טענת אי יכולת להסיע ילדים לבית ספר בעונש שלילת רישיון

טענת אי יכולת להסיע ילדים לבית ספר בעונש שלילת רישיון

נפסק כי הסעת ילדים לבית ספר ונסיעה לעבודה אינם יכולים לשמש נימוקים מיוחדים שיצדיקו סיוג עונש הפסילה לרכב מסוים. יודגש, כי נזק כלכלי לבדו אינו מצדיק סיוג הפסילה ובעיקר אם מדובר בנזק ארעי וטבעי. כאמור יש לבחון כל מקרה ונסיבותיו. כך למשל ב?"? (? ') 2725/07 <> אליאס נ' מדינת ישראל, (ניתן ביום 1.1.08), דחיתי את בקשת הסיוג על אף שדובר בעובד מחשבים שהרכב נדרש לו לביקור במוקמות בהם הוא נותן שירות, שכן בנסיבות אלו הסיוג מרוקן מתוכן את משמעות הפסילה, האפקטיביות שבעונש זה ותכליתו כלפי הנאשם והציבור ואינו מפחית או מצמצם את מידת הסכנה הנובעת מהנהיגה. משיקולים אלו - בעפ"ת 2969-02-12 (חי') מדינת ישראל נגד ויטלי איליזרוב (ניתן ביום 29.4.12), קיבלתי את ערעור המדינה על החלטת בימ"ש השלום שסייג את הפסילה שהוטלה על נהג מונית, והתיר לו לנהוג במונית בימים א' - ה' בשבוע, שכן ומבלי להתעלם מכך שהמונית מהווה מקור פרנסה לנאשם, קבעתי כי סיוג הפסילה באופן שלא תחול על המונית, מרוקן מתוכן את משמעות ומשקל עונש הפסילה, ובעיקר את האפקטיביות שיש בעונש זה."לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. שלילה לחצי שנה

 2. ביטול פסילה מנהלית

 3. נהיגה בשלילה בידיעה

 4. שלילה עד תום ההליכים

 5. פסילה מנהלית 36 נקודות

 6. 38 נקודות - פסילת רישיון

 7. פסילת רישיון בגלל נקודות

 8. פסילת רישיון עד תום ההליכים

 9. פיצוי על שלילת רישיון נהיגה

 10. פסילה מנהלית דריסת הולך רגל

 11. ערר לשינוי החלטה על פסילת רישיון

 12. תקופת הפסילה לאחר פסילה שנייה בתיק אחר

 13. בקשה מעצר עד לתום ההליכים על נהיגה בשלילה

 14. מה סיכויי הערעור על עבירת נהיגה בשלילה ?

 15. קיצור תקופת השהות בלילה בבית של נאשם קטין

 16. שלילת רישיון על דריסת הולך רגל במעבר חציה

 17. בקשה להורות על ביטול פסילה מנהלית למשך 60 יום

 18. בקשה להורות על ביטולה של פסילה מנהלית למשך 30 יום

 19. בקשה לפסילת רישיון הנהיגה של המשיב עד תום ההליכים

 20. האם עונש השלילה לתקופה כה ממושכת אינו פרופורציונאלי

 21. בקשה לביטול פסילה מנהלית לפי סעיף 47 לפקודת התעבורה

 22. ביטול פסילה מנהלית אשר הוטלה בגין חשד לנהיגה בשכרות

 23. בקשה לביטול פסילה מנהלית של רישיון נהיגה למשך 30 יום

 24. בקשה לביטול פסילה מנהלית ואיסור מנהלי על שימוש ברכב

 25. בקשה לביטול פסילה מנהלית מלקבל או מהחזיק ברשיון נהיגה

 26. טענת אי יכולת להסיע ילדים לבית ספר בעונש שלילת רישיון

 27. בקשה לביטול פסילה מנהלית מהחזקת רישיון נהיגה למשך 90 יום

 28. סיוג פסילה: האם ניתן לקבל שלילה על סוג רכב מסוים בלבד ?

 29. בקשה לביטול פסילה מנהלית שהוטלה על המבקש על ידי קצין משטרה

 30. בקשה להורות על ביטול פסילה מנהלית לפי סעיף 48 לפקודת התעבורה

 31. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון