חברה ציבורית: מידע שפורסם באופן א-פורמאלי, יישום עקרון הגילוי הנאות

חברה ציבורית: מידע שפורסם באופן א-פורמאלי, יישום עקרון הגילוי הנאות

בעניין פולק התייחס בית המשפט העליון לשאלת היחס בין מידע שפורסם באופן א-פורמאלי ובין יישום עקרון הגילוי הנאות בחברה הציבורית. באותו עניין התעוררה השאלה האם חברת ה.ג. פולק בע"מ ובעל השליטה בה הפרו את חובת הגילוי, כאשר מסרו בדיווח מיידי לבורסה כי קיימים חילוקי דעות משפטיים ביניהם לבין משרד הבריאות בשאלה האם יש לסווג את אחד ממוצרי החברה כתרופה וכי לדעת החברה התשובה היא בשלילה, וזאת בשונה מהפרסומים בכלי התקשורת בהם נמסר כי נאסר על החברה להמשיך בייצור המוצר ובשיווקו.

וכך נפסק:

"האם אי-הגילוי (בדוח השני) בדבר איסור הייצור והשיווק שהטיל משרד הבריאות מהווה 'פרט מטעה'? כזכור, טענת המערערים הינה כי מידע זה הופיע בעיתונים וברדיו ועל-כן היה מפורסם וגלוי אותה עת. על-כן משקיע סביר לא היה מוטעה מהיעדר המידע בדוח (השני) שנשלח לבורסה ולרשות לניירות ערך. זו הייתה גם מסקנתו של בית-משפט השלום. שונה הייתה גישתו של בית-המשפט המחוזי. דעתי - כדעתו של בית-המשפט המחוזי. הטעם המונח ביסוד גישתי זו הוא זה:

לא ניתן לגזור גזרה שווה, בעיני המשקיע הסביר, מידיעה מהתקשורת לידיעה מכוח החובה שבדין למסור דוח לרשות לניירות ערך ולבורסה. מן המפורסמות הוא, כי ההסתמכות על מידע נגזרת לא רק מתוכנו, אלא גם ממקורו... לא הרי שמועה כהרי דוח ברור וגלוי; לא הרי שברי מידע מעורפלים וסותרים כהרי דיווח הנדרש על-פי חוק; לא הרי ידיעה בעיתון כהרי ידיעה ב"דו"ח סטטוטורי"; לא הרי מידע עיתונאי הבא וחולף כחדשות של יום אתמול כהרי מידע הנכלל באופן קבוע בדוח לרשות רשמית... הנה-כי-כן, עצם הפרסום בתקשורת של מידע שלא נמסר במסגרת חובת הגילוי הסטטוטורית אינו משחרר, כשלעצמו, את החברה מחובת הגילוי המוטלת עליה. כמובן, פרסום המידע אינו בלתי רלוונטי למילוי חובת הגילוי. הכול תלוי בנסיבות העניין. כך, למשל, יש להתחשב, בין השאר, בשאלה אם לאור הפרסום של המידע ניתן לראות את המשקיע הסביר כיודע את המידע, בהתחשב במקורו, במידת תפוצתו, במידת הפירוט שבו ובנגישותו של המשקיע הסביר אליו.

לדעתי, על רקע הדיווח בדוח הראשון - אשר לא כלל כל התייחסות למחלוקת עם משרד הבריאות ועל רקע הפרסומים השונים בכלי התקשורת - נתבקשה הבהרה מקיפה בדוח השני הכוללת גם את האיסור שהטיל משרד הבריאות. שתיקת הדוח השני מהווה, בנסיבות אלה, היעדר פרט העלול להטעות משקיע סביר" (שם, בפסקה 13).לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. גילוי מחלה בחו''ל

 2. בקשה לגילוי ראיות

 3. כלל הגילוי המאוחר

 4. גילוי מומים בעובר

 5. חובת הגילוי של הבנק

 6. חובת הגילוי הכללית

 7. אי גילוי מפרצת בטנית

 8. חובת הגילוי של המדינה

 9. בקשה לגילוי חומר חקירה

 10. חובת הגילוי של פקיד בנק

 11. אי גילוי מוקדם של גידול

 12. אי גילוי מידע במכירת רכב

 13. חובת גילוי יזום של מבוטח

 14. חובת גילוי מוכר רכב משומש

 15. גילוי מאוחר של גידול בראש

 16. חובת הגילוי בעת מכר דירה

 17. אי גילוי תעריפי עמלות בנק

 18. עתירה לגילוי פרטים נוספים

 19. עיכוב ביצוע גילוי חשבונות

 20. חובת הגילוי בעסקת מקרקעין

 21. עתירה לגילוי ראיות חסויות

 22. התיישנות גילוי עובדות חדשות

 23. גילוי שהרכב גנוב לאחר קניה

 24. חובת הגילוי היזום של המבוטח

 25. הפרת חובת הגילוי בקניית מגרש

 26. הפרת חובת גילוי נאות של הבנק

 27. חובת הגילוי של הבנק כלפי הערבים

 28. התיישנות בנזיקין מיום גילוי הנזק

 29. חובת גילוי של המבוטח כלפי חברת הביטוח

 30. גילוי עובדות חדשות לאחר פסק בורר

 31. חובת הגילוי בהליכי חדלות פירעון

 32. אחריות הבנק לגילוי צ'קים מזויפים

 33. אי גילוי בעיית טרמיטים לקונה דירה

 34. גילוי רטיבות בקיר לאחר קניית דירה

 35. חובת הגילוי המוקדם החלה על חברת הביטוח

 36. חובת הגילוי של הבנק כלפי ממשכן דירה

 37. אי גילוי מחלות קודמות בהצהרת בריאות

 38. תביעה בגין אי גילוי מידע רפואי לחולה

 39. אי גילוי פרט מהותי בחוזה מכר מקרקעין

 40. אי גילוי בדבר סכסוך משפטי לקונה דירה

 41. עיון מחדש בהחלטה עקב גילוי עובדות חדשות

 42. גילוי ראיה חסויה - פגיעה בבטחון המדינה

 43. פטור לערב בגלל הפרת חובת הגילוי של הבנק

 44. טענת חברת הביטוח לאי גילוי בהצהרת בריאות

 45. גילוי ראיות חסויות - פגיעה בביטחון המדינה

 46. גילוי כתובת המוכר בלבד - זכאות לדמי תיווך

 47. חובת גילוי מצד המשכיר לשוכר על איסור הפעלת עסק

 48. התיישנות תביעת תאונת דרכים - גילוי מאוחר של נזק

 49. אחריות עורך דין בעסקת מקרקעין על גילוי חריגות בניה

 50. חשיפת בית המשפט לראיות החסויות לשם הכרעה בעתירה לגילוי הראיה

 51. ההבדל בין ''אי גילוי עובדות מהותיות'' לבין ''כוונת מרמה'' בביטוח

 52. חברה ציבורית: מידע שפורסם באופן א-פורמאלי, יישום עקרון הגילוי הנאות

 53. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון