הסתרת עובדות מבית המשפט בערעור

הסתרת עובדות מבית המשפט בערעור

בית משפט של ערעור אינו המקום לעריכת תיקונים ומקצה שיפורים בדיעבד. מה גם שבערעור זה הסתיר המערער את העובדה כי בפני בית משפט קמא נתבקשה בקשה לתיקון טעות סופר לאחר מתן פסק הדין, שנדחתה בסופו של יום.

ראה והשווה האמור ברע"א 6126/13 בדארנה עבדאלמנעם נ. עבדאלבאסט עבאהרי החלטה מיום 19/01/14 :

"כאמור לעיל, בבקשה דנא השמיט המבקש מתיאור העובדות ומטענותיו את העובדה כי הגיש לבית המשפט המחוזי בקשה לתיקון פסק הדין ואת החלטת בית המשפט המחוזי הדוחה את בקשתו. לעיתים עצם העובדה שמבקש מעלים עובדות רלוונטיות בבקשתו תשמש, כשלעצמה, נימוק לדחיית בקשתו (ראו: רע"א 221/88 אברהם נ' עומר מפעלי אטריות מאוחדים בע"מ, פ"ד מד(2) 756, 757 (1988)), ונראה כי ראוי היה שהמבקש יציין את קיומם של ההליכים הנ"ל. בנוסף, וזה עיקר בעיניי, עיון בהחלטת בית המשפט המחוזי האמורה ובכתבי טענותיו של המבקש, מעלה כי סוגית תחולת סעיף 330 לחוק הביטוח הלאומי, כלל לא הועלתה על-ידי המבקש במסגרת ההליכים בבתי המשפט קמא, אלא נטענה לראשונה בבקשת המבקש לתיקון פסק הדין בבית המשפט המחוזי. אין לקבל ניסיון זה של המבקש לבצע "מקצה שיפורים" במסגרת בקשת רשות ערעור בגלגול שלישי...מכל מקום, טענה זו מצריכה בחינת תשתית עובדתית אשר לא הונחה לפני, מלבד טענתו הכללית של המערער כי מסר הודעה למל"ל בלי שהובאה אסמכתא לכך" (השוו: ע"א 8155/00 טיפוגרף נ' ד"ר קרברסקי, פ"ד נו(5) 563, 570 (2002))".לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. ערעור סרק

 2. זכות הערעור

 3. ערבון בערעור

 4. הגשת ערעור מאוחד

 5. ערעור בגלגול שני

 6. הסיכויים של ערעור בבית משפט

 7. מחיקת ערעור על הסף

 8. טענות חדשות בערעור

 9. ערעור לפצל שטחי חניה

 10. משיב פורמאלי בערעור

 11. צירוף בעל דין בערעור

 12. שינוי קו הגנה בערעור

 13. איחור קל בהגשת ערעור

 14. איך כותבים ערעור מנהלי

 15. אי התערבות ערכאת הערעור

 16. ערעור על "שאלה משפטית" בלבד

 17. דיון מקדמי בערעור מנהלי

 18. דחיית ערעור שהוגש באיחור

 19. איחור בהגשת ערעור למחוזי

 20. מחיקת ערעור שהוגש באיחור

 21. בקשה לצירוף משיבים לערעור

 22. ערעור לעליון בתיק פלת''ד

 23. ערעור לעליון בדיני עבודה

 24. ערעור באותו עניין על הוצאות

 25. פיצוי על סרבנות גט - ערעור

 26. בקשה למחיקת ערעור ללא הוצאות

 27. איחור של יום אחד בהגשת ערעור

 28. הסתרת עובדות מבית המשפט בערעור

 29. הפקדת כסף להבטחת הוצאות בערעור

 30. המועד להגשת ערעור על החלטת רשם

 31. הגשת ערעור על תביעת חוב באיחור

 32. הודעה על כוונה להגיש ערעור בדיון

 33. ויתור על זכות ערעור על שמאי מוסכם

 34. הגשת ערעור ע''י המעביד בשם העובד

 35. זיכוי נאשם בערעור - תביעת פיצויים

 36. ערעור עקב אי הכרעה בשאלות מהותיות

 37. ביקורת בית משפט קמא על ערכאת הערעור

 38. ערעור על הרשעה בעבירת ריבוי נישואין

 39. מי "מחליף" אדם שנפטר במהלך הערעור ?

 40. דחיית ערעור לבית הדין הארצי לעבודה

 41. צירוף ההחלטה נשוא הערעור להודעת ערעור

 42. תקנה 93(ב) חובת פירוט רקע עובדתי בערעור

 43. הפחתת סכום הפיצויים בערעור בתיק פלת''ד

 44. תביעה לרשות השיפוט של ההסתדרות - ערעור

 45. מחיקת ערעור בזכות שהיה אמור להיות ברשות

 46. איחור בהגשת ערעור לבית הדין הארצי לעבודה

 47. הרכב בית המשפט לערעורים - סקירה היסטורית

 48. התפרצות למקום מגורים וגניבה - ערעור לעליון

 49. פסילת שאלות בבחינות הלשכה: ערעור לביהמ"ש העליון

 50. דין הערעור על ההחלטה לבטל את פסק הדין להתקבל באופן חלקי

 51. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון