בירור מוקדם בפני הממונה על המחוז: סעיף 3 להנחיית היועמ"ש

בירור מוקדם בפני הממונה על המחוז: סעיף 3 להנחיית היועמ"ש מס' 6.1200 (60.105)


סעיף 3 להנחיית היועמ"ש מס' 6.1200 (60.105) מורה לרשויות מקומיות לנסות ולברר המחלוקת, טרם גישה לערכאות:
"משרד הפנים הורה בהנחיותיו כי תקוים הדדיות בהסדר זה- היינו שלא תוגש תביעה אזרחית נגד רשות מרשויות המדינה ע"י רשות מקומית בטרם נעשה בירור כמפורט לעיל, בין הממונה על המחוז לבין פרקליט המחוז והיועמ"ש של המשרד המתאים".לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון