האם צריך לשלם מס על טובת הנאה לבעל שליטה בחברה ?

האם צריך לשלם מס על טובת הנאה לבעל שליטה בחברה ?

השאלה כיצד לסווג טובת הנאה שניתנה לבעל שליטה בתאגיד שהוא גם עובד של התאגיד, מעוררת שאלות רבות. בעל שליטה עשוי לקבל טובות הנאה שונות מהתאגיד, החל משכר עבודה עבור עבודתו בתאגיד, דרך חלוקת רווחים, החזר השקעות או באמצעות עסקאות עם החברה. בעמ"ה (חי') 747/05 בלייכר נ' פקיד שומה חיפה (20/3/07), ציינתי:

"המערער היה בעל מניות השליטה ושימש כמנהלן של החברות, ועל כן יכול היה ליהנות הן מהכנסות משכורת - כמנהל - והן מחלוקת דיבידנד - כבעל מניות. סיווג ההכנסה צריך להיות מבוסס על מבחנים עובדתיים ומשפטיים. מן הפן העובדתי יש לבחון מה הייתה כוונת הצדדים וכיצד נהגו הצדדים. מן הפן המשפטי יש לבחון מה הלבוש המשפטי הנכון לכוונתם ולהתנהגותם זו".

שאלה דומה עלתה בע"א 85/86 דננברג נ' וולף, פ"ד מב(3) 465, 471 (1988), שם נאמר:

"(1) הגבול בין חבר בתאגיד, העובד בתאגיד בתוקף היותו חבר (או "בעל שליטה"), לבין חבר, העובד בתאגיד כ"עובד" והכנסתו היא "משכורת", הינו לעתים דק וגמיש, ומבחנים שונים משמשים כאמצעי עזר לסייע לשופט להכריע בעניין (471 ז).
(2) בית המשפט ישאל עצמו, בין היתר: מה הייתה כוונת הצדדים, כאשר חתמו על הסכם העבודה? האם החבר-העובד סר למרות ה"מעביד"? האם שכרו עומד בפרופורציה לתפקידו ולערך הריאלי של עבודתו בשוק העבודה?".

לעיתים קרובות נמנעו בתי המשפט להגדיר כיצד להבחין בין טובות הנאה המשולמות לבעל השליטה בכושרו ככזה לבין טובות הנאה הניתנות לו בשל עבודתו בחברה או בשל עסקאות שביצע עם החברה. במקרים רבים הניחו בתי המשפט כי כל תקבול שמשולם לבעל מניות שהינו גם עובד של החברה, הינו תשלום שכר עבודה, אלא אם הוכח כי התשלום הינו דיבידנד (ראו למשל ע"א 8231/11 מושקוביץ נ' פקיד שומה חיפה (9/12/13)).

33.     כאמור, קשה להגדיר מבחנים ברורים להבחנה בין סוגי התקבולים השונים. ניתן להיעזר במספר סימנים לזיהוי טיבו של התקבול - האם קיימים מסמכים והסכמים המעידים על כוונת הצדדים, כמו למשל האם קיימת החלטה על חלוקת רווחים, האם קיים הסכם עבודה וכדומה. עם זאת, כוונת הצדדים כשלעצמה אינה מספקת. עוד ראוי לבחון האם התשלום משקף שכר סביר וראוי עבור עבודת בעל השליטה. לעניין זה ניתן לערוך השוואה לשכרם של עובדים אחרים או לשכר של עובדים בחברות דומות. צריך לבחון את היחס בין השכר להיקף העבודה בשנים אחרות. כאשר נטען שתשלום הינו חלוקת רווחים, ניתן לבחון האם גם בעלי מניות אחרים קיבלו תשלום זהה. ניתן לבחון כיצד התייחסו הצדדים לתשלום, האם נוכה ממנו מס במקור בגין תשלום שכר עבודה, האם התשלום שימש בסיס להפרשות סוציאליות וכדומה.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. תשלום שכר לבעל שליטה

 2. מענק לבעל שליטה בחברה

 3. דמי אבטלה לבעל שליטה בחברה

 4. גביית חוב ארנונה מבעל שליטה

 5. בעלי שליטה זכאות בביטוח לאומי

 6. חיוב בעל שליטה בחברה בחובות עבר

 7. דחיית מועד פרעון חוב לבעלי שליטה בחברה

 8. התנגדות בעל שליטה לאישור מכר הגיש הנאמן

 9. נטל ההוכחה בגביית ארנונה מבעל שליטה בחברה

 10. האם בעל שליטה בחברת מעטים זכאי לדמי אבטלה

 11. ארנונה:השגה וערעור על חיוב בעל שליטה בחברה

 12. חיוב אישי של בעלי שליטה בחברה שהקימה שותפות

 13. אחריות בעלי שליטה לשעבר בחברה פרטית בפירוק

 14. הליכים אישיים נגד בעל שליטה לשעבר בחברה בפירוק

 15. חיוב אישי בארנונה על בעל שליטה של חברה שהתפרקה

 16. האם צריך לשלם מס על טובת הנאה לבעל שליטה בחברה ?

 17. משכורת בעל שליטה לפני אישור תנאי עבודתו באסיפה הכללית

 18. ארנונה הליכי גביה מנהליים כנגד בעל השליטה בחברה - 25% מהמניות

 19. ארנונה: הליך מוקדם לבירור חבות בעל שליטה בחברה בטרם הליכי גביה

 20. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון