התערבות בית המשפט: ניצול לרעה של לקוחות (צרכנים)

התערבות בית המשפט: ניצול לרעה של לקוחות (צרכנים)

בית הדין לחוזים אחידים הביע בעבר עמדה המצדיקה "התערבות משפטית מכוח חוק החוזים האחידים בחופש עיצוב מודל עסקי בשוק תחרותי" באותם "מצבים בהם המודל העסקי מבוסס על ניצול העדר מידע או פגם קוגניטבי אצל ציבור הלקוחות".

בית הדין הסביר את עמדתו בכך ש"שיפוט השוק את דרך פעולתו של עסק מסוים עלול להיפגם בשל כשלים קוגניטיביים ובעיות אינפורמציה בקרב ציבור הלקוחות. מודל עיסקי המבקש להיבנות מכשלים אלה הוא מודל פסול, שמן הראוי למנוע את קיומו" (ת"א (חוזים אחידים) 701/05 היועץ המשפטי לממשלה נ' חברת מוסף המכרז של המדינה בע"מ (ניתן ביום, 12.8.2007, על ידי הרכב בראשות השופטת מיכאלה שידלובסקי-אור, בו הייתי חבר כנציג ציבור יחד עם ד"ר משה גלברד.

העמדה העקרונית לפיה יש לעשות שימוש בחוק החוזים האחידים כדי להגן על לקוחות מפני מניפולציות התנהגותיות או כשלים קוגניטיביים זכתה לתמיכה גם באקדמיה הישראלית (ראו שמואל בכר "תוכן קונקרטי לדוקטרינות עמומות: 'ניתוח התנהגותי של חוזים צרכניים'" עיוני משפט לג 277 (2010)).לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. איסור הטעיה בעניין מהותי

 2. הגדרת ''עוסק'' בחוק הגנת הצרכן

 3. זכאות צרכן לבטל התקשרות עם סטודיו סי

 4. האם התחייבות צרכן לתקופה ארוכה חוקית ?

 5. דרישת התחייבות של צרכן לתקופה בלתי סבירה

 6. הודעה ע"י צרכן על סיומה של "עסקה מתמשכת"

 7. פניה למועצה הישראלית לצרכנות כדי לשלוח מכתב

 8. התערבות בית המשפט: ניצול לרעה של לקוחות (צרכנים)

 9. מה משך הזמן הסביר להתקשרות צרכן ללא אפשרות יציאה ?

 10. תחולת חוק הגנת הצרכן על שירותי פרסום לעוסקים זעירים

 11. תביעה לביטול עסקה מכוח הוראות סעיף 14 ג' לחוק הגנת הצרכן

 12. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון