האם מתנה במקרקעין חייבת להיות בכתב ?

האם מתנה במקרקעין חייבת להיות בכתב ?

כידוע, דרישתו הבסיסית ביותר של המחוקק ביחס לעסקת מקרקעין, היא, כי זו תיעשה בכתב, כאמור בסעיף 8 לחוק המקרקעין, תשכ"ט-1969: "התחייבות לעשות עסקה במקרקעין טעונה מסמך בכתב". אף ביחס למתנה, הדרישה דומה, כאמור בסעיף 5(א) לחוק המתנה, תשכ"ח-1968: "התחייבות לתת מתנה בעתיד טעונה מסמך בכתב".

הפסיקה שבה וקבעה, כי: "מתנת מקרקעין טעונה איפוא רישום, ובאין רישום הופכת היא להתחייבות להקנות את המקרקעין בדרך מתנה. על התחייבות כזו חלה דרישת כתב כפולה: הן מכוח סעיף 8 לחוק המקרקעין והן מכוח סעיף 5(א) לחוק המתנה" (ע"א 1915/91 יעקובי נ' יעקובי, פ"ד מט(3) 529,608). בהיעדר רישום כאמור, וכפי טענת המשיב 1, מדובר לכל היותר בהתחייבות לתת מתנה, בהתאם לסעיף 7(ב) לחוק המקרקעין: "עסקה שלא נגמרה ברישום רואים אותה כהתחייבות לעשות עסקה".

ריכוך דרישת הכתב, לרבות זו הקבועה בחוק המתנה, תלוי בנסיבותיו של כל מקרה, וכבר נקבע, כי יש צורך במסכת ראיות "תחליפית" משמעותית ומוצקת לכך.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. חזקת מתנה

 2. הפרת חוזה מתנה

 3. התחייבות לתת מתנה

 4. חזרה ממתנה במקרקעין

 5. חזרה ממתנה במקרקעין

 6. חוזה מתנה על תנאי מתלה

 7. תוכנית חיסכון לנכד מתנה

 8. חיוב מקבל מתנה לעשות מעשה

 9. ביטול עסקת מתנה בלתי סבירה

 10. מתנה באמצעות חשבון בנק משותף

 11. תחרות בין נושה לבין מקבל מתנה

 12. הוכחת כוונה לתת מתנה לפני פטירה

 13. תביעה להחזר מתנות לאישה במסגרת רומן

 14. האם מתנה במקרקעין חייבת להיות בכתב ?

 15. הוכחת קבלת כספים במתנה מאדם לפני פטירתו

 16. האם זכות מכח מתנה בעל פה גוברת על עיקול ?

 17. מתי העברת כסף לעורך דין תיחשב "מתנה" לפי חוק המתנה

 18. התנגדות להסכם מתנה המעניק באופן בלתי חוזר זכויות במשק חקלאי

 19. בעלות על מתנה עוברת למקבל במסירתה לידו או במסירת מסמך מזכה לקבלו

 20. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון