מה התוקף המשפטי של "הנחיות הרשות לניירות ערך" ?

מה התוקף המשפטי של "הנחיות הרשות לניירות ערך" ?

האם ההנחיות של רשות ניירות הערך מחייבות ?

כבר נפסק בעבר ביחס להנחיותיה ועמדותיה "הכלליות" של רשות ניירות ערך כי "הנחיות הרשות והחוזרים מטעמה אינם בעלי תוקף משפטי מחייב. אולם לאור תפקידה של הרשות, לא ניתן להתעלם מהאופן בו היא מפרשת את הדין, ובית המשפט ייתן משקל לעמדתה הפרשנית של הרשות, כאחד ממכלול הנתונים שיובאו בחשבון במסגרת פרשנות החוק על ידי בית המשפט" (ת"א (מחוזי ת"א) 1792/09 מנחם נ' אקסלנס נשואה ניהול השקעות בע"מ (4.4.2011) בפסקאות 30-28).

דברים אלו יפים מקל וחומר מקום בו רשות ניירות ערך הביעה עמדתה ביחס למקרה הקונקרטי שהובא בפניה (וראו גם: ע"א 1617/04 כים ניר שירותי תעופה בע"מ נ' הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ (29.6.2008) בפסקה 27, שם נפסק ביחס לעוולת הרשלנות, שאינה נוגעת במישרין לסעיף 6 לפקודת הנזיקין, כי "בעמדת הרשות לניירות ערך יש כדי להוות משום אינדיקציה לסבירות ההחלטה, כפי שהיא באה לידי ביטוי בעמדת הגורמים המומחים הרלוונטיים לעניין... ובהסכמת הרשות לניירות ערך יש כדי ללמד כי ההחלטה שנתקבלה נתפסה כסבירה, נכונה ומקצועית").לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון