באילו מקרים משתמשים בפקודת ביזיון בית המשפט ?

באילו מקרים משתמשים בפקודת ביזיון בית המשפט ?

עקרון יסוד בשיטתנו המשפטית, כי מקום בו ישנה דרך אכיפה פוגענית פחות יש להעדיפה ... (ע"פ 7009/10 המשביר לצרכן החדש נ' מנחם קופיץ (14.11.10). עוד ראה דברים שנאמרו על ידי כב' השופט ד. זילברטל בע"פ 2125/14 אלטר נ' בר (13.4.14) וכדלהלן;

"כידוע, ככלל, אין מקום להורות על סנקציה מכוח פקודת ביזיון בית המשפט כאשר ניתן לאכוף על החייב את ביצוע פסק הדין בדרכים אחרות, פוגעות פחות, שאין להן גוון פלילי, גם אם דרכים אלה פחות יעילות או כרוכות בעלות לזוכה. עקרון זה, עקרון הדרך החמורה פחות, הוכר בפסיקת בית משפט זה (ע"פ 519/82 גרינברג נ' מדינת ישראל, פ"ד לז(2) 187, 192 (1982); רע"א 7148/98 עזרא נ' זלניאק, פ"ד נג(3) 337 (1999); רע"א 3888/04 שרבט נ' שרבט, פ"ד נט(4) 49 (2004); ע"פ 7809/10 המשביר לצרכן החדש בע"מ נ' קופיץ (14.4.2011)). מכאן שאין מקום לנקוט בסנקציה פלילית במסגרת סכסוך אזרחי אלא כמוצא אחרון ... ".לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. בקשה לביזיון בית משפט

 2. ביזיון בית הדין לעבודה

 3. הסרת שלט - ביזיון בית המשפט

 4. בקשה לפי פקודת ביזיון בית משפט

 5. ביזיון בית המשפט על הפרת צו הצהרתי

 6. מחיקת בקשה לפי פקודת בזיון בית המשפט

 7. אכיפת פסק דין בהליכי ביזיון בית המשפט

 8. אכיפת צו באמצעות הליך ביזיון בית המשפט

 9. בקשה לפי פקודת בזיון בית משפט נגד משרד הפנים

 10. באילו מקרים משתמשים בפקודת ביזיון בית המשפט ?

 11. כשיש דרך חלופית, אין מקום להליך ביזיון בית המשפט

 12. האם ניתן לנקוט נגד המדינה בהליך ביזיון בית המשפט ?

 13. האם "ביזיון בית המשפט" חל גם על צד ג' שאינו בעל דין בהליך המשפטי ?

 14. בקשה למתן צו ארעי שתימנע כניסתו לתוקף של צו לפי פקודת ביזיון בית המשפט

 15. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון