חוק הביוב וחוק העזר ביוב קובע כי היטל ביוב נגבה עבור התקנת ביוב המשמש את הנכס

לפי חוק הביוב והן לפי חוק העזר ביוב, היטל ביוב נגבה עבור התקנת ביוב המשמש את הנכס

שיטת ההיטל מתבטאת בעניין היטל ביוב בכך, שאין מקום ואין צורך לחשב את העלויות של העבודה הספציפית של התקנת ביוב המשמש את הנכס.

כאשר מדובר בתוספת בניה, אין צורך אף להוכיח הקמת תשתיות נוספות, והחיוב המשני בהיטל אינו אלא המשכו והשלמתו של החיוב הראשוני (ר' עע"ם 2314/10 עיריית ראש העין נ' אשבד נכסים בע"מ ( 24.6.12), אשר ביטל את הלכת אל עמי (ע"א 889/01 עיריית ירושלים נ' אל עמי ייזום השקעות ובנייה בע"מ, פ"ד נז(1) 889 (2002)].

אך עדיין, לפי לשונם המפורשת, הן של חוק הביוב והן של חוק העזר ביוב, החיוב בהיטל ביוב עבור בניה נוספת הוא בשל בניה נוספת שהתווספה בפועל. כך לפי סעיף 18 לחוק הביוב, וכך לפי סעיף 3 לחוק העזר.

איני רואה כל אפשרות פרשנית אחרת אשר תקבע כי די בהגשת בקשה להיתר בניה ובהוצאת היתר בניה על מנת להקים חבות בתשלום היטל הביוב בגין תוספת הבניה שהתבקשה. יכול ומבחינת מנגנוני גבית היטל הביוב, מבוצעת הגביה כבר בשלב הגשת הבקשה להיתר בניה, אך מבלי להביע עמדה כלשהי בעניין זה, ברי כי אין בכך כדי לשנות ממהותה של החקיקה שנזכרה לעיל, הקובעת כי החיוב בגין תוספת בניה הוא עבור בניה שנבנתה בפועל, ולא עבור הוצאת היתר הבניה.

כך הדבר, כאשר המועצה לא השתמשה בסמכות שהוקנתה לה בסעיף 18(2) לחוק הביוב ולא קבעה בחוק העזר כי ההיטל ישולם גם לפי "הניתן לבניה בנכס לפי כל תכנית בניין עיר המחייבת באותו מקום או לפי רשיון בניה...." אלא קבעה בחוק העזר כי התשלום עבור תוספת בניה יהיה לפי הבניה שנוספה או נבנתה בפועל.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. היטל ביוב

 2. ערר היטל ביוב

 3. החזר היטל ביוב

 4. הצפת ביוב במרתף

 5. פטור מהיטל ביוב

 6. אישור תוכנית ביוב

 7. ערעור על היטל ביוב

 8. אגרת בניה ביוב חיפה

 9. איחור בהגשת ערר ביוב

 10. הודעה על התקנת ביוב

 11. נזקי ביוב למשק חקלאי

 12. צנרת ביוב בקרקע פרטית

 13. צינור ביוב בשטח פרטי

 14. התנגדות להנחת קו ביוב

 15. ערר על תשלום היטל ביוב

 16. הנחת קו ביוב בקרקע פרטית

 17. הנחת צנרת ביוב בשטח פרטי

 18. חיוב היטל ביוב של בן זוג

 19. ערעור מנהלי ועדת ערר ביוב

 20. היטל ביוב בגין שטחי שירות

 21. היטל ביוב על תוספת בנייה

 22. היטל ביוב על העתקת קו ביוב

 23. פסק דין הצהרתי - אגרת ביוב

 24. ערר על חיוב הקמת תשתית ביוב

 25. הסכם בעבודות אינסטלציה וביוב

 26. תאונה במהלך פירוק צינור ביוב

 27. פגיעה מבור ביוב בחצר בית משותף

 28. ערעור על ועדת הערר לענייני ביוב

 29. אגרת ביוב בגין מים לצריכה משותפת

 30. ? נפילה בגלל מכסה ביוב ברחוב – פיצויים

 31. הזכות להעביר צנרת ביוב בשטח פרטי

 32. תשלום היטל ביוב - קניית דירה מקבלן

 33. תביעה לתשלום חובות ארנונה, מים, ביוב

 34. חובות ארנונה, מים, ביוב ואגרת שמירה

 35. תביעה לתשלום ארנונה, מים וביוב עבור נכס

 36. ערעור לועדת הערר לפי הרשויות המקומיות ביוב

 37. נזק לרכב ממכסה ביוב בולט בדרך שאין בה תאורת רחוב

 38. חובות היטלי סלילה, היטלי ביוב ואגרת תיעול שהתיישנו

 39. אחריות העירייה על מרתף בית שהוצף מי ביוב ונגרם נזק למבנה ולתכולה ?

 40. חוק הביוב וחוק העזר ביוב קובע כי היטל ביוב נגבה עבור התקנת ביוב המשמש את הנכס

 41. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון