טענת "אכיפת התשלום החוזי תהיה בלתי צודקת"

טענת "אכיפת התשלום החוזי תהיה בלתי צודקת"

סעיף 3(4) לחוק החוזים (תרופות בשל הפרת חוזה), קובע כי בית המשפט רשאי לשלול את זכות הנפגע לאכיפת חוזה אם "אכיפת החוזה היא בלתי צודקת בנסיבות הענין". ניתן לטעון כי במקרים בהם אין לנפגע מהפרת החוזה אינטרס לגיטימי לעמוד על אכיפת החוזה, דהיינו לדרוש את המשך ביצועו בניגוד לרצון המפר, הרי שאכיפת ההסכם היא בלתי צודקת (לדיון מקיף בסוגיה של אכיפת חיוב כספי ראו נילי כהן "זכות ותרופה באכיפת חיוב כספי" הפרקליט מח (תשס"ה - תשס"ו) 355).לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. אכיפה חלקית

 2. אכיפת חוזה מכר

 3. אכיפת חוזה בניה

 4. אכיפה בלתי צודקת

 5. אכיפת הסכם זיכיון

 6. אכיפת זכרון דברים

 7. אכיפת הסכם שכר טרחה

 8. אכיפת חוזה לא מוצדקת

 9. אכיפת מסמך התחייבות

 10. אכיפת הסכם אשר לא נחתם

 11. אכיפת הסכם קניית דירה

 12. אכיפת חוזה בלתי צודקת

 13. תביעה לאכיפת יחסי עבודה

 14. אכיפה בררנית הגנה מן הצדק

 15. אכיפת הסכם עם פרטים חסרים

 16. אכיפת צו מסירת מניות חברה

 17. אכיפת חוזה או ביטול חוזה

 18. אכיפת הסכם להחלפת קרקעות

 19. אכיפת הסכם פשרה בהוצל''פ

 20. אכיפת התחייבות לשעבוד דירה

 21. אכיפת פסק דין צוואה בישראל

 22. אכיפת הסכם העסקת קבלן משנה

 23. אכיפת הסכם עם תנועת המושבים

 24. אכיפת חוזה לאחר ביטול חוזה

 25. אכיפת התחייבות למכירת מניות

 26. אכיפת פסק דין גרמני בישראל

 27. אכיפת החלטה של ועדה פריטטית

 28. אכיפת עסקת חליפין עם המינהל

 29. אכיפת פסק דין צרפתי בישראל

 30. אכיפת פסק דין שוויצרי בישראל

 31. אכיפת הסכם מכר דיירות מוגנת

 32. אכיפת הסכם עקרונות לרכישת נכס

 33. אכיפת הסכם פרוייקט בניית מלון

 34. אכיפת הסכם מכר שבוטל בפסק דין

 35. אכיפת חוזה לאספקת ציוד מחשבים

 36. אכיפת הסכם מכר מקרקעין מיורשים

 37. אכיפת הסכם למכירת זכויות חכירה

 38. אכיפת פעילות בחברה על סמך נוהג

 39. אכיפת הסכם מכר - סמכות עניינית

 40. דוגמא להחלטה על אכיפת יחסי עבודה

 41. אכיפת הסכם פשרה ביזיון בית המשפט

 42. אכיפת יחסי עבודה בחברה לא ציבורית

 43. אכיפת הסכם גירושין סמכות עניינית

 44. אכיפת יחסי עבודה של עובד במשרת אמון

 45. אכיפת החלטת בית משפט אמריקאי בישראל

 46. אכיפת פסק דין בהליכי ביזיון בית המשפט

 47. אכיפת צו באמצעות הליך ביזיון בית המשפט

 48. אכיפת פסק דין של מדינת ניו יורק בישראל

 49. מחיקת סעיפים בתגובה לבקשה לאכיפת פסק חוץ

 50. טענת "אכיפת התשלום החוזי תהיה בלתי צודקת"

 51. אכיפת הסכם בגלל ניהול משא ומתן בחוסר תום לב

 52. אכיפה מיידית של גזר דין מהווה "אינטרס ציבורי"

 53. אכיפת הסכם בין חברה ישראלית לחברה זרה - הפורום הנאות

 54. אכיפת חוזה שכירות ומתן צו מניעה זמני האוסר לתפוס חזקה במבנה מסחרי

 55. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון