חובת ההיוועצות של יו"ר הוועדה המקומית עם ראש הרשות המקומית טרם חתימה על צו הריסה מנהלי

חובת ההיוועצות של יו"ר הוועדה המקומית עם ראש הרשות המקומית טרם חתימה על צו הריסה מנהלי

פסק דינו של כב' השופט ד"ר סטולר בע"פ 3996-09-07 קטאוי נ' הועדה המחוזית לתכנון ובנייה - מחוז המרכז (פורסם במאגרים; אושר ע"י בית המשפט העליון ברע"פ 1571/08 קטאוי נ' הועדה המחוזית לתכנון ובנייה - מחוז המרכז).
נוכח הדמיון בשאלות המשפטיות ניתן להקיש מהאמור בפסק דין זה אף לענייננו.

כך באו הדברים לידי ביטוי בפסק הדין:
"אחד מהדרישות להוצאת צו הריסה מינהלי הוא התייעצות עם ר' הרשות המקומית. על החשיבות והרציונאל המונח בבסיס חובת ההתיעצות עם ר' הרשות המקומית עמד בית המשפט העליון ברע"פ 97/ 3454 מוחמד מחמוד דעייף נ' ד"ר חיים קופלמן, יושב-ראש הוועדה המחוזית נג (5) 49, עמוד 50 :

"הרשות המקומית, במרחב תכנון מקומי, הינה בדרך-כלל "מועצה מקומית" שבין יתר סמכויותיה ותפקידיה להבטיח את קיומן של הוראות חוק התכנון והבניה. בשל כך קיימת החשיבות שראש רשות מקומית יהא מודע להוצאת צו הריסה למבנה שבתחום אותה הרשות ושיתייעצו עמו לפני הוצאת הצו. כמו כן התייעצות של יושב-ראש הוועדה המחוזית עם ראש הרשות המקומית משרתת גם את הרעיון הדמוקרטי בדרך של שיתוף הציבור, על-ידי ההתייעצות של הרשויות המינהליות שהוקנתה להן סמכות להשפיע על אורחות החיים של הפרט והכלל עם אנשים ועם גופים, שהפעלת הסמכות עשויה להשפיע עליהם (59ב - ה, 60ה - ז, 61ג - ד).
החובה היא כה חיונית להוצאת הצו עד שאי-קיום חובת ההתייעצות מביא לבטלות המעשה המינהלי, שעשייתו ותקפותו מותנות בעריכתה. כל זאת מאחר שמדובר בסמכות דרסטית שהפעלתה מביאה לתוצאה קשה של הריסת ביתו ופגיעה בכבודו של אדם.

על פי סעיף 238א (ב) ו - ב1 לחוק התכנון מאוזכרת התייעצות עם ר' הרשות המקומית. המחוקק שתק בדבר אופי והיקף ההתייעצות. בית המשפט העליון מילא תוכן את חובת ההתייעצות וקבע שאף בהעדר הוראות בסעיף 238א' לחוק התכנון והבניה בדבר הצורה בה יש לקיים את ההתייעצות עם ראש הרשות המקומית, אין המדובר בקיום חובה פורמאלית, בבחינת יציאת ידי חובה למראית עין. לפיכך, יש לקיים את ההתיעצות בדרך נאותה לאחר הודעה מוקדמת לראש הרשות המקומית, על-מנת שיידע נושא הדיון ושתהא לו האפשרות להביע עמדתו לגבי צו ההריסה הספציפי העומד להיות מוצא.

עוד קבע בית המשפט העליון שאין חובה צורנית כיצד יש להתייעץ. אין חובה לקיים התייעצות בין כותלי המשרד, או בשעות מסויימות. ההתיעצות יכולה להיעשות גם מחוץ לשעות העבודה בשיחה פנים אל פנים או בטלפון. יחד עם זאת צריך להיות ברור באילו מבנים או מבנה מדובר (ר' ע"פ 89/ 22 מחמוד עזבה נ' מדינת ישראל פ"ד מג (2) 592, עמוד 592)." (לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. הריסת תקרה

 2. הוצאת צו הריסה

 3. צו הריסה מנהלי

 4. צו הריסה וגם קנס

 5. הריסת בריכת שחיה

 6. אי ביצוע צו הריסה

 7. צו הריסה קיר בטון

 8. עורך דין צו הריסה

 9. אי קיום צווי הריסה

 10. איך מבטלים צו הריסה

 11. צו הריסה מבנה נייד

 12. פגם בצו הריסה מנהלי

 13. צו הריסה גן אירועים

 14. איך מעכבים צו הריסה

 15. צו הריסה מטרד ליחיד

 16. הריסת קברים מוסלמים

 17. צו הריסה מבנה מסוכן

 18. ביטול רכיב של צו ההריסה

 19. צו הריסה למרות זיכוי

 20. ערר על אישור הריסת בית

 21. קניית דירה עם צו הריסה

 22. בקשה להריסת סוכות ומכולות

 23. צו הריסה למסעדה בחוף הים

 24. הפרת צווי הריסה שיפוטיים

 25. ביצוע צו הריסה לפני הפקעה

 26. בקשה לביטול צו הריסה מנהלי

 27. עיכוב ביצוע צו הריסה מנהלי

 28. צו הריסה מבנה בנמל תל אביב

 29. ביטול צו הריסה מנהלי של דלת

 30. צו הריסה למבנה על גג בניין

 31. בקשה לעיכוב צו הריסה מינהלי

 32. הוצאת צו הריסה ע''י ראש העיר

 33. בקשה להריסה ובניה מחדש של גלריה

 34. צו הריסה - סמכות לפנות סחורה

 35. בקשה להריסה חלקית של בניין קיים

 36. צו הריסה מינהלי שהוצא שלא כדין

 37. סמכות בית המשפט לבטל צו הריסה

 38. דחיית בקשה לצו הריסה ללא הרשעה

 39. איחור בביצוע צו הריסה ללא הרשעה

 40. למי יש זכות לבקש ביטול צו הריסה

 41. הריסה והקמת מקלטים חדשים במקרקעין

 42. הארכת מועד ביצוע צו הריסה מינהלי

 43. הפרת חובת ההתייעצות לפני צו הריסה

 44. אחריות ועדה מקומית לביצוע צו הריסה

 45. עתירה לבג"ץ נגד הריסת מבנה שבנה העותר

 46. צו הריסה מינהלי מניעת עובדה מוגמרת

 47. סמכות בית משפט השלום ליתן צו הריסה

 48. בקשה להורות כי פג תוקף של צו הריסה

 49. קבלת היתר בניה בדיעבד לאחר צו הריסה

 50. ביטול צו הריסה מנהלי בהעדר התייעצות

 51. הכשרת בניה ללא היתר - עיכוב צו הריסה

 52. דחיית מועד צו הריסה עקב היתר בניה קרוב

 53. תביעה לסילוק יד מן המקרקעין והריסת מבנים

 54. ביטול צו הריסה בטענה שהמבנה משמש כמחסן

 55. בקשה להיתר בנייה להריסת דירה בקומה הראשונה

 56. ערעור על דחיית בקשה לעיכוב ביצוע צו הריסה

 57. היתר בנייה לביצוע עבודות הריסה, חפירה, ודיפון

 58. ביטול צו הריסה עקב סיכון לחלק אחר של הבניין

 59. צו הריסה בניה ללא היתר בעיר העתיקה בירושלים

 60. ביטול צו הריסה - בית משפט לעניינים מקומיים

 61. האם אפשר לעכב צו הריסה שנקבע בהסכמה דיונית ?

 62. תביעה להחזר הוצאות לצורך ביצוע צו הריסה מינהלי

 63. צו הריסה מנהלי: טענה כי נפלה טעות בזיהוי המבנה

 64. עיכוב צו הריסה בטענה שפועלים "במרץ" לקבלת היתר

 65. ביצוע צו הריסה על ידי משרד הפנים או ועדה מחוזית

 66. נזקים לבית של שכן (צד ג') במהלך הריסת בתי מחבלים

 67. ערעור על החלטה לעכב ביצוע צו הריסת בניה לא חוקית

 68. התנגדות לבקשה להריסת בית קיים ובניית בית מגורים חדש

 69. ערעור על צו הריסה של גן אירועים שנבנה על קרקע חקלאית

 70. הריסת מבנה קיים ובניית בית חדש בתנאי שלא יבוצע שינוי בממ"ד

 71. חתימת יו"ר הועדה המחוזית לתו"ב מחוז הדרום על צווי הריסה מנהליים

 72. טען כי לא הוכח שהמבנה לא נהרס, כלומר, שלא הוכחה הפרת צו ההריסה

 73. יש להגיש בקשה לעיכוב ביצוע צו הריסה בתוך 30 ימים מיום שנודע למבקש על הצו

 74. חובת ההיוועצות של יו"ר הוועדה המקומית עם ראש הרשות המקומית טרם חתימה על צו הריסה מנהלי

 75. בקשה להיתר בניה להריסת מבנה קיים ולהקמת מבנה חדש הכולל מרתף, קומה מסחרית, חמש קומות מגורים

 76. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון