הוכחת "הטעיה" / "מצג העלול להטעות" בתביעה ייצוגית

הוכחת "הטעיה" / "מצג העלול להטעות" בתביעה ייצוגית

איסור ההטעיה הקבוע בסעיף 2(א) לחוק הגנת הצרכן הוא איסור התנהגותי; ככזה ולכשעצמו, הוא אינו דורש הטעיה הלכה למעשה ודי במצג "העלול להטעות". במובן זה ניתן לומר כי הדרישה בסעיף 2(א) לחוק הגנת הצרכן היא דרישה מקלה, בהשוואה למשל לסעיף 15 לחוק החוזים (חלק כללי), התשל"ג-1973 המחייב קיומה של הטעיה בפועל.

יחד עם זאת, ניצבות בפני התובע בעילת הטעיה משוכות אחרות. ראשית דבר, סעיף 2(א) לחוק הגנת הצרכן דורש כי ההטעיה תהא ב"עניין מהותי בעסקה" ואף מפרט את העניינים שייחשבו כמהותיים. בנוסף וכפי שנזכר, בהתאם להלכת ברזני ועניין תנובה שומה על צרכן המבקש לתבוע סעד כספי בעילת הטעיה להוכיח גם שנחשף למצג והסתמך עליו באופן שגרם לו נזק, ואין די בכך שיוכיח קיומו של מצג העלול להטעות. לבסוף, אם מבקש התובע בעילת הטעיה לשמש גם כתובע מייצג בתובענה ייצוגית, עליו להוכיח קיומם של רכיבים אלה ביחס לכל חברי הקבוצה. בהקשר זה קבע כבוד השופט מ' חשין בדיון נוסף ברזני כי תובענה ייצוגית היא כלי דיוני, וככזה הוא אינו יכול לגבור על דרישות מהותיות שנקבעו בדין בנוגע להוכחת רכיבי ההטעיה, גם ביחס לכל חברי הקבוצה (סעיפים 22-23 ו-44 לפסק דינו).לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. חשש להטעיה

 2. הטעיית המבטח

 3. סעיף 14 לחוק החוזים

 4. איסור הטעיה בעניין מהותי

 5. הטעיית מציעים במכרז

 6. עבירת הטעיית הצרכן

 7. חשש להטעיית הציבור - שם מסחרי

 8. הטעיה של הבנק לגבי מטרות הלוואה

 9. ביטול זיכרון דברים דירה בגלל הטעיה

 10. ביטול פסק דין מוסכם מחמת טעות והטעיה

 11. פיצוי בגין הטעייה וכשלים בתכנון טיול

 12. הוכחת הטעיה בבקשה לאישור תביעה ייצוגית

 13. הטעיה בעסקת היסוד או טעות לגבי כדאיות העסקה

 14. החזר כספי על כביש 6 בגלל הטעיית נהג על "עומס"

 15. הוכחת "הטעיה" / "מצג העלול להטעות" בתביעה ייצוגית

 16. האם אי גילוי עובדה בשלב מו"מ לפני כריתת חוזה מהווה "הטעיה" ?

 17. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון