חשיבות ניסוח כתב אישום

חשיבות ניסוח כתב אישום

לניסוח כתב האישום ולעובדות המצוינות בו נודעת חשיבות רבה, מתוך התפיסה כי "אין עונשין אלא אם מזהירין" (תלמוד בבלי, מסכת יבמות, פא עמ' א') (ר' ע"פ 534/84 אסתר אריה נ' מדינת ישראל, פ"ד מא(3) 561, 573 (1985) (להלן: "אריה"), על"ע 9960/06 מרדכי חודלנקו נ' הועד המרכזי של לשכת עורכי הדין ת"א (3.12.2008), פסקאות כז'-כט'), וזאת על מנת שנאשם יוכל להכין את הגנתו כראוי.

לפיכך, מקום בו המסכת העובדתית מצומצמת, רשאי נאשם לצמצם את הגנתו לכפירה באותן עובדות ולמיקוד התנהלותו אל מול הראיות הנוגעות לעובדות אלה.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. כתב אישום יזום

 2. חשיבות ניסוח כתב אישום

 3. כתב אישום על פניית פרסה

 4. ערעור על ביטול כתב אישום

 5. ביטול כתב אישום בגלל סחבת

 6. השעיית עובד בגלל כתב אישום

 7. הגשת כתב אישום לאחר סגירת תיק

 8. ביטול כתב אישום שלא הוגש בזמן

 9. השעיית עובד עד להגשת כתב אישום

 10. חתימה על החלטה להגשת כתב אישום

 11. ביטול כתב אישום בשל אכיפה בררנית

 12. השעיית עובד שהוגש נגדו כתב אישום

 13. ביטול כתב אישום בגין חריגות בניה

 14. חיוב היועץ המשפטי להגיש כתב אישום

 15. הגשת כתב אישום רק נגד חלק מהמעורבים

 16. ביטול כתב אישום בגין הפרת חובת היידוע

 17. ביטול כתב אישום על שיבוש הליכי חקירה

 18. ביטול כתב אישום עקב אי ציון שם המפקח

 19. פרסום הודעה במשטרה לפני הגשת כתב אישום

 20. כתב אישום נגד אם שהרביצה לבנה עם חגורה

 21. ביטול כתב אישום בהעדר התייצבות פרקליט

 22. אי העברת חומר חקירה לפני הגשת כתב אישום

 23. כתב אישום בגין אי הגשת דוחות חברה בבורסה

 24. כתב אישום על עבירות לפי פקודת הבטיחות בעבודה

 25. ביטול כתב אישום - כיול מכשיר למדידת מהירות

 26. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון