מקצועית.
המשיבים הגישו מטעמם חוות דעת של יועץ תנועה.
מדובר בחוות דעת מנומקת ורצינית המתבססת על ספירת תנועה בפועל (שצורפה). מסקנת חוות הדעת הינה כי לא רק שהעומס לא יגבר, אלא שיהיה שיפור משמעותי מבחינת מערך התנועה.
עמדת המשיבים ויועץ התנועה מקובלת עלינו במלואה.
מבחינת הגברת העומס, הרי גם העוררים מסכימים כי ממילא מותר במגרש קומה מסחרית ו- 12 יח"ד, כלומר הפער בעומס התחברותי נובע מתוספת של 24 יח"ד בלבד.
פער זה מגושר לטעמנו היטב בשיפור התחברותי המהותי שמציעה התכנית.
המשיבים הקדישו מחשבה ותכנון לנושא התחברותי, ואכן תכנית התחבורה משפרת בהרבה את המצב הקיים.
השיפור מתבטא בהרחבה בפועל של הרחובות בהתאם לזכויות הדרך, שיפור הגיאומטריה של הכיכר, הסדרת מפרץ לתחבורה ציבורית ועוד.
נציין, כי השיפורים הללו מעוגנים בתכנית מוסדרת שהוצגה לנו, ובעלי התכנות לביצוע בשטח כפי שנוכחו לדעת בסיור.
לפיכך, אנו סבורים כי מבחינה תחבורתית, למרות תוספת יחידות הדיור, הרי ביצוע התכנית התחבורתית תשפר את המצב הקיים כיום.
עם זאת, אכן יש להבטיח כי התכנית שהוצעה אכן תבוצע.
לפיכך, אנו קובעים כי תכנית התחבורה של מר אלבוחר תהווה חלק בלתי נפרד מתכנית הבינוי, ולא יינתן טופס 4 ללא ביצועה בפועל.


מצוקת חניה:


העוררים מלינים על כך, כי התכנית תגרום למצוקת חנייה. גם טענה זו לא נתמכה בחוות דעת מקצועית, ובנתונים מפורטים לגבי מצב החנייה כיום.
בכל מקרה, התכנית מציעה עמידה מלאה בכל תקני החניה וזאת במסגרת תחומי המגרש, וכן פתרונות חניה נוספים (מעבר לנדרש על פי התקן) ברחוב.
במצב דברים זה, כאשר התכנית נותנת פתרון מלא לתקן החניה במסגרת המגרש, לא ניתן לסרב לה מטעמי חניה. ר' ערר 464/08 מלונות שלום בע"מ ואח' נ. הועדה המקומית ירושלים ואח' ().


פתרון לפריקה וטעינה:


העוררים מלינים על העדר פתרון ראוי לפריקה ולטעינה.
המשיבה 2 הציגה פתרון לפריקה וטעינה, והמומחה מטעמה הסביר את הפתרון.
לעניין זה נבהיר ראשית, כי גם היה ונקבל את עמדת העוררים, הרי מסחר מותר במגרש, וכי היה צורך בפריקה ובטעינה.
אנו סבורים, כי הפתרון של המשיבה 2, כפי שאושר על ידי המשיבה 1, לפריקה ולטעינה הינו פתרון סביר ואף ראוי, ולא מצאנו כל עילה להתערב בכך.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. בקשה להגדלת שיפוע גג

 2. תכנון חזיתות בניינים

 3. בקשה לתוספת חדרים בדירה

 4. מטרת חוק התכנון והבניה

 5. סעיף 78 לחוק התכנון והבניה

 6. סעיף 152 לחוק התכנון והבניה

 7. סעיף 151 לחוק התכנון והבניה

 8. חזקת החפות בדיני תכנון ובניה

 9. תיקון 84 לחוק התכנון והבניה

 10. סעיף 111 לחוק התכנון והבניה

 11. תכנון לגליזציה למבנה קיים

 12. סעיף 204 לחוק התכנון והבניה

 13. אי תכנון מקרקעין במשך זמן רב

 14. תקנה 5 לתקנות התכנון והבניה

 15. תיקון 43 לחוק התכנון והבניה

 16. סעיפים 77,78 ללחוק התכנון והבניה

 17. הגדרת "דירות נופש" (תכנון ובניה)

 18. פסיקת הוצאות בועדת ערר לתכנון ובניה

 19. בקשה לתוספת מדרגות חירום למבנה תעשייה

 20. בקשה להקמת מתקן טיהור שפכים בשטח מפעל

 21. בקשה לתוספת יחידת דיור קוטג' לבית קיים

 22. איחור בהגשת ערר לפי חוק התכנון והבנייה

 23. בקשה לתוספת חדר על הגג בבית מגורים משותף קיים

 24. מחיקת ערר לועדת תכנון ובניה בגלל איחור בהגשתו

 25. נטל ההוכחה בתביעה מכוח סעיף 197 לחוק התכנון והבניה

 26. הפטור בסעיף 19(ג) לתוספת השלישית לחוק התכנון והבניה

 27. שתי החלטות "סותרות" של ועדת ערר מחוזית לתכנון ובניה

 28. בקשה להתיר החלפת שער נגרר לשער מתרומם ושינוי מיקום השער

 29. בקשה לפירוק גגון ליצירת גישה לחניה וסגירתה של חניה קיימת

 30. בקשה לקבלת מידע תכנוני לפי סעיף 119א לחוק התכנון והבניה

 31. פטור לפי סעיף 19 (ג) (1) לתוספת השלישית לחוק התכנון והבניה

 32. ערר על החלטת הועדה המקומית לתכנון ובניה רמלה שלא לאשר תצ"ר

 33. ערר על החלטת הועדה המקומית לתכנון ובניה לחזור להחלטה קודמת

 34. ערר על החלטת הועדה המקומית לתכנון ובניה טייבה להפקיד תכנית

 35. הזדמנות להגיש התנגדות מכוח תקנות 2ב-2ג לתקנות התכנון והבניה

 36. אופן חישוב שטחי הבניה בדין הישראלי מוסדר בתקנות התכנון והבניה

 37. בקשה להקמת גשרון כניסה המחבר דירה עם רחוב בשל הפרש מפלסים גדול

 38. מי רשאי להגיש תביעת פיצויים לפי סעיף 197 לחוק התכנון והבניה ?

 39. עתירה מנהלית לביטול החלטות ועדת המשנה והועדה המחוזית לתכנון ובנייה

 40. פטור מהיטל השבחה לפי סעיף 19(ג)(1) לתוספת השלישית לחוק התכנון והבנייה

 41. עתירה מנהלית לצירוף חבר נוסף מסיעות האופוזיציה לוועדת המשנה לתכנון ובנייה

 42. ערר על החלטת הועדה המקומית לתכנון ובניה להוריד מסדר היום בקשה לבנות בית מגורים

 43. עתירה מנהלית נגד החלטת הועדה המחוזית לתכנון ובניה לדחות את התנגדות העותר לתכנית

 44. ערר על העדר החלטת הועדה המקומית לתכנון ובניה לחידוש החלטה ליתן היתר לבקשה לשינויים

 45. עתירה לביטול החלטת יו"ר הוועדה המחוזית לתכנון ובניה שבה נדחתה בקשת העותרים למתן רשות ערר

 46. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון