הרחבת חזית במשפט הפלילי ?

הרחבת חזית במשפט הפלילי ?

בעוד שבהליך האזרחי מוכרת פרוצדורה של "הרחבת חזית" - זו אינה קיימת בהליך הפלילי, ולכן כאשר מבקשת המאשימה לטעון למסכת עובדות אחרת או להרשעה בעבירות אחרות - עליה לבקש לעשות כך. ככל שיתבקש, יבחן בית המשפט את השאלה האם להתיר זאת, תוך מתן דגש לבדיקה האם נפגעה הגנתו של הנאשם. כך נקבע ברישא לסעיף 184 לחוק סדר הדין הפלילי [נוסח משולב] תשמ"ב- 1982:

"בית המשפט רשאי להרשיע נאשם בעבירה שאשמתו בה נתגלתה מן העובדות שהוכחו לפניו, אף אם עובדות אלה לא נטענו בכתב האישום, ובלבד שניתנה לנאשם הזדמנות סבירה להתגונן;"

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון