מה משך הזמן הסביר להתקשרות צרכן ללא אפשרות יציאה ?

מה משך הזמן הסביר להתקשרות צרכן ללא אפשרות יציאה ?

משך הזמן הסביר להתקשרות ללא אפשרות יציאה הוא עניין התלוי בטיב השירות בו מדובר, ובמכלול נסיבות העניין.

בעניין המכרז של המדינה ציין בית הדין לחוזים אחידים, כדוגמה למצב בו ראוי לפסול מודל עסקי המנצל פערי אינפורמציה והטיות קוגניטיביות של לקוחות, את המקרה בו עסקינן: "כך, למשל, ניסיון לקשור את הצרכן לתקופת התקשרות ארוכה באמצעות מתן הטבה בהווה חשוד בניצול הטיות קוגניטיביות של הלקוחות, וככזה עשוי להיפסל כתניה מקפחת בחוזה אחיד" (שם, שם).

עמדה עקרונית דומה עולה גם מפסק דינה של השופטת מיכל נד"ב בעניין הולמס פלייס. ודוק, באותו עניין נדחתה אומנם הבקשה לאישור התובענה כייצוגית, משנקבע כי "הגבלה כמו בענייננו לשנה אחת ולשנה נוספת עם תחנת יציאה באמצע (כאשר הבחירה בין ההתקשרות לשנה או לשנתיים עמדה למבקשת והיא בחרה בשנתיים), מצויה לטעמי במתחם הסבירות".

יחד עם זאת השופטת נד"ב ציינה באופן ברור כי במקרים קיצוניים יותר הייתה רואה מקום להתערב: "לו היה מדובר במנוי למכון כושר ללא אפשרות ביטול לתקופה של שלוש שנים - נוטים היינו לומר כי מדובר בהגבלה שאיננה סבירה" (פסקה 11 לפסק הדין בעניין הולמס פלייס).לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. איסור הטעיה בעניין מהותי

 2. הגדרת ''עוסק'' בחוק הגנת הצרכן

 3. זכאות צרכן לבטל התקשרות עם סטודיו סי

 4. האם התחייבות צרכן לתקופה ארוכה חוקית ?

 5. דרישת התחייבות של צרכן לתקופה בלתי סבירה

 6. הודעה ע"י צרכן על סיומה של "עסקה מתמשכת"

 7. פניה למועצה הישראלית לצרכנות כדי לשלוח מכתב

 8. התערבות בית המשפט: ניצול לרעה של לקוחות (צרכנים)

 9. מה משך הזמן הסביר להתקשרות צרכן ללא אפשרות יציאה ?

 10. תחולת חוק הגנת הצרכן על שירותי פרסום לעוסקים זעירים

 11. תביעה לביטול עסקה מכוח הוראות סעיף 14 ג' לחוק הגנת הצרכן

 12. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון