כשיש מו"מ לפני חוזה חוק החוזים האחידים לא חל

כשיש מו"מ לפני חוזה חוק החוזים האחידים לא חל

המחוקק ביקש להוציא מתחולת חוק החוזים האחידים סוגיות אשר הצדדים ניהלו לגביהם משא ומתן פרטני, וזאת מתוך הערכה כי כאשר נוהל משא ומתן פרטני בין הצדדים לא מתקיימות התכליות העומדות מאחורי יצירת מנגנון הפיקוח השיפוטי שנקבע בחוק. מטעם זה הוחרגו מתחולת החוק תנאים שספק ולקוח הסכימו עליהם במיוחד לצורך חוזה מסוים. מטעם זה גם הוחרג מתחולת חוק החוזים האחידים עניין "התמורה הכספית שישלם הלקוח" (ראו סעיף 23(א)(1) לחוק החוזים האחידים; כן ראו ע"א 276/09 טאבא נ' מינהל מקרקעי ישראל (ניתן ב- 2.1.2011), פיסקה 18; ורדה לוסטהויז וטנה שפניץ חוזים אחידים, בעמ' 34-35 (1994) (להלן: "לוסטהויז ושפניץ").לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון