שינוי תעריפים בחוזה אחיד

שינוי תעריפים בחוזה אחיד

בית הדין לחוזים אחדים נתקל לא אחת בטענה כי הסדר זה או אחר הקבוע בחוזה אחיד הוא הסדר הנוגע לתמורה, ולפיכך חסין מביקורתו מכוח סעיף 23(א)(1) לחוק.

עמדת בית הדין לחוזים אחידים גרסה פרשנות מצמצמת של הוראה זו. כך, למשל, בכל הנוגע להסדרים המתייחסים לדרך עדכון התמורה, הביע בית הדין את דעתו כי הוראת סעיף 23(א)(1) לחוק החוזים האחידים אינה צריכה למנוע את בחינת הגינותם (ראו ח"א 902/08 עמותת דיירי הדיור המוגן בישראל נ' אחוזת בית - מרכז מסחרי ודיור לגיל הזהב (ניתן ב- 11.10.2009 ע"י הרכב בראשות השופטת מרים מזרחי, בו הייתי חבר כנציג ציבור יחד עם ד"ר משה גלברד), פסקאות 24-25.

יצוין כי באותו מקרה הצביע בית הדין על הקושי הנוצר כאשר מנגנון העדכון הוא ודאי, אולם הביע עמדה לכאורית לפיה אפילו במצב דברים זה, ולא כל שכן, כשהסדר העדכון אינו ודאי, הוראה העוסקת בעדכון המחיר החוזי אינה נופלת לחריג שנקבע בסעיף 23(א)(1) לחוק החוזים האחידים; כן ראו ח"א 35070-02-11 עמותת דיירי הדיור המוגן בישראל נ' היועץ המשפטי לממשלה (ניתן ביום, 28.5.2013. הרכב בראשות השופטת תמר בזק-רפפורט), פסקה 13 בו הועלתה, ונותרה בצריך עיון, השאלה האם קביעת מחיר וודאי, שתשלומו מותנה בתנאי שאינו וודאי, כפופה להוראת סעיף 23(א)(1) לחוק). עמדה זו (כאשר דובר בתנייה שהותירה שיקול דעת לספק בעדכון המחיר) הייתה מקובל גם על בית המשפט המחוזי (ראו ע"א (מחוזי ת"א) 1152-09 אבני נ' אחוזת פולג 1998 בע"מ (ניתן ביום 21.6.2011)).לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון