הודיית חוץ של נאשם: סעיף 10א לפקודת הראיות

הודיית חוץ של נאשם: סעיף 10א לפקודת הראיות

אמרה "מחוץ לביהמ"ש", כדרישת הוראות סעיף 10א לפקודת הראיות, קבילה, על אף היותה עדות שמיעה.

סעיף 10א חל על הודיית עד במשפטו, וכי הודייה שכזאת "לא רק שאינה נופלת מאמרה בפני חוקר משטרה, אלא עולה עליה עשרת מונים שכן ניתן לבסס עליה בלבד הרשעה (באותו דיון) ללא צורך ב"חיזוק" ולא "בדבר מה"...". יחד עם זאת, גם נקבע, כי בכל הנוגע למשקלה של אותה "הודיית חוץ", אין לתת לה משקל של ממש כשהיא מוגשת כראייה במשפטו של אחר, ואין לקבוע ממצא מרשיע כנגד נאשם רק על בסיס אמרה זו. וכך ציין ביהמ"ש העליון:

"ניסיון החיים מלמד, כי מעייניו של הנאשם, בעת שהוא מודה בעובדות שבכתב האישום, נתונים כולם לעובדות שיחרצו את גורלו הוא, וספק רב הוא אם מודע הוא אותה שעה להשלכות הודייתו אל מחוץ למסגרת הדיון, וכי ייעשה בעתיד שימוש בהודייתו כלפי אחרים. וכיוון שמרכז הכובד בהודייה, מבחינתו של הנאשם, בעובדות המביאות להרשעתו, ולא בטפל להן, שאין בהן להעלות או להוריד בעניינו, איני סבור שיש ליתן משקל של ממש לאמרה זו, כשהיא מוגשת במשפטו של אחר...".לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. הודיה בעובדה

 2. חזרה מהודיה

 3. הודאה והדחה

 4. חזרה מהודייה בעבירות תנועה

 5. הודיית חוץ של נאשם: סעיף 10א לפקודת הראיות

 6. בקשה לחזרה מהודיה: סעיף 153 לחוק סדר הדין הפלילי

 7. מה התנאים שבהם ביהמ"ש יאפשר לנאשם לחזור מהודיה ?

 8. חזרת נאשם מהודייתו: סעיף 153 (א) לחוק סדר הדין הפלילי

 9. סמכותו של בית המשפט לאפשר חזרה מהודיה: לאורך כל שלבי המשפט

 10. הרשעה על סמך הודיה בהחזקת סכין שלא כדין על סעיף 186(א) לחוק העונשין

 11. עיתוי הגשת בקשה לחזור מן ההודיה מהווה שיקול רב בבקשת נאשם לחזור בו מן ההודיה

 12. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון