מבחן יכולת הפירעון

מבחן יכולת הפירעון

בפסיקת בתי המשפט נקבע לא אחת כי "מבחן יכולת הפירעון" הינו מבחן כלכלי רחב המשתרע מעבר למבחנים מאזניים בלבד, והוא כולל אף "מבחן נזילות" המחייב גם בחינה של תזרים המזומנים של חברה המבקשת לאשר לה חלוקה בהתאם לסעיף 303 בחוק החברות.

בחינה זו מיועדת להסיר חשש שמא הפחתת ההון וביצוע חלוקה שאינה מקיימת את "מבחן הרווח" תגרום לחברה העותרת לקבלת אישור בית המשפט לחלוקה מוצעת להפוך לחדלת פירעון.

כידוע, מבחן יכולת הפירעון, בהיות מבחן הצופה פני עתיד, אינו דורש ודאות מוחלטת לכך שהחלוקה המבוקשת לא תגרום לסיכול התחייבות כלשהי של מבקשת החלוקה. המדובר במבחן הסתברותי הבוחן קיומו, או העדרו, של חשש סביר לאי קיום התחייבויותיה של חברה כתוצאה מביצוע חלוקה שאינה מקיימת את מבחן הרווח הקבוע בחוק החברות. [ראו למשל פר"ק 36038-09-13 גליקומיינדס בע"מ נ' רשות ניירות ערך ואח', (ניתן ביום 23.12.13, פורסם ב-"נבו") והאסמכתאות הנזכרות בסע' 18 ז' של פסק הדין, וכן תיק פר"ק 7106-05-13 ויז.אר.טי בע"מ נ' משרד המשפטים, (ניתן ביום 10.07.13) והאסמכתאות הנזכרות בסעיף 4 של פסק דין זה].



לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177




נושאים רלוונטיים נוספים

 1. מבחן שובר

 2. מבחן הנישול

 3. מבחן ההשתלבות

 4. מבחן תלות סיעוד

 5. מבחן הסעד המבוקש

 6. מבחן מירב הזיקות

 7. מבחן כוונת הצדדים

 8. המלצת שירות המבחן

 9. מבחן יכולת הפירעון

 10. מבחן המאמץ המיוחד

 11. מבחן הדמיון המטעה

 12. מבחן הסתירה המהותית

 13. מהו מבחן היד הארוכה

 14. מבחן תיווך - נושאים

 15. מבחן טחינת פיקה חיובי

 16. מבחני כשירות לעובדים

 17. התחזות במבחן פסיכומטרי

 18. בריחה במהלך נסיעת מבחן

 19. מבחן העין העתקת מדגם רשום

 20. אי קבלת המלצת שירות המבחן

 21. מבחן "התנהגות בלתי סבירה" בנזיקין

 22. מבחן הערכת תלות לגמלת סיעוד

 23. המלצת שירות המבחן לא להרשיע

 24. מבחן מרכז החיים בחוק ההתנתקות

 25. "מבחן הרווח" סעיף 302 לחוק החברות

 26. מבחן ללא הרשעה ללא חוות דעת קצין מבחן

 27. האם הניקוד במבחן ה-ADL משקף את המצב ?

 28. הכרזה על מונופול - מבחן המחזור הכספי

 29. שאלות ותשובות

רקע תחתון



שעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+



רקע תחתון