האם יש למדינה חסינות מפני תביעות בעקבות אינתיפאדה ?

האם יש למדינה חסינות מפני תביעות בעקבות אינתיפאדה ?

לנוכח הפירוש שנתן בית המשפט העליון לביטוי "פעולה מלחמתית" בפרשת בני עודה, נעשה ניסיון להסדיר בחוק את סוגיית אחריות המדינה בגין נזקי האינתיפאדה. הצעת החוק הממשלתית, שגובשה בשנת 1997, שבה והונחה על שולחן הכנסת, והכנסת קיבלה (ביום 24.7.2002) את תיקון מס' 4 לחוק אחריות המדינה.

תיקון זה הוסיף לסעיף 1 לחוק אחריות המדינה הגדרה לביטוי "פעולה מלחמתית", בזו הלשון:
"'פעולה מלחמתית' - לרבות כל פעולה של לחימה בטרור, במעשי איבה או בהתקוממות, וכן פעולה לשם מניעתם של טרור, מעשי איבה או התקוממות שנעשתה בנסיבות של סיכון לחיים או לגוף".

כאמור, לצד הקביעה העקרונית בסעיף 2 לחוק כי "דין המדינה לעניין אחריות בנזיקים, כדין כל גוף מאוחד", קבע המחוקק בסעיף 5(א) לחוק, כי עומדת למדינה חסינות במסגרת פעולה מלחמתית של צה"ל:

5. (א) אין המדינה אחראית בנזיקים על מעשה שנעשה על ידי פעולה מלחמתית של צבא-הגנה לישראל."לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. הודעת חסינות

 2. חסינות האו''ם

 3. חסינות משפטית

 4. חסינות של שופט

 5. חוק חסינות שופטים

 6. חסינות דיפלומטית בישראל

 7. הסרת חסינות של חבר כנסת

 8. חסינות עובד רשות ציבורית

 9. חסינות עורך דין בפרקליטות

 10. חריגים לחסינות עובדי מדינה

 11. חסינות עובדי ציבור במועצה מקומית

 12. הגשת כתב אישום למרות הסכם חסינות

 13. חסינות בעל מקרקעין כלפי מסיג גבול

 14. חסינות עובד ציבור מפני תביעה בדיני עבודה

 15. חסינות מתביעות על פעולה תוך כדי מילוי תפקיד שלטוני

 16. ההבדל בין חסינות עובד ציבור לבין חסינות עובד מדינה

 17. האם יש למדינה חסינות מפני תביעות בעקבות אינתיפאדה ?

 18. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון