ניכוי מס במקור: הכנסת הדיבידנד המשולמת לחברה תושב חוץ

ניכוי מס במקור: הכנסת הדיבידנד המשולמת לחברה תושב חוץ

הכנסת הדיבידנד המשולמת לחברה תושב חוץ. זו כפופה לניכוי מס במקור לפי סעיף 170(א) הנ"ל (במגבלות הקבועות באמנת המס הרלוונטית הגוברות על הוראות הדין הפנימי לפי סעיף 196(א) הנ"ל), אך המקור הנורמטיבי הוא זה שבסעיף 125ב לפקודה, שכבר הוזכר לעיל, ולפיו הכנסת דיבידנד בידי חבר בני אדם תושב חוץ חייבת במס בשיעור של 25%, כמו גם בהוראת סעיף 4א(א)(10) לפקודה ולפיה הכנסת דיבידנד תחשב כמופקת בישראל אם מקום מושבה של החברה משלמת הדיבידנד הוא בישראל.

ובאותה מידה, הכנסתה העסקית של חברה תושבת חוץ מפעילותה בישראל כפופה למס בישראל, על שום שחלה עליה הוראת סעיף 126 לפקודה, ועל שום שרואים אותה כמופקת בישראל כאמור בסעיף 4א(א)(1) לפקודה, ולפיה הכנסה מעסק תחשב כמופקת בישראל אם זה "המקום שבו מתקיימת הפעילות העסקית מניבת ההכנסה". וגם מיסויה של הכנסה זו כפוף להסדרים הקבועים באמנות המס, כגון זה הדורש כי הכנסתה העסקית של החברה תיוחס ל"מוסד הקבע" שיש לה במדינת המקור וכיוצא באלה מגבלות והסדרים.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. דיבידנד או שכר

 2. מיסוי על דיבידנד

 3. מס הכנסה על דיבידנד

 4. מס על דיבידנד

 5. מיסוי דו שלבי דיבידנד

 6. מס על דיבידנד בחברה משפחתית

 7. מיסוי הכנסת דיבידנד בידי חברה

 8. האם משלמים מס הכנסה על דיבידנד ?

 9. דמי ביטוח לאומי על הכנסה מדיבידנד

 10. חלוקת דיבידנד בהתאם ליכולת הפירעון

 11. האם צריך לשלם מס על דיבידנד המשולם לתושב חוץ ?

 12. האם אפשר להכריח חברה לחלק דיבידנד ע"י צו בית משפט ?

 13. מיסוי דיבידנד של חברה זרה: סעיף 163 לפקודת מס הכנסה

 14. ניכוי מס במקור: הכנסת הדיבידנד המשולמת לחברה תושב חוץ

 15. הקלה במס על דיבידנד מהכנסה של חברה זרה שחויבה במס ישראלי

 16. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון