האם מותר לשופט להעיר הערות ביקורתיות במהלך משפט ?

האם מותר לשופט להעיר הערות ביקורתיות במהלך משפט ?

ההלכה הפסוקה קובעת כי התבטאות של בית המשפט, בין בעל פה ובין בכתב, אינה מקימה עילת פסלות, אלא אם יוכח כי התבטאות זו יש בה משום גיבוש עמדה סופית היוצרת חשש ממשי למשוא פנים, באופן המייתר את המשך הדיון לפני בית המשפט.

יפים לענייננו זה הדברים שנקבעו בע"א 6225/08 פלוני נ' פלונית ( 28/10/08):

"מאחר והאחריות לנהל את המשפט מוטלת על בית המשפט, ניתנת לשופט במסגרת זו, הזכות לבקר את התנהגות בעל דין או פרקליטו וכן להעיר הערות ביקורתיות הקשורות בניהולו התקין והיעיל של המשפט שלפניו. הזכות לביקורת כלפי בעל דין או פרקליטו היא חלק מהותי מן היכולת לנהל את המשפט ולנווטו. הערת ביקורת איננה סימן למשוא פנים בהכרעה לגוף העניין שנמסר לידיו של שופט מקצועי. לפיכך, הבחינה תהא, בכל מקרה לגופו, אם יש בהתבטאות משום עמדה סופית היוצרת חשש ממשי למשוא פנים... אכן, על בית המשפט לנהוג באיפוק ובריסון, וגם בהשמיעו הערות ביקורתיות עליו להביא בחשבון כיצד עלולה הביקורת להתפרש בעיני הנוגע בדבר. עם זאת, אין באמירה ביקורתית כשלעצמה, ואפילו נאמרה בחריפות, כדי לפסול את השופט הדן בתיק מלדון בו".לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. שופט עמית

 2. שופט חוקר

 3. השעיית שופט

 4. התפטרות שופט

 5. בקשת פסילה של שופט

 6. הרכב שלושה שופטים

 7. פסילה עצמית של שופט

 8. איך מתלוננים על שופט

 9. לחץ של שופט להגיע לפשרה

 10. פטירת שופט לאחר פסק דין

 11. איך ממנים שופטים בישראל

 12. בקשה ששופט יפסול את עצמו

 13. סירוב שופט לפסול את עצמו

 14. העברת שופט לבית משפט אחר

 15. שופט שנחשף לראיה לא קבילה

 16. התערבות שופט במהלך המשפט

 17. האם מותר לשופט להביע עמדה

 18. היכרות בין שופט לעורך דין

 19. התערבות שופט בחקירה נגדית

 20. פסק דין של רשם שהפך לשופט

 21. עיכוב העברת התיק לשופט אחר

 22. ערעור על החלטת שופט תעבורה

 23. בקשה להעברת תיק בפני שופט אחר

 24. תיקון חוק ע''י שופט בית משפט

 25. קשר מקצועי בין שופט לבעל דין

 26. קשרי חברות בין שופט לעורך דין

 27. תביעת שופט שנפגע בתאונת דרכים

 28. הפסקת כהונת שופט באמצע התביעה

 29. התערבות שופט במהלך דיון הוכחות

 30. אחריות השופטים לסיים תיק במהירות

 31. "היחשפות" שופט לראיות שאינן קבילות

 32. יחסים לא טובים בין שופט לעורך דין

 33. קשרי עבודה בעבר בין עורך דין לשופט

 34. עצם חשיפת שופט לראיות לא קבילות לא פוסלת אותו

 35. האם מותר לשופט להעיר הערות ביקורתיות במהלך משפט ?

 36. העובדה שהשופט מכיר את נסיבות התיק לא מחייבת פסילתו

 37. שופט בארה"ב נתפס כמי שיכול להתעלם מחשיפה לראיות לא קבילות

 38. מקצועיותו של שופט מקימה חזקה כי הוא מקצועי ומיומן דיו כדי לערוך הפרדה

 39. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון