סמכות בית משפט אזרחי רגיל: פעולה אזרחית או מסחרית של גוף ציבורי

סמכות בית משפט אזרחי רגיל: פעולה אזרחית או מסחרית של גוף ציבורי

יש לזכור גם כי בית המשפט העליון קבע כי בית משפט אזרחי מוסמך להפעיל את גם את הדין הציבורי בענייני מכרזים [ראו את עניין פסטרנק הנ"ל; ראו גם את רע"א 187/05 נסייר נ' עיריית נצרת עילית ( 20.6.2010); וכן את ע"א 700/89 חברת החשמל לישראל בע"מ נ' מליבו ישראל בע"מ, פ"ד מז(1) 667, 677 (1993)].

נזכיר עוד את ההלכה לפיה עקרונית, כאשר גוף ציבורי או פרטי - שעה שאלו ממלאים תפקיד ציבורי - "בין שהוקם על ידי חוק מיוחד ובין שהוקם על-פי דבר חקיקה כללי - מבצע פעולות אזרחיות או מסחריות, סמכות השיפוט בדבר תקיפה ישירה של פעולות אלה היא בית המשפט האזרחי הרגיל" [בג"ץ 731/86 מיקרו דף נ' חב' החשמל בע"מ, מא(2) 449, 455ד].לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. משרדים שירותים ומסחר

 2. סגירת פטיו במבנה מסחרי

 3. מידע מסחרי - חופש המידע

 4. צו הפסקת שימוש (מסחרי/עסקי)

 5. הסכם הסחר ישראל האיחוד האירופי

 6. תביעה בגין הצעה לרכוש שטח מסחרי במבנה

 7. בקשה להכשרה בדיעבד של תוספת שנבנתה למבנה מסחרי

 8. בקשה לתוספת קומות מגורים מעל קומה מסחרית קיימת

 9. ערר אישור תוכנית מצב קיים בשינויים במבנה מסחרי במקרקעי

 10. שימוש בנכס למגורים בניגוד לשימוש המיועד לאולם הקומה המסחרית

 11. חוזה למתן רישיון שימוש מסחרי בטכנולוגיה לצורך פיתוח אפליקציה

 12. צו המחייב עובד לשעבר להעביר למעסיק את כל המידע המסחרי שברשותו

 13. סמכות בית משפט אזרחי רגיל: פעולה אזרחית או מסחרית של גוף ציבורי

 14. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון