גודל האותיות בחוזה אחיד למעט האות "י", יהיה 2 מילימטרים

גודל האותיות בחוזה אחיד למעט האות "י", יהיה 2 מילימטרים

סעיף 4א. לחוק הגנת הצרכן קובע את סמכות שר התעשייה והמסחר לקבוע תקנות, בין השאר, לעניין גודל האותיות בחוזה אחיד. סמכות זו הופעלה בתקנות הגנת הצרכן (האותיות בחוזה אחיד ובתנאי הכלול במידע אחר המיועד לצרכן), התשנ"ה-1995 (להלן: "תקנות האותיות בחוזה אחיד"), כאשר לענייננו רלוואנטית במיוחד תקנה 2, הקובעת כי "גודלן המזערי של האותיות בחוזה אחיד, למעט האות "י", יהיה 2 מילימטרים". הפרת הוראה זו מהווה עבירה שעונשה קנס, לפי סעיף 23(ג)(1) לחוק הגנת הצרכן, והיא עשויה גם להוות עוולה נזיקית לפי סעיף 31 לחוק לטובת צרכן שנפגע מהעוולה.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון