עמידת צד על המשך ביצוע חוזה עולה לכדי חוסר תום לב בקיום חוזה

עמידת צד על המשך ביצוע חוזה עולה לכדי חוסר תום לב בקיום חוזה

כידוע סעיף 39 לחוק החוזים (חלק כללי) מחייב מתקשר חוזי בחובה לפעול בתום לב "בקיום של חיוב הנובע מחוזה" וב- "שימוש בזכות הנובעת מחוזה". הוראה זו יכולה לשמש מכשיר לריכוך תוקפה של "תקופת התקשרות מינימאלית", במיוחד באותם מצבים בהם אירועים מאוחרים לכריתת החוזה מצדיקים שחרור המתקשר מהתחייבותו.

כך, למשל, אם נסגר עסקו של הלקוח (אף מבלי שהגיע לחדלות פירעון), הרי שניתן לטעון שעמידת הספק על המשך ביצוע החוזה היא התנהלות בחוסר תום לב, וזאת גם אם בחוזה לא נקבעו הוראות לעניין זה. במילים אחרות, חובת תום הלב בקיום חוזה יכולה לשמש כאמצעי למנוע שימוש שרירותי, שאינו מתחשב באופן ראוי בנסיבות שהתרחשו לאחר כריתת החוזה, בתנייה הקובעת תקופת התקשרות מינימאלית.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. תום לב הקונה

 2. תום לב סיחור צ'ק

 3. תום לב בפשיטת רגל

 4. קיום חוזה בתום לב

 5. תביעה נגזרת תום לב

 6. עקרון תום הלב של הבנק

 7. חוסר תום לב בפשיטת רגל

 8. חובת תום לב כונס נכסים

 9. חובת תום הלב בדיני שטרות

 10. הגנת "תום לב" בהוצאת דיבה

 11. הלנת שכר בתום לב של המעביד

 12. תום לב במשא ומתן לפני חתימת חוזה

 13. תום לב במו''מ לכריתת חוזה

 14. חובת תום הלב של בעלי מניות

 15. הארכת מועד עקב טעות בתום לב

 16. כריתת חוזה תום לב במשא ומתן

 17. חובת תום לב של הזוכה בהוצל''פ

 18. חובת תום הלב כלפי הערב בחוזה הלוואה

 19. תום לב במו''מ לקראת חוזה עבודה

 20. חוסר תום לב במו''מ לרכישת דירה

 21. תביעה לפירוק שיתוף בחוסר תום לב

 22. תום לב בקיום חוזה - סעיף 39 חוק החוזים

 23. הגשת תביעת לשון הרע בחוסר תום לב

 24. הגנת תום לב בהפרה ראשונית של זכויות יוצרים

 25. חובת תום לב מוגברת של רשות מקומית

 26. תום לב קונה שלא שילם תמורה ריאלית

 27. תביעה להפרת הסכם חוסר תום לב במו"מ

 28. שינוי סכום פוליסת ביטוח חוסר תום לב

 29. ביטול הליכי פשיטת רגל מחוסר תום לב

 30. ניהול משא ומתן לרכישת דירה בחוסר תום לב

 31. אכיפת הסכם בגלל ניהול משא ומתן בחוסר תום לב

 32. האם דרישת פיצויים מוסכמים בחוזה מהווה חוסר תום לב

 33. תביעה שעניינה פיצוי כספי בגין ניהול משא ומתן בחוסר תום לב

 34. עמידת צד על המשך ביצוע חוזה עולה לכדי חוסר תום לב בקיום חוזה

 35. טען כי העברתו מתפקידו אינה כדין ונעשתה מתוך שרירות וחוסר תום לב ודינה להתבטל

 36. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון