האם חובה לחשוף את המקום בו בוצעה האזנת סתר ?

האם חובה לחשוף את המקום בו בוצעה האזנת סתר ?

מעבר לחשיבות החינוכית-ציבורית שיש להקפדה על הוראות החוק, חשיפה של המיקום מראש, עשויה בהחלט, במצבים מסוימים, לסייע להגנה. זאת שכן לא תמיד קיים תיעוד מוקלט מלא וברור של השיחה המאוזנת ולעתים לא נדירות, קיימת מחלוקת לגבי תוכנה ולגבי אמירות מסויימות המיוחסות לכל דובר ולמשמעותן.

בנוסף, לעתים התיעוד החזותי של השיחה, ככל שהוא קיים, חוסה אף הוא תחת תעודת החיסיון. במקרים כאלה, נוהגת התביעה להיעזר בשוטרים שהיו עדי שמיעה או עדי ראיה ושמיעה לשיחה ותיעדו אותה בזמן אמת, הן לצורך הוכחת תוכנה והן לצורך זיהוי המואזנים. ציון המקום עשוי לכן, מנקודת ראות סנגוריאלית, לאפשר שימוש בו , כדי להעמיד את אותה עדות במבחני מהימנות.

טול למשל מצב היפוטתי, אך לא בלתי מציאותי, שבו נסמכת המאשימה על עדותו של שוטר שלדבריו היה עד לשיחה ותיעד אותה כאשר התוכן המוקלט אינו ברור ולאותה עדות עשויה להיות חשיבות קריטית מבחינת הוכחת האשמה.

חשיפת מקום השיחה, לדוגמא בתחנת משטרה מסוימת, יכולה לאפשר להגנה לבחון , תוך שימוש במידע אחר המצוי בחומר החקירה או במידע שהשיגה ממקורותיה היא, האם אכן נכח העד באותו מתקן משטרתי, באותה שעה, או שמא שהה במקום אחר, על-מנת לנסות ולערער את מהימנותו. היעד יכולת לדעת היכן בוצעה השיחה, מבחינת מיקומה הגיאוגרפי, עשוי למנוע מן ההגנה את היכולת לקיים את אותה ביקורת.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. פרשת האזנות הסתר

 2. האזנת סתר של עיתונאי

 3. פסילת שופט ששמע האזנת סתר

 4. העונש על האזנת סתר שלא כדין

 5. האזנות סתר במסגרת בקשת מעצר

 6. ראיות שהושגו באמצעות האזנת סתר

 7. קבילות שיחות שהוקלטו בהאזנות הסתר

 8. בקשה לפסילת דוח חוקר פרטי עקב האזנת סתר

 9. האם חובה לחשוף את המקום בו בוצעה האזנת סתר ?

 10. היחשפות בית המשפט לראיות שהושגו בהאזנת סתר אסורה

 11. עתירה לבג"ץ לא לעשות שימוש בהאזנות סתר בבית דין צבאי

 12. האזנת סתר: האם יש צורך בהסמכה ספציפית לגבי כל חקירה וחקירה ?

 13. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון