דחיית בקשה לתביעה ייצוגית משיקולי מדיניות

דחיית בקשה לתביעה ייצוגית משיקולי מדיניות

ישנן נסיבות שבהן חרף התקיימות התנאים שבסעיף 8(א) לחוק תובענות ייצוגיות רשאי בית המשפט בכל זאת לקבוע שאין מקום לאשר את התביעה כייצוגית.

לא בכדי קבע המחוקק כי גם בהתקיים כל התנאים הללו, בית המשפט יהיה רשאי לאשר את התובענה כייצוגית, ונראה כי המונח "רשאי" משמש כמונח שסתום שבאמצעותו בוחן בית המשפט אם ראויה התובענה שלפניו להתברר בהליך ייצוגי.

בחינה זו נדרשת לנוכח מאפייניו הייחודיים של מוסד התובענה הייצוגית, והיא נעשית באמצעות שיקולים של מדיניות משפטית. דוגמאות לשיקולים אלה הן המטרות המנויות בסעיף 1 לחוק תובענות ייצוגיות; ההשלכות שיהיו לאישור תובענה כייצוגית על נותני השירותים והספקים באופן שעלול לשתק את פעילותם או לגלגל את עלויותיהם על הצרכנים באופן הפוגע בהם ובכלל הציבור; עניינים ציבוריים שאין מקומם להתברר בהליך ייצוגי ובכלים משפטיים, וכיוצא באלה".לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. דחיית בקשה לדמי אבטלה

 2. דחיית בקשת השבה לעבודה

 3. דחיית בקשה לאשרת כניסה

 4. דחיית בקשת היתר נישואין

 5. דחיית בקשה לחברות במושב

 6. דחיית בקשה להפקדת ערובה

 7. דחיית בקשה להארכת דרכון

 8. דחיית בקשה לפיצול סעדים

 9. דחיית בקשה לאיחוד משפחות

 10. דחיית בקשה לביצוע שיקים

 11. דחיית בקשת ביטול פיטורים

 12. חשיפת כתובת IP דחיית בקשה

 13. דחיית בקשה לתיקון פסק דין

 14. דחיית בקשה לביטול פיטורים

 15. דחיית בקשה לקבלת רישיון רכב

 16. דחיית בקשה לרישום זיקת הנאה

 17. דחיית בקשה למתן פסק דין חלקי

 18. דחיית בקשה לסגור תיק הוצל''פ

 19. דחיית בקשת נאשם לחזור מהודאה

 20. בקשה לדחיית בקשת הפטר

 21. ערעור על דחיית בקשה לסעד זמני

 22. דחיית בקשה לפתיחת עוסק מורשה

 23. דחיית בקשה לאישור תביעה נגזרת

 24. ערעור על דחיית בקשה לפרק חברה

 25. דחיית בקשה אחרי גיל 18 למעמד קבע

 26. דחיית בקשה לפסק דין על פי התביעה

 27. ערעור על דחיית בקשה לביטול צו פינוי

 28. ערעור על דחיית בקשה למתן צווי מניעה

 29. דחיית בקשה לקבלת רישיון ברפואת שיניים

 30. דחיית בקשה לביטול החלטה בהעדר התייצבות

 31. דחיית בקשה לאישור תובענה ייצוגית על הסף

 32. דחיית בקשה לביטול היתר המצאה מחוץ לתחום

 33. דחיית בקשה לתביעה ייצוגית משיקולי מדיניות

 34. דחיית בקשה לפסילת מכרז בגלל השתתפות המבקש

 35. דחיית בקשה לאישור הסכם פשרה בתביעה ייצוגית

 36. דחיית בקשה לעיון מחדש על החלטה למחיקה מחוסר מעש

 37. ערעור על דחיית בקשה למינוי מומחה נוסף באותו תחום

 38. דחיית בקשת עובד מועמד לפיטורים לצאת לשנת שבתון

 39. סיכויי עתירה מנהלית בגין דחיית בקשה למקלט מדיני

 40. דחיית בקשה להיתר בניה בגלל "חשד" שיעשה שימוש אחר

 41. אפשרות חייב לחזור להליכי פשיטת רגל לאחר דחיית בקשה

 42. דחיית בקשה להיתר בניה כי קיימים שטחים שאינם מסומנים בהיתר

 43. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון