פסיקת הוצאות משפט על עבירות פניה

פסיקת הוצאות משפט על עבירות פניה

"לעניין חיוב בהוצאות משפט במסגרת דיון פלילי העוסק בהפרות דיני התכנון והבניה, כבר הובעה העמדה לפיה:

"אכן יש מקום ככלל להטלת הוצאות, בגדרי המאבק הנמשך כנגד הפרות של חוק התכנון והבניה, תשכ"ה-1965. אכן, המדובר בפלילים, ובתחום משפטי זה הטלת הוצאות היא במשורה. אך עסקינן בעבירות שכל כולן רווח כלכלי לעובריהן, וכדרך כלל נעשים מאמצים להאריך את הדיונים, לדחות את הקץ ואת רוע הגזירה, וכדברי השופט לוי ברע"פ 567/09 אבו חיט נ' מדינת ישראל 'את המחיר הנלוה לניצולם לרעה של ההליכים ניתן ואף ראוי לגבות מן האחראי לו, וזאת בכפוף לעקרון היסוד בדבר מידתיותה של הפעולה השלטונית'; וראו גם ע"פ 4650/08 ברנס נ' מדינת ישראל. אכן, דלתי בתי המשפט פתוחות במקום שהמחוקק פתחן, אך להליכי סרק, שמשרתם לאפשר למפר החוק ליהנות מהפרתו עוד, צריך להיות מחיר גם על ידי הוצאות."... (רע"פ 2341/14 - קבועה סלים ואח' נ' הוועדה המחוזית לתכנון ולבניה (2014)).לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. הוצאות משפט

 2. גובה הוצאות משפט

 3. ערובה להוצאות משפט

 4. ערעור על הוצאות משפט

 5. הוצאות משפט לצד הזוכה

 6. בקשה לא לחייב בהוצאות משפט

 7. הוצאות משפט בתביעת מס רכוש

 8. ערובה להוצאות משפט חברה בפירוק

 9. ערבות להוצאות משפט - פלסטינים

 10. הפקדת ערובה להבטחת הוצאות משפט

 11. הוצאות משפט ושכר טרחת עורך דין

 12. פסיקת הוצאות משפט על עבירות פניה

 13. הוצאות משפט ושכר טרחה בתביעת סרק

 14. מע''מ על הוצאות משפט לטובת המדינה

 15. ערובה להוצאות משפט - עובדים זרים

 16. תובע תושב חוץ - הבטחת הוצאות משפט

 17. תשלום הוצאות משפט כתנאי להמשך הדיון

 18. גובה הוצאות משפט תביעות ביטוח לאומי

 19. פסיקת הוצאות משפט בתביעות ביטוח לאומי

 20. ביטול החלטה על הפקדת ערובה להוצאות משפט

 21. ערובה להוצאות משפט ביהמ''ש לענייני משפחה

 22. ערובה להוצאות משפט - נזקי גוף תאונת דרכים

 23. כמעט ולא נפסקים הוצאות משפט בבתי דין רבניים

 24. פסיקת הוצאות משפט בבית משפט לעניינים מנהליים

 25. תביעת פינוי דירה - הוצאות משפט ושכר טרחת עו''ד

 26. בקשתו של המבקש לפסוק לזכותוֹ תשלום גמול והוצאות משפט

 27. ערעור על החלטת המפקח על המקרקעין שלא לפסוק הוצאות משפט

 28. בקשה להפקדת ערובה בשל חשש כי לא יוכלו לשאת בהוצאות המשפט

 29. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון