דחיית תביעה מחמת שיהוי

דחיית תביעה מחמת שיהוי

בסעיף 27 לחוק ההתיישנות, תשי"ח-1958 ולפיה בית המשפט מוסמך לדחות תובענה מחמת שיהוי. על טענה זו קבעה השופטת פרוקצ'יה כי:

"טענת השיהוי המועלית כנגד תובענה אזרחית בטרם חלפה תקופת ההתיישנות היא טענה קשה ברבדים שונים. מעצם טיבה היא מבקשת להתערב ולשנות תקופת התיישנות שנקבעה בדין על דרך קיצורה העשויה לפגוע בצפייתו של התובע לכלכל צעדיו לפי טעמו במסגרת תקופת ההתיישנות המוכרת בחוק. היא משנה את נקודת האיזון בין ההגנה על זכויות התובע לבין ההגנה על זכויות הנתבע, וקבלתה מאפשרת דחיית התביעה על הסף בלא לקיים דיון לגופה.

קבלתה מרחיבה את מניעת הגישה של בעל דין לערכאות מעבר למה שהציבו כללי ההתיישנות והיא יוצרת מחסום נוסף לזכות הגישה אשר הוכרה כזכות יסוד בעלת חשיבות מיוחדת במדרג זכויות האדם. קבלת טענת השיהוי בתוך תקופת ההתיישנות עלולה להמריץ תובע להגיש תביעתו ולהרתיעו מחיפוש אחר פתרונות חלופיים מחוץ לכותלי בית המשפט.

נוכח ההשלכות הנובעות מקבלת הטענה התנאים לקבלתה הם מטבע הדברים מחמירים, ונסיבות החלתה נדירות וקו זה מאפיין את הפסיקה בנושא זה לאורך שנים." (ע"א 6805/99 תלמוד תורה הכללי והישיבה הגדולה עץ חיים בירושלים נ' הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה, ירושלים, פ"ד נז(5) 433).

בעניין עזבון המנוחה שעיה עמד כב' השופט קדמי על התנאים להפעלת סעיף 27 באומרו: "סעיף זה קובע שני תנאים לדחיית התובענה מכוחו: האחד - כאשר השיהוי מבטא ויתור על זכות מצד התובע; השני - שעקב השיהוי הורע מצבו של הנתבע" (ע"א 4687/97 עזבון המנוחה סלים עזרא שעיה ז"ל נ' בית טל ט שבע"מ, פ"ד נד(5), 252). באותו עניין קבעה כב' השופטת דורנר כי: "השתהותו של התובע הביאה לכך שבמועד הגשת התביעה לא נותרו בין החיים עדים היכולים להעיד על אודות נסיבות העברת המניות ובמחדלו שלל איפוא המערער את האפשרות לברר את הנסיבות"לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. דחיית תביעה

 2. דחיית תביעה לשכר עבודה

 3. דחיית תביעה לדמי תיווך

 4. דחיית תביעה מחמת שיהוי

 5. דחיית תביעת בנק נגד ערב

 6. דחיית תביעה למינוי בורר

 7. דחיית תביעה מחמת שיהוי

 8. הגשת תביעה לאחר דחיית תביעה

 9. דחיית תביעה לדמי פגיעה בעבודה

 10. דחיית תביעה בגין עובד שהתחשמל

 11. דחיית תביעת חוב שהוגשה באיחור

 12. דחיית תביעה עקב אי הפקדת ערובה

 13. דחיית תביעה בגין תאונת פגע וברח

 14. דחיית תביעה בפסק דין לפי סעיף 4 ג

 15. סתירות בעדות - דחיית תביעת נזיקין

 16. דחיית התביעה על הסף ללא שמיעת ראיות

 17. בקשה לדחיית תביעה למזונות אישה ובת

 18. דחיית תביעה על הסף בבית הדין לעבודה

 19. דחיית תביעה בגין תאונת דרכים של קטין

 20. דחיית תביעה נגד עו''ד מחמת השתק פלוגתא

 21. דחיית תביעת מזונות עקב כלל הסמכות הנמשכת

 22. בקשה לדחיית התביעה על הסף בהעדר ייפוי כוח

 23. בקשה לדחיית תביעה לפסק דין הצהרתי במקרקעין

 24. פיצוי מביטוח לאומי על דחיית תביעה ללא הצדקה

 25. ערעור על דחיית תביעת נזיקין עקב תאונת עבודה

 26. דחיית תביעה כספית בגין נזקים לרכב בתאונת דרכים

 27. בקשה לדחיית התביעה על הסף חוסר יריבות עובד מעביד

 28. דחיית תביעה על פי חוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים

 29. דחיית תביעה ייצוגית לאחר הודעה על הפסקת גביית ארנונה

 30. תביעת פיצויים לאחר קבלת ההודעה על דחיית התביעה מהוועדה המקומית

 31. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון