שיטת ההיטלים

שיטת ההיטלים

1.     בניגוד לשיטת "דמי השתתפות" שנהגה בעבר, ונועדה לאפשר מימון וכיסוי עלויות של מערכת תשתית ספציפית תוך הטלת העלויות על בעלי הנכסים הגובלים או הנהנים, מבוססת "שיטת ההיטל" על חישוב כלל העלויות של הרשות המקומית, לרבות אלה העתידיות, לגבי סוג התשתית הספציפי בתחומיה, והשתת העלויות על בעלי הנכסים ברשות המקומית לפי תעריפים המחושבים בהתאם לשטח או לנפח של הנכס שבבעלותו של כל אחד מהם. החיוב לפי שיטת ההיטל מנתק את זיקת המימון בין התשלום המשולם על ידי החייב לבין עלותה הריאלית של התשתית הספציפית המשמשת אותו או גובלת בנכסו (ר' ע"א 1711/02 עיריית חולון נ' ארגון הקבלנים והבונים חולון, פ"ד נח(5) 933 (2004; עפר שפיר, אגרות והיטלי פיתוח ברשויות מקומיות 114-115 (כרך א', מהדורה שניה 2005) (להלן: "שפיר"). התחשיב אינו מבוסס אך ורק על עלויות של תשתיות שבוצעו בעבר, אלא אף על עלויות של תשתיות שמתועדות להתבצע בעתיד, ולאו דווקא בעתיד הקרוב.

2.      אשר על כן, נפסק לא אחת כי אין לבחון את סבירותו של תעריף ההיטל עלפי נתוני אמת הנבדקים בדיעבד, שכן שיטה זו נוגדת את השיטה ואת המתכונת שעליהן מבוסס חישובו של תשלום חובה מסוג היטל (ראו: ע"א 1711/02 עיריית חולון נ' ארגון הקבלנים והבונים חולון, פ"ד נח(5) 933 (2004); עע"מ 11646/05 מרכז השלטון המקומי בישראל נ' צרפתי ( 5.9.07)]. אחת מהתכליות העומדות בבסיסה של "שיטת ההיטל" היא ליצור ודאות ויעילות בתהליך חיוב ההיטלים. ההנחה היא שאם תידרש הרשות לבחון לאחור את סבירותו של התעריף שנקבע עלפי נתוני אמת שנאספו בדיעבד, תיווצר אי ודאות מתמדת באשר לסופיות התעריף שנקבע, ותהליך החיוב בכל הנוגע לאותו תעריף יהפוך מסורבל ובלתי יעיל.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. היטל בטחה

 2. היטל פיתוח

 3. היטל קליטה

 4. היטל מדרכות

 5. שיטת ההיטלים

 6. היטל נכס גובל

 7. החזר היטל שמירה

 8. חישוב היטלי פיתוח

 9. תשלום היטל שמירה

 10. ביטול היטלי פיתוח

 11. היטל סלילת רחובות

 12. תשלום היטלי פיתוח

 13. היטל פיתוח מפעל מים

 14. מי משלם היטל פיתוח

 15. ערעור על היטלי פיתוח

 16. נכס גובל - היטל סלילה

 17. ביטול היטל סלילת רחובות

 18. תשלום היטל סלילת מדרכות

 19. תביעה להשבת היטל תיעול

 20. היטל פיתוח עיריית רמת גן

 21. היטל סלילת רחובות לא חוקי

 22. היטלי פיתוח מעלות תרשיחא

 23. מחדל של העירייה בגביית היטל

 24. תביעה להחזר היטל סלילה כביש

 25. חיוב בעלי הדירות בהיטל סלילה

 26. תשלום היטל על חיטה וקמח חיטה

 27. תשלום היטל כבישים ביתר לעירייה

 28. היטל סלילת כביש ומדרכה ירושלים

 29. היטל סלילת מדרכות במועצה מקומית

 30. ערעור על היטל סלילת כביש היטל תיעול

 31. חישוב היטל הסלילה על בעלים משותפים של חלקת מקרקעין

 32. נדחתה תביעת המערערת לתשלום חוב בגין היטל סלילה של סמטת השסק

 33. דרישת התשלום עוסקת גם בהיטל הנחת צינורות וגם בהיטל קווי הולכה

 34. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון