שכר טרחה כתב הגנה - דוגמא

שכר טרחה כתב הגנה - דוגמא

בין הצדדים נחתם הסכם שכר טרחה אשר עיקרו היה שהלקוחות ישלמו לעוה"ד 6% מההפרש שבין 2.5 מיליון ₪ לבין סכום הפיצוי שיושת בפועל (אם יושת) על הלקוחות, או מי מהם.

בנוסף סוכם כי כמקדמה ישולמו לעוה"ד 40,000 ₪ על חשבון שכה"ט המפורט מעלה וכי השכר כולל גם טיפול בערעור לביהמ"ש העליון, אם יהיה.


1.     עורך הדין טיפל בתביעה הנזיקית, אשר הסתיימה בשנת 2010 בהסדר גישור. ההסדר הושג לאחר שהוגשו חוות דעת של מומחים מטעם הצדדים, לאחר הגשת תצהירי עדות ראשית, לאחר הליכי גילוי מסמכים ומענה לשאלונים - אך טרם שמיעת ההוכחות. עיקרו של ההסדר היה שתביעת העזבון והאלמנה נדחות וכי לפנים משורת הדין, "כמעשה חסד", תשלם הלקוחה לאלמנה 5,000 ₪ ואף תע"ש תשלם לאלמנה 5,000 ₪.

2.     את המקדמה בסך 40,000 ₪ שילמו הלקוחות בשנת 2007 (לפי הקבלות שהוצגו מהחודשים מאי 2007 עד אוקטובר 2007). בשנת 2010, לאחר שניתן תוקף של פסק דין להסדר הגישור - דרש עוה"ד מהלקוחות את יתרת שכר הטרחה בסך של 6% מההפרש שבין 2,500,000 ₪ לבין 5,000 ₪ (ששולמו לאלמנה), כלומר 6% X 2,495,000 ₪ = 149,700 ₪ בניכוי השכר ששולם כמקדמה ובתוספת הפרשי הצמדה וריבית.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. הכחשה בכתב ההגנה

 2. אי הגשת כתב הגנה

 3. לשון הרע בכתב ההגנה

 4. ארכה להגשת כתב הגנה

 5. בקשה למחיקת כתב הגנה

 6. הכחשה גורפת בכתב ההגנה

 7. כתב תשובה לכתב הגנה

 8. שכר טרחה כתב הגנה - דוגמא

 9. בקשה למחיקת סעיפים מכתב ההגנה

 10. תיקון כתב הגנה לאחר קדם משפט

 11. טעות בחישוב מועד הגשת כתב הגנה

 12. כמה עורך דין לוקח על כתב הגנה ?

 13. בקשה להארכת מועד להגשת כתב הגנה

 14. תיקון כתב הגנה הוספת טענת התיישנות

 15. מחיקת כתב הגנה בגין אי גילוי מסמכים

 16. בקשה שניה להארכת מועד להגשת כתב הגנה

 17. מחיקת סעיפים מכתב ההגנה של חברת ביטוח

 18. תיקון כתב הגנה לאחר הגשת ראיות התביעה

 19. פשרה בתביעה ייצוגית לפני הגשת כתב הגנה

 20. בקשה לתיקון כתב ההגנה והוספת טענת התיישנות

 21. ביטול פסק דין בהעדר כתב הגנה - 30,000 ש''ח הוצאות

 22. ניתן פסק דין בהעדר הגנה, לאחר שלא הוגש כתב הגנה, במשך חצי שנה

 23. בקשת המבקש לדחייה ו/או מחיקה של כתב ההגנה או סעיפים בכתב ההגנה

 24. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון