רופא רשם אבחנות פיקטיביות והדפיס מרשמים במרמה

רופא רשם אבחנות פיקטיביות והדפיס מרשמים במרמה

מעשיו של ד"ר X כללו רישום אבחנות פיקטיביות בתיקי מבוטחים, כמו גם הדפסת מרשמים כוזבים, אשר היו עלולים לגרום נזק למטופלים ולסכנם באופן ממשי; בעוד שהנזק שנגרם ממעשיו של המערער הינו נזק כלכלי בלבד לקופת חולים "מכבי".

ההחלטה בתיק המשנה למנכ"ל משרד הבריאות נ' ד"ר X - אמצעי משמעת של התלייה לתקופה של שלוש שנים.

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון