פיצוי על הסתמכות על מצג שווא לגבי יעוד של קרקע

פיצוי על הסתמכות על מצג שווא לגבי יעוד של קרקע

בת"א (מחוזי ת"א) 2706-07 (16.06.2013), דובר על דרישה לפיצוי בשל הסתמכות על מצג שווא באשר ליעוד של קרקע, ונפסק כי -

"הלכה היא כי הפיצויים הנפסקים בגין מצג שווא רשלני אינם פיצויי קיום אלא פיצויי הסתמכות. הפסיקה הכירה לא רק בזכות לפיצויים עבור הוצאות שהוצאו עקב מצג השווא, אלא גם בפיצויי הסתמכות בגין "אובדן הזדמנויות אלטרנטיביות". דהיינו, הנפגע זכאי לפיצוי על האפשרות החלופית שהוחמצה, עקב הסתמכותו על המצג הרשלני. פיצויים אלה נובעים מעקרון השבת המצב לקדמותו, ולפיכך הם באים בגדר "פיצויי הסתמכות" ואין הם פיצויי קיום. ".

(ויוער כי בהמשך אותו עניין, בהמ"ש אינו פוסק פיצוי בגין "אובדן הזדמנויות" - מחמת טעמים שיפים לאותו המקרה, לרבות הוכחת פיצוי בשיעור משמעותי בגין רכיבי נזק אחרים).לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. מצג שווא חוזה

 2. עוולת מצג שווא

 3. מצג שווא רשלני

 4. שתיקה כמצג שווא

 5. שיהוי בטענת מצג שווא

 6. עוולת מצג שווא רשלני

 7. מצג שווא להשקעת כספים

 8. מצג שווא של סוכן ביטוח

 9. מצג שווא דירה בשכירות

 10. מצג שווא למשקיעים בחברה

 11. מצג שווא של כיסוי ביטוחי

 12. כישלון פרויקט עקב מצג שווא

 13. מצג שווא על מצב כספי של חברה

 14. ביטול הסכם מכר בגין מצג שווא

 15. מצג שווא במו''מ בעסקת מקרקעין

 16. מצג שווא כלפי הבנק לקבלת משכנתא

 17. מצג שווא הטעיה במו"מ לקניית מכונית

 18. הסתמכות אזרח על מצג שווא רשלני של רשות

 19. פיצוי על הסתמכות על מצג שווא לגבי יעוד של קרקע

 20. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון