הזכות לדעת את זהות העדים

הזכות לדעת את זהות העדים

לצד הזכות להיות נוכח במשפטו, ואולי מעל לכל זכות אחרת, ניצבת זכותו של בעל דין להגנה משפטית ראויה.

כחלק מהזכות להגנה משפטית, הוכרה גם הזכות של בעל דין להכין ולבצע חקירה נגדית של עדי בעל דינו. כיום, מקובל כי בעל דין נחשף מראש לגרסתם של עדי הצד שכנגד באמצעות תצהיר עדות ראשית. הגשת תצהיר מאפשרת ניהול חקירה נגדית אפקטיבית, לרבות הכנת ראיות העומדות בסתירה לגרסת העדים, עמן ייאלצו להתעמת.

למותר לשוב ולציין כי התשתית שהניחו המבקשות ביחס למידת חששם של העדים וההצדקה לקיומו, אינה מצדיקה פגיעה בזכויותיו של הבנק כבעל דין. כשם שאין הצדקה למניעת נוכחות נציגו באולם, אין גם הצדקה למנוע מן הבנק את האפשרות לחקור חקירה נגדית אפקטיבית. חקירה נגדית לא נשללה אף במקרים הנדירים בהם מתאפשרת חציצה בין בעל הדין לבין העד, בין אם מכוח החוק לתיקון סדרי הדין (חקירת עדים), תשי"ח-1957, ובין אם תחת הסדר מיוחד, במקרים הנדירים בהם נעתר בית המשפט לבקשה ליצור הסדר כזה.

לכאורה, המתווה שהציעו המבקשות לא שולל חקירה נגדית, שכן הצעתן כללה את מסירת התצהיר המלא לבית המשפט, ומסירת תצהיר שיצונזרו ממנו פרטים מזהים אודות העדים - לבנק. עם זאת, בצדק טען הבנק, כי הסתרת זהותם של העדים, באופן שישלול מן הבנק את הידיעה מתי עבדו בו, מתי חדלו לעבוד בו ובאילו נסיבות הופסקה העסקתם, עתידה להוביל לכך שהבנק יתקשה לערער את מהימנותם של העדים, אף על פי שיתכן שאינה חפה מפגמים. הסתרת פרטים אלו, לכאורה לשם מניעת זיהויים של העדים, משתקת חקירה נגדית אפשרית ועתידה להקשות על בית המשפט להגיע לחקר האמת.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. פיקדון עדים

 2. זימון עד נוסף

 3. עדי הזמה בערעור

 4. חובה להביא עדים

 5. שתיקת עד בחקירה

 6. בקשה לזימון עדים

 7. זימון עד תושב חוץ

 8. בקשה להזמנת עדים

 9. אי הבאת עד רלוונטי

 10. פרסום זהות עד מדינה

 11. תאונת עבודה בלי עדים

 12. ערעור על מהימנות עדים

 13. מהימנות עד - 4 מבחנים

 14. אי הגעת עד לבית המשפט

 15. הימנעות מהבאת עד מרכזי

 16. הזכות לדעת את זהות העדים

 17. הימנעות מהזמנת עד רלבנטי

 18. ערעור על "אמינות" של עדים

 19. ערעור על ביטול הזמנת עדים

 20. הזמנת עדים בבית הדין לעבודה

 21. אי התייצבות עדי התביעה לדיון הוכחות

 22. דחיית בקשה לזימון עדים לדיון הוכחות

 23. בקשה לגביית עדות באמצעות שיחת טלפון

 24. סירוב עדים בבית המשפט לענות על שאלה

 25. עתירה לבג"ץ: בקשה לבטל הסכם עד מדינה

 26. דחיית מועד דיון לצורך התייצבות עדים

 27. ממצאי מהימנות של עד בשני הליכים שונים

 28. מה המשמעות של אי חקירת עד בחקירה נגדית ?

 29. העדת שופט בעניין שאינו נוגע לתפקידו השיפוטי

 30. ההבחנה בין עד שהוא התובע לבין עד שהוא נתבע

 31. גביית עדות מחוץ לתחום בגלל מצב כלכלי של העד

 32. חקירת עדים מחוץ לתחום השיפוט של מדינת ישראל

 33. שמיעת עד בוידאו קונפרנס: סעיף 13 לפקודת הראיות

 34. איך מתייחס בית המשפט ל"סתירות" בעדות של עדים ?

 35. נדחתה בקשה לדחות את מועד הדיון שנקבע לחקירת העדים

 36. בקשה לפסילת מותב בטענה שלא ניתנה לא אפשרות להעיד עדים

 37. זכות בעל דין להיות נוכח במשפטו / עדות שלא בפני בעל דין

 38. שופט לא רשאי להסתמך על מסקנות של שופט אחר במשפט אחר לגבי מהימנות עדים

 39. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון