איחוד תביעות באותו בית משפט

איחוד תביעות באותו בית משפט

תקנה 520 לתקנות סדר הדין האזרחי, תשמ"ד-1984 (להלן: "התקנות") קובעת כדלהלן:
520. "ענינים אחדים התלויים ועומדים בבית משפט אחד וכרוכות בהם שאלות דומות של משפט או של עובדה, רשאי בית המשפט או הרשם, לפי שיקול דעתו, להורות על איחודם, בין לפי בקשת אחד מבעלי הדין ובין מיזמת עצמו, ובתנאים שייראו לו".

בפסיקה נקבע כי איחוד דיונים בהתאם לתקנה 520 לתקנות יעשה ככל שאיחוד כאמור יקדם את היעילות הדיונית, יחסוך זמן שיפוטי וימנע סיכון של קבלת החלטות סותרות (ראו למשל ע"א 1501/05 כהן נ' מנהל מס שבח תל אביב (15.3.2006); ע"א 9333/04 מדינת ישראל מע"צ נ' עזבון המנוח רפיק סלים ח'ליל ( 20.4.2005); תא (חי') 4298-01-10 וייל נ' מושב שבי ציון (28.2.2010)).

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון