האם השתק פלוגתא חל גם על "החלטות" ?

האם השתק פלוגתא חל גם על "החלטות" ?

ההנחה היסודית הינה שהשתק פלוגתא חל מקום בו ניתן פסק דין סופי המכריע בפלוגתא (נ' זלצמן, "מעשה בית דין בהליך האזרחי" (1991) עמ' 258).

מה הדין לגבי פלוגתא שלא הוכרעה במסגרת פסק דין סופי, אלא במסגרת החלטת ביניים, אשר בגדרה ניתנה הזדמנות לתקן את כתב התביעה ?

נשאלת השאלה האם השתק פלוגתא יכול להתבסס על החלטת ביניים שכזו ?

פרופ' זלצמן מביאה בספרה את הגישות השונות לעניין זה, תוך שהיא מציינת כי הנטיה המודרנית במשפט האמריקאי הינה ליתן כוח מחייב להכרעה פוזיטיבית בפלוגתא, גם אם זו נעשתה בהחלטת ביניים, ובלבד שההכרעה נעשתה לאחר שמיעת בעלי הדין ותוך הנמקה ראויה (זלצמן, בעמ' 265-266). שאלה זו התעוררה גם ב? ? <> בע"א 199/82 סניטובסקי נ' חברת חשמל (פ"ד לט (1) 225), שם פסק כב' השופט חלימה כדבר מובן מאליו שגם החלטת ביניים יכולה להצמיח השתק פלוגתא, ואילו כב' השופט ש. לוין השאיר את העניין בצריך עיון.

כאשר מבקשים אנו להכריע בשאלה האם החלטת ביניים מסוימת יוצרת השתק פלוגתא הרי שלא נוכל לקבוע כלל אחיד לכאן או לכאן, אלא יהיו נסיבות שבהן יהיה מוצדק לראות בהחלטת ביניים כיוצרת השתק פלוגתא, ולהיפך.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. השתק עקיף

 2. כלל ההשתק

 3. השתק הגנתי

 4. השתק עילה

 5. השתק משפטי

 6. השתק הבטחה

 7. השתק שיפוטי

 8. השתק פלוגתא

 9. מהי טענת השתק ?

 10. מהו השתק שיפוטי ?

 11. טענת השתק פלוגתא

 12. השתק בדיני מקרקעין

 13. תנאים להשתק פלוגתא

 14. השתק עילה סעדים זהים

 15. מתי נוצר השתק פלוגתא ?

 16. הסכם פשרה השתק פלוגתא

 17. השתק פלוגתא פסק דין זר

 18. השתק פלוגתא בהליך פלילי

 19. דחייה על הסף מחמת השתק פלוגתא

 20. טעות המשפט קודם - השתק פלוגתא

 21. האם תשלום חברת ביטוח מהווה השתק ?

 22. השתק פלוגתא בשאלת הכיסוי הביטוח

 23. השתק פלוגתא בגין פסק דין בהסכמה

 24. נכות עקב תאונת דרכים השתק פלוגתא

 25. השתק פלוגתא על פסק דין בהעדר הגנה

 26. ההבדל בין השתק עילה והשתק פלוגתא

 27. תאונת עבודה השתק עילה עובד מעביד

 28. האם הסכמה דיונית יוצרת השתק פלוגתא ?

 29. האם השתק פלוגתא חל גם על "החלטות" ?

 30. השתק פלוגתא ללא זהות מוחלטת בין הצדדים

 31. מה ההבדל בין השתק שיפוטי להשתק פלוגתא ?

 32. האם פסק דין בהעדר הגנה מהווה השתק פלוגתא ?

 33. בקשת רשות להתגונן שנדחתה מהווה השתק פלוגתא

 34. האם יש השתק פלוגתא תביעות שיבוב של חברת ביטוח ?

 35. זכות בלתי הדירה להחזיק או להשתמש במקרקעין מכוח השתק

 36. האם יש השתק פלוגתא למרות "חילופי עמדות" בעלי הדין ?

 37. האם תביעת המבוטח יוצרת השתק פלוגתא בתביעת חברת הביטוח ?

 38. האם תביעה בגין נזקי רכוש יוצרת השתק פלוגתא לגבי נזקי גוף ?

 39. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון