זכות בעל דין להיות נוכח במשפטו / עדות שלא בפני בעל דין

זכות בעל דין להיות נוכח במשפטו / עדות שלא בפני בעל דין

זכותו של בעל דין להיות נוכח במשפטו הוכרה כזכות חוקתית, וכזכות הנובעת מכללי הצדק הטבעי (ראו, למשל, בג"ץ 3396/90 מ.ה. נ' בית הדין הרבני, פ"ד מה(3) 311).
הסדר העדות המוצע בבקשה כוללת רכיב של מניעת נוכחות נציג הבנק בדיון בו יחקרו העדים הפוטנציאליים בחקירה נגדית. מדובר בבקשה חריגה ביותר, שאינה עולה בקנה אחד, לא עם הוראות החוק, ולא עם ההלכה הפסוקה, כמפורט להלן.

חוק בתי המשפט מסמיך, אמנם, את בית המשפט להרחיק מאולם בית המשפט אדם שנוכחותו עלולה להשפיע על עד לרעה ולהסיט אותו מאמירת מלוא האמת. עם זאת, סעיף 69(ב) לחוק מבהיר במפורש כי סמכות זו מתייחסת לכל אדם למעט בעל דין. ההחרגה של בעלי הדין מקרב מי שאותם רשאי בית המשפט להוציא מאולם הדיונים במהלך מתן עדות, מלמדת כי זכותו של בעל דין להיות נוכח במשפטו כמעט ואיננה ניתנת לכרסום (ראו, למשל, פסק הדין בעניין פלונית).

גם הוראות דין אחרות, מהן ביקשו המבקשות להיבנות, מלמדות כי ניהול הדיון בהעדר בעל דין אפשרי רק בנסיבות חריגות ביותר. המבקשות הפנו לחוק לתיקון סדרי הדין (חקירת עדים), תשי"ח-1957. הוראת סעיף 2ב לחוק זה, אשר הוספה בשנת תשנ"ה, מבוססת על ההכרה בקושי של מתלוננים - קורבנות - בעבירות מין וסחר בבני אדם, להתייצב אל מול הנילון, הנאשם, ולהעיד נגדו. רק במקרים חריגים כגון אלו, מאפשר הדין עדות שלא בפני הנאשם, ואף זאת, תוך שמירת זכותו של הנאשם לשמוע את העדות באמצעים כאלה ואחרים (דוגמת שיחת וידאו, המאפשרת לו לראות ולשמוע את העד וכן לשמור על קשר עם בא כוחו, מבלי להיות נוכח באולם). נסיבות אלה הן חריגות ביותר. אין בין הנסיבות במקרה שלפניי ובין נסיבות אלה, מכנה משותף כלשהו.

בפסיקה ניתן, לעתים נדירות, היתר למתן עדות בהסדר מיוחד, גם בנסיבות שאינן באות בגדר הוראות החוק הייחודיות המאפשרות עדות שלא בפני בעל הדין, ואף לא בהליכים פליליים. בבר"ע (י-ם) 4120/02 כהן מירו נ' וואיל בדרה, פסק הדין העיקרי אליו הפנו המבקשות, נדון עניין אזרחי - תביעת נזקי גוף שהגיש פלשתינאי תושב יהודה ושומרון, בעקבות ירי על ידי מתנחלים. במסגרת בקשה דומה לזו שלפניי, הועלה חשש שהעדים (פלשתינאים) יירתעו מלהעיד לטובת הנתבעים, תוך חשיפתם זהותם, פן יבולע להם על ידי התובע, עד כדי סיכון חייהם. על אף התנגדות התובע, בית המשפט נעתר באופן חלקי לבקשה: בית המשפט הסכים לנהל את הדיון בדלתיים סגורות, כשהעדים ניצבי מאחורי פרגוד ואין קשר עין בינם ובין התובע - אלא רק בינם ובין בא כוחו. הבקשה להורות כי התובע לא יהיה נוכח באולם בית המשפט, נדחתה (יש לציין, שתיאור ההחלטה בעניין זה בבקשה לא שיקף את האמור בה, וחבל שכך). עוד נקבע, כי מסירת העדות בדרך זו עלולה להשפיע על המשקל שיינתן לה.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. פיקדון עדים

 2. זימון עד נוסף

 3. עדי הזמה בערעור

 4. חובה להביא עדים

 5. שתיקת עד בחקירה

 6. בקשה לזימון עדים

 7. זימון עד תושב חוץ

 8. בקשה להזמנת עדים

 9. אי הבאת עד רלוונטי

 10. פרסום זהות עד מדינה

 11. תאונת עבודה בלי עדים

 12. ערעור על מהימנות עדים

 13. מהימנות עד - 4 מבחנים

 14. אי הגעת עד לבית המשפט

 15. הימנעות מהבאת עד מרכזי

 16. הזכות לדעת את זהות העדים

 17. הימנעות מהזמנת עד רלבנטי

 18. ערעור על "אמינות" של עדים

 19. ערעור על ביטול הזמנת עדים

 20. הזמנת עדים בבית הדין לעבודה

 21. אי התייצבות עדי התביעה לדיון הוכחות

 22. דחיית בקשה לזימון עדים לדיון הוכחות

 23. בקשה לגביית עדות באמצעות שיחת טלפון

 24. סירוב עדים בבית המשפט לענות על שאלה

 25. עתירה לבג"ץ: בקשה לבטל הסכם עד מדינה

 26. דחיית מועד דיון לצורך התייצבות עדים

 27. ממצאי מהימנות של עד בשני הליכים שונים

 28. מה המשמעות של אי חקירת עד בחקירה נגדית ?

 29. העדת שופט בעניין שאינו נוגע לתפקידו השיפוטי

 30. ההבחנה בין עד שהוא התובע לבין עד שהוא נתבע

 31. גביית עדות מחוץ לתחום בגלל מצב כלכלי של העד

 32. חקירת עדים מחוץ לתחום השיפוט של מדינת ישראל

 33. שמיעת עד בוידאו קונפרנס: סעיף 13 לפקודת הראיות

 34. איך מתייחס בית המשפט ל"סתירות" בעדות של עדים ?

 35. נדחתה בקשה לדחות את מועד הדיון שנקבע לחקירת העדים

 36. בקשה לפסילת מותב בטענה שלא ניתנה לא אפשרות להעיד עדים

 37. זכות בעל דין להיות נוכח במשפטו / עדות שלא בפני בעל דין

 38. שופט לא רשאי להסתמך על מסקנות של שופט אחר במשפט אחר לגבי מהימנות עדים

 39. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון