הגדרת "יחסי עובד מעביד" בדיני מיסים

הגדרת "יחסי עובד מעביד" בדיני מיסים

בע"א 5378/90 הנ"ל נמנע בית המשפט מלקבוע כי לצורך דיני המס יש לקבוע מבחנים עצמאיים להגדרת יחסי עובד מעביד. בית המשפט ציין כי "טעמים חזקים עומדים ביסוד הגישה הפרשנית שלפיה יש להיעזר בפירוש שניתן למונחים במשפט הכללי אף לצורך דיני המס" (שם, פסקה 9). עם זאת בית המשפט לא שלל את הגישה לפיה לעיתים יהיה מקום לסטות ממבחנים אלו ולהתאימם לתכליות דיני המס.

בדין הכללי מקובל לבחון את קיומם של יחסי עובד ומעביד על פי מספר מבחנים, כמו מבחן ההשתלבות ומבחן השליטה והפיקוח. לצד אלו בוחנים קיומם של הסכמי עבודה, דרישה כי הפעילות של מי שמוגדר כעובד תתרום למעסיקו, אופן ביצוע התשלומים ועוד (ראו למשל בג"צ 1898/06 משרד הפנים נ' בית הדין הארצי לעבודה (24/3/08); וכן בג"צ 640/11 צוברי נ' בית הדין האזורי לעבודה בתל אביב-יפו (8/8/12)).

דומה שמעבר למבחנים הספציפיים, יש צורך גם במבט כולל והפעלת ניסיון חיים ושכל ישר. דומה, כי מי שאינו מבצע כל פעולה למען המעסיק, או שמבצע פעולות בודדות על פני תקופה ארוכה, מי שפעילותו אינה משתלבת באופן ממשי בפעילות, מי שכלל אינו נמצא במקום העבודה או שאינו נמצא בקשר רצוף עם מקום העבודה, ומי שאינו מקדיש זמן סביר למקום העבודה (סביר ביחס לתפקידו) - לא ייחשב כעובד.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. אכיפת יחסי עובד מעביד

 2. יחסי עובד מעביד עם אגד

 3. יחסי עובד מעביד או עצמאי

 4. יחסי עובד מעביד בין אחים

 5. יחסי עובד מעביד - רבנים

 6. יחסי עובד מעביד מנהל חברה

 7. יחסי עובד מעביד רוקח

 8. יחסי עובד מעביד עובד מאפיה

 9. יחסי עובד מעביד בעסק משותף

 10. התלמדות - יחסי עובד מעביד

 11. יחסי עובד מעביד מאמן כדורסל

 12. יחסי עובד מעביד מנצח במקהלה

 13. דמי חסות או יחסי עובד מעביד

 14. יחסי עובד מעביד משגיח כשרות

 15. מיקור חוץ - יחסי עובד מעביד

 16. יחסי עובד מעביד בתקופת הכשרה

 17. קופירייטר - יחסי עובד מעביד

 18. יחסי עובד מעביד בין בני זוג

 19. הסעות פועלים יחסי עובד מעביד

 20. יחסי עובד מעביד בחברת היי טק

 21. מדריך טיולים יחסי עובד מעביד

 22. יחסי עובד מעביד משווק פרסומות

 23. יחסי עובד מעביד בין בני משפחה

 24. קיום בפועל של יחסי עובד מעביד

 25. יחסי עובד מעסיק בין בני משפחה

 26. יחסי עובד מעביד ללא תשלום שכר

 27. יחסי עובד מעביד עם סוכנות ביטוח

 28. יחסי עובד מעביד בין מתמחה למאמן

 29. מחלקי גז פרטיים יחסי עובד מעביד

 30. עתודאי בצה''ל - יחסי עובד מעביד

 31. המבחן לקביעת קיומם של יחסי עובד מעביד

 32. הסכם לשיתוף פעולה יחסי עובד מעביד

 33. יחסי עובד מעביד בין רופאים למרפאה

 34. ערעור בטענת העדר יחסי עובד מעביד

 35. יחסי עובד מעביד מרכיב מוביל ארונות

 36. אין חובת שימוע ללא יחסי עובד מעביד

 37. אספקת שירותי מזנון יחסי עובד מעביד

 38. עבודה בקידום מכירות יחסי עובד מעביד

 39. הגדרת "יחסי עובד מעביד" בדיני מיסים

 40. מבחן כוונת הצדדים - יחסי עובד מעביד

 41. שירותי הנהלת חשבונות יחסי עובד מעביד

 42. יחסי עובד מעביד בין רופא לקופת חולים

 43. מספק שירות ''עצמאי'' יחסי עובד מעביד

 44. מוסד ללא כוונת רווח - יחסי עובד מעביד

 45. שלילת דמי אבטלה בהעדר יחסי עובד מעביד

 46. ניתוק יחסי עובד מעביד לצורכי דמי אבטלה

 47. יחסי עובד מעביד בין מתקין גז לבין פזגז

 48. הגבלת חופש העיסוק בסיום יחסי עובד מעביד

 49. יחסי עובד מעביד חברת שמירה בשירות המדינה

 50. עבודה בחברה בבעלות האבא – יחסי עובד מעביד

 51. הכרה ביחסי עובד מעביד בין מורים לבין המדינה

 52. יחסי עובד מעביד בין נותן שירות למזמין עבודה

 53. תביעה נגד בעל מניות בהעדר יחסי עובד ומעביד תידחה

 54. האם עבודה אצל קרוב משפחה נחשבת "יחסי עובד מעביד" ?

 55. סמכות עניינית לבית הדין לעבודה ללא יחסי עובד מעביד

 56. יחסי עובד מעביד בין מטפלת בקשישים לבין ביטוח לאומי

 57. קבלן עצמאי המספק שירותים למזמין או יחסי עובד ומעביד

 58. האם התקיימו יחסי עובד-מעביד בעסק עצמאי למתן שירותי ייעוץ ?

 59. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון